De Algemene Ledenvergadering (ALV) van Coöperatie deA vindt plaats op woensdagavond 17 november 2021 om 19.30 uur in het gebouw van het Waterschap Vallei en Veluwe of anders online. Welkom! Ben je nog geen lid, meld je dan eerst aan.

Voorbereiding

Tijdens de vergadering worden het Jaarplan 2022 en de Begroting 2022 en Toelichting 2022 toegelicht. Het Jaarplan 2022 en de Begroting 2022 geven een duidelijk maar globaal inzicht in de financiële situatie en plannen van deA.
De vergadering vindt gewoonlijk plaats in het gebouw van het Waterschap Vallei en Veluwe, Veluwezaal, Steenbokstraat 10, 7324 AX Apeldoorn. Om 19.00 uur gaan de deuren open, om 19.30 uur start de vergadering. Rond 21.30 uur sluiten we af met een drankje. 
We horen graag via een e-mail naar secretaris@de-A.nl of je aanwezig bent.

Geen lid?

Ben je geen lid van deA, maar heb je wel belangstelling voor deze bijeenkomst, meld je aan.

Lid worden