Energieregisseur Dieuwke de Boer brengt energie in De Maten

Dieuwke de Boer is de nieuwe energieregisseur in De Maten. “Wereldwijd moeten we duurzamer worden. Als ik in mijn eigen omgeving hieraan kan bijdragen dan doe ik dat graag. Dat is een van de redenen dat ik via deA als energieregisseur aan de slag ben gegaan.”

Flinke stap zetten

Dieuwke houdt ervan mensen te verbinden. “In de komende jaren is de energietransitie een belangrijk thema voor Apeldoorn. Mooie dingen organiseren is wat ik graag doe. Als energieregisseur wil ik als spil een aanjager zijn in het verbinden van de mogelijkheden, de bewoners van de wijk De Maten en de gemeente. Mijn kracht is creativiteit, enthousiasme en mensen met elkaar verbinden. Eigenlijk breng ik letterlijk en figuurlijk energie in onze omgeving. Ik kijk er naar uit om met elkaar een flinke stap te zetten in de energietransitie.”

Heerlijk Apeldoorn

Dieuwke is geboren en getogen Apeldoornse en woont met man en 2 kinderen (9 en 11 jaar) met veel plezier in Apeldoorn. “Ik vind het een heerlijke gemeente met veel groen, leuke mensen en gezellige activiteiten.”

Wat gaat De Maten merken?

In De Maten wonen veel mensen die hun huis duurzamer aan het maken zijn en zijn er diverse initiatieven. Zoals bijvoorbeeld de wijkinzet van De Energieke Maten. Ook wonen er veel mensen die in de toekomst wel iets willen, maar nog niet weten hoe. Dieuwke wordt voor deze mensen én de verschillende initiatieven de spin in het web die groepen bewoners helpt hun huis toekomst-bestendig te maken.

Woon je in de Maten en heb je plannen, wensen of ideeën om je buurt duurzamer te maken?
Mail Dieuwke!

Zonnepanelen All Inclusive

Hoe makkelijk kan het zijn! Wil je zonnepanelen maar liever niet investeren? Doe mee met de positieve energie van onze energiecoöperatie en kies voor Buurstroom All Inclusive zonder hoge maandlasten.  Woensdag 11 april houden we daarom een extra info-avond! 

Als wij niet veranderen, verandert het klimaat. Dus is het de hoogste tijd voor positieve energie. Van oneindige bronnen zoals de zon. Daar kun jij aan bijdragen door zelf zonne-energie op te wekken. Voor wie geen geschikt dat heeft, en liever niet wil investeren is Buurtstroom All Inclusive een mooie oplossing. Doe mee met de positieve energie van onze energiecoöperatie!

Meer over Zonnepanelen All Inclusive

5 en 11 april extra infoavonden Buurtstroom Apeldoorn

Een collectief zonnedak helpt bedrijven en vve’s te verduurzamen en kan financieel aantrekkelijker zijn dan zelf panelen leggen op het eigen dak. Komende weken zijn er daarom twee extra info-avonden over Buurtstroom. Op donderdag 5 april speciaal voor vve’s en bedrijven, en op woensdag 11 april voor alle belangstellenden. De inschrijven voor de collectieve zonnedaken op dok Zuid en het Kristal loopt tot en met de maand april, of zodra het dak vol is.

Collectieve daken met de postcoderoosregeling zijn voor vereniging van eigenaren (vve’s) en bedrijven extra interessant. Voor die deelnemers kan meedoen zelfs voordeliger zijn dan zonnepanelen op eigen dak. De belastingvrijstelling gaat bij deze regeling namelijk over de eerste 10.000 kWh die zij gebruiken. Over die kWh geldt een hogere energiebelasting. Voor bezitters van zonnepanelen die meer van 10.000 kWh gebruiken, geldt de salderingsregeling en gaat de vrijstelling juist eerst over het lagere tarief. Dat maakt dat deze regeling bedrijven en vve’s meer kan opleveren dan eigen panelen.
Bedrijven en vve’s kunnen meedoen aan een collectief postcoderoosdak als ze btw-plichtig zijn, een kleinverbruik-aansluiting hebben (max. 3 x 80A) en gevestigd zijn in de postcoderoos van het dak. Voor dok Zuid bestaat de postcoderoos uit de postcodes: 7331, 7333, 7334, 7335, 7339 en 7361. Voor het Kristal zijn dat de postcodes: 7317, 7322, 7323, 7324, 7325 en 7341.

5 en 11 april

Donderdagavond 5 april houden we een informatiemoment, toegespitst op bedrijven en vve’s. Ook op woensdag 11 april is er een Buurtstroom-info-avond. Beide avonden zijn voor iedereen toegankelijk. Wel is het zo dat op 5 april meer wordt uitgelegd over deelname door vve’s en bedrijven. De avonden beginnen om 19.30 uur, Ecofactorij 18 in Apeldoorn. Koffie en thee staat klaar vanaf 19.15 uur. Aanmelden kan via buurtstroom@de-a.nl.

De Monitor: windmolens en ander Apeldoorns leed in de uitzending

Bijna alle gemeenten in Nederland willen volledig duurzaam worden. Dat betekent dat ze alleen nog maar schone energie willen gebruiken en de uitstoot van CO2 tot bijna nul willen terugbrengen. In ‘Klimaatconflict in de polder’ schetst De Monitor hoe o.a. Apeldoorn daarmee worstelt. In de uitzending een gesprek met Michael Boddeke, directeur van ons energiebedrijf over windenergie in Apeldoorn. Lokale politieke partijen spelen in de uitzending het klimaatspel met Teun van de Keuken en komen tot ontdekkingen.

Bekijk de uitzending

Vier nieuwe energieregisseurs in Apeldoorn

Vier energieregisseurs gaan per 1 april in vier Apeldoornse wijken aan de slag om bewoners en bedrijven te enthousiasmeren en te helpen bij besparen en opwekken van energie. Vanuit deA wordt Han Meurs energieregisseur voor bedrijven en Dieuwke de Boer in De Maten. Energieregisseur Marjolein Tillema blijft actief in Kerschoten en De Naald. In de Parken wordt Albert van Dam energieregisseur.  Han Meurs over wat hij gaat doen in Apeldoorn.

Han Meurs: meer bereiken door samenwerken

Han Meurs gaat aan de slag als energieregisseur bedrijven in Apeldoorn Noord en Apeldoorn Zuid. “Het Apeldoornse bedrijfsleven kan een grotere rol spelen in het versnellen van de energietransitie. De taak van de energieregisseur is dat proces aan te jagen. Ik heb gekozen voor de rol van energieregisseur via deA omdat we meer bereiken als we samenwerken. Het versnellen van de energietransitie is een bottum-up proces waarbij de energieregisseur de spin in het web is, bewustzijn creëert, stimuleert en ondernemers motiveert, begeleidt en doorverwijst. Hier wil ik mij in de komende periode, samen met diverse andere partners, dan ook met veel energie voor inzetten.”

Meer over de energieregisseurs 

Volgende nieuwsbrief: Dieuwke de Boer aan de slag in De Maten.

Stemhulp: duurzame, lokale energie en de politieke partijen

Wat moet je stemmen als je lokale, duurzame energie belangrijk vindt? Na de uitzending van De Monitor kregen we bij deA die vraag enkele keren gesteld. Daarom hebben we alle lokale partijen gevraagd hoe zij de overgang naar lokale, duurzame energie willen realiseren.

De eerste zes partijen in Apeldoorn en alle partijen die hebben gereageerd, vind je hieronder. Ook van de partijen die (nog?) niet hebben gereageerd vind je het programma zodat je je standpunt kunt bepalen.

In alfabetische volgorde:

CDA
Christenunie
D66
Groen Links
Lokaal Apeldoorn
Partij voor de Dieren
PvdA
SGP
SP
VVD

Conclusies

Niemand wil geconfronteerd worden met de gevolgen van de opwarming van de aarde, daarom is het Klimaatakkoord van Parijs opgesteld. Binnen de provincie én de gemeente Apeldoorn is afgesproken wat we hieraan zelf gaan bijdragen. Hoeveel energie we binnen onze gemeentegrenzen moeten gaan opwekken bijvoorbeeld. Dat zijn randvoorwaarden waarmee alle partijen rekening hebben te houden.

Wat valt er te kiezen?

Maar hoe gaan we dat doen en met welke middelen? Bij veel partijen zie je aandacht voor energiebesparing, een leen-fonds om bedrijven en bewoners te helpen energiemaatregelen te nemen. Zonne-energie wil ook iedereen. Participatie van inwoners bij opwekprojecten kan ook op credits rekenen. Ook over een gemeente die aanstuurt en bedrijven die kansen krijgen, liggen de meningen best dicht bij elkaar. Over windmolens lopen de meningen behoorlijk uiteen en daar valt dus echt iets te kiezen.

Wat er niet staat

Partijen zeggen soms maar weinig over de omvang van de klus waarvoor we als gemeente staan. Dat roept de vraag op of ze wel een concreet beeld hebben van wat ons te doen staat en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn. Energiebesparing of zonnepanelen zijn bij verre na niet toereikend om een wijk gasloos te maken. Is het kiezers trekken of misschien gebrek aan kennis om dat dan toch als dé oplossingen te bieden? Ik weet het niet.

Onze conclusie: stem vooral! Stem wat je stemmen moet, ik hoop dat dit overzicht je helpt. Voor na de verkiezingen: snel om tafel en dan: aanpakken geblazen!

Gertine Wilders

Quiz

Uit welk verkiezingsprogramma komt de opmerking:

‘Windmolens op de plekken waar het wel waait”

“Hoogspanningskabels in Beekbergen en de woonwijk De Maten verdwijnen onder de grond”

“Windenergie integreren in het landschap”

Qua energiebeleid “moet de gemeente zich allereerst richten op het ‘laaghangende fruit’ en het thema niet als hype benaderen.”

“Buurtstroom is een mooi voorbeeld dat bewoners meeprofiteren van de voordelen van energieopwek.”

“Rentmeesterschap betekent dat we goed omgaan met de schepping en de volksgezondheid”

De antwoorden publiceren we de komende dagen op Facebook en Twitter.
Heb je ook een opvallende, curieuze of bijzondere opmerking in een verkiezingsprogramma gevonden? Mail!

D66 en duurzame energieopwek

We vroegen alle politieke partijen in Apeldoorn wat ze willen doen op het gebied van duurzame energieopwek in Apeldoorn. Wat wil D66?

“D66 streeft naar een energieneutraal Apeldoorn. We moeten zelf verantwoordelijkheid nemen en het goede voorbeeld geven. Daarom wil D66 dat Apeldoorn koploper wordt als het gaat om duurzaamheid. D66 wil hierin fors investeren, met onder meer de volgende concrete plannen:

 • D66 wil dat Apeldoorn volledig groene energie inkoopt.
 • De gemeente stelt een meldpunt in waar inwoners en ondernemers regels kunnen melden die hen belemmeren in hun duurzaamheidsambitie.
 • Alle nieuwbouwwijken worden wat ons betreft gasloos.
 • Vanwege de urgentie om snel over te schakelen op duurzame energie, ziet D66 een rol voor windenergie op land. Dit in nauw overleg met inwoners en de provincie. Door omwonenden als investeerders mede-eigenaar te maken van lokale windmolens, waardoor ze ook meeprofiteren van de opbrengst, kan betrokkenheid en maatschappelijke acceptatie worden vergroot.
 • D66 wil één zonnepaneel geven aan huishoudens die minimaal 5 zonnepanelen aanschaffen.
 • Per wijk of dorp bekijken we samen met onder andere bewoners, woningcorporaties en netbeheerder welke warmtevoorziening de wijk in de toekomst zal hebben en vervolgens bepalen we hoe we dat gaan doen. De komende periode doen we dat voor minimaal drie wijken of dorpen.
 • De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en maakt haar eigen gebouwen binnen 4 jaar energieneutraal.
 • De leges voor de bouw van nieuwe woningen worden lager naarmate het energieverbruik van de woning lager is.
 • Revolverend fonds D66 is voorstander van een zogenaamd ‘revolverend fonds’ waaruit bedrijven hun duurzame investering kunnen lenen. Daarna verdienen deze investeringen zichzelf terug door lagere lasten en vloeien de terugbetalingen terug naar het fonds.
 • D66 wil afspraken maken met woningcorporaties om hun huurwoningen verder te verduurzamen. Dit zorgt er bovendien voor dat woonlasten in de toekomst betaalbaar blijven.
 • D66 wil in goed overleg met bedrijven bekijken hoe zij energiebesparende maatregelen kunnen nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen.
 • D66 wil braakliggende terreinen van de gemeente beschikbaar stellen voor duurzame ontwikkelingen, zoals zonneweides, natuurontwikkeling of duurzame landbouw. De Apeldoornse Stadsakkers zijn hiervan een mooi voorbeeld.
 • D66 Apeldoorn wil het gebruik van elektrische auto’s, bussen en vrachtwagens stimuleren, door het beschikbaar stellen van voldoende laadplekken en te investeren inuitstootvrij openbaar vervoer.  Uiteraard wordt het wagenpark van de gemeente ook elektrisch.

Naar programma

PvdA en energieopwek in Apeldoorn

 

We vroegen alle politieke partijen in Apeldoorn wat ze willen doen op het gebied van duurzame energieopwek in Apeldoorn. Wat wil de PvdA?

Naar programma 

VVD en energieopwek in Apeldoorn

We vroegen alle politieke partijen in Apeldoorn wat ze willen doen op het gebied van duurzame energieopwek in Apeldoorn. Wat wil de VVD?

Naar programma

ChristenUnie en energieopwek in Apeldoorn

We vroegen alle politieke partijen in Apeldoorn wat ze willen doen op het gebied van duurzame energieopwek in Apeldoorn. Wat wil de ChristenUnie?

 • “De ChristenUnie vindt het belangrijk dat omwonenden nauw betrokken worden bij plannen
  voor energieopwekking en dat ze kunnen meeprofiteren van de voordelen.
 • De ChristenUnie staat achter het oprichten van een revolverend fonds als één van de
  financiële arrangementen (zo mogelijk samen met de provincie) en wil daarbij andere
  investeerders aantrekken.
 • Voor nieuwbouw moet gelden: geen gasaansluiting tenzij er écht geen reëel alternatief
  mogelijk is.
 • De gemeente zal met de netbeheerder in gesprek gaan om te onderzoeken of en waar
  duurzame energieopslag (zoals een buurtbatterij) een waardevolle inpassing kan krijgen.
 • Elke inwoner kan terecht bij het Energieloket en de energiecoaches voor zowel technische als financiële arrangementen om zijn eigen woning aan te passen aan de toekomst.
 • De gemeente zorgt ervoor dat de eigen behoefte aan energie duurzaam, binnen de
  gemeentegrenzen opgewekt wordt.
 • In de komende raadsperiode wordt het gemeentelijke inkoopbeleid volledig duurzaam
  en eerlijk: 100% schone energie uit Nederland en producten die voldoen aan de regels van
  eerlijke handel.
 • LED-verlichting is de norm bij vervanging van openbare straatverlichting.

Over de de windmolens is de laatste tijd veel gesproken in Apeldoorn. Voor de
ChristenUnie is daarbij het volgende van belang: 
De ChristenUnie is er van overtuigd dat we alle vormen van nieuwe energie nodig hebben, ook
windmolens. Elektriciteit is een basale levensbehoefte geworden. Principieel gesproken kun je niet zelf elektriciteit willen hebben en de nadelen elders neerleggen. Het kan zijn dat sommige locaties niet geschikt gevonden worden voor plaatsing, maar daarmee is niet gezegd dat er in heel de gemeente Apeldoorn geen plek is voor windmolens.”

Naar programma