Ledenvergadering

Datum
17 november 2021
Tijd
19:30 tot 21:30
Locatie
Online

Let op! De vergadering vindt door nieuwe noodzakelijke coronamaatregelen ONLINE plaats.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van Coöperatie deA vindt door nieuwe noodzakelijke coronamaatregelen ONLINE plaats op woensdagavond 17 november 2021 om 19.30 uur. Ben je nog geen lid, meld je dan eerst aan.

Een paar weken geleden heb je een uitnodiging ontvangen voor de algemene ledenvergadering van deA op woensdagavond 17 november. Het oorspronkelijke plan was om de vergadering voor het eerst sinds 2 jaar weer fysiek te organiseren. Maar door het groot aantal besmettingen van de laatste tijd en de nieuwe coronomaatregelen van het kabinet, hebben we moeten besluiten om dit voornemen te laten varen en de ALV toch ook dit keer online te doen. 

Goed om te weten

Inloggen vanaf 19.15 – 19.30 uur
Start vergadering om 19.30 uur
Einde: uiterlijk 21.30 uur

Tijdens de vergadering worden het Jaarplan 2022 en de Begroting 2022 en Toelichting 2022 toegelicht. Het Jaarplan 2022 en de Begroting 2022 geven een duidelijk maar globaal inzicht in de financiële situatie en plannen van deA.

Agenda

 1. Welkom en opening
 2. Mededelingen
  a. Stemmen. Proefleden hebben nog geen stemrecht en nemen geen deel aan
  stemmingsrondes.
  b. Actuele stand aantal leden, participaties, klanten energiebedrijf en projectdeelnemers
 3. Verslag vorige vergadering van 21 april 2021
 4. Bestuurssamenstelling
  a) Afscheid van bestuurslid Jacqueline Pol. Zij is een flink aantal jaren secretaris in het bestuur
  geweest; we nemen met veel dank afscheid van haar als bestuurslid.
  b) Het bestuur is met enkele leden in gesprek over versterking van het bestuur. Kandidaten blijven
  welkom, met een accent op verjonging en een betere vrouw /man verhouding in het bestuur.
  Formele bestuursbenoemingen komen in de voorjaars-ALV in april 2022 aan de orde.
 5. Lidmaatschap 2.0, inclusief wijziging van de statuten
  Voor de statutenwijziging is de aanwezigheid van ruim 300 leden (2/3) vereist.
  Dat zullen we niet halen en daarom zal op 9 december online een tweede ALV vergadering worden
  belegd waarin met tweederde meerderheid kan worden besloten, ongeacht het aantal aanwezigen.
 6. Jaarplan en begroting 2022
  Jaarplan en begroting worden mondeling toegelicht met de gelegenheid tot het stellen van vragen.
  Advies van de Coöperatieraad.
  Gevraagd wordt aan de leden om het jaarplan en de begroting 2022 vast te stellen.
 7. Presentatie over energiearmoede door Floriske van Geest
 8. Rondvraag
 9. Sluiting en napraten

Geen lid?

Ben je geen lid van deA, maar heb je wel belangstelling voor deze bijeenkomst, meld je aan.