Gemeenteraad wil onderzoek

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft op 24 november 2016 de motie ‘Gejaagd door de wind’ aangenomen. Met het aannemen van de motie heeft de raad besloten om een onderzoek in te stellen naar de consequenties van windmolens. Hiermee wordt de beslissing van de gemeenteraad om windmolens te plaatsen in Beekbergsebroek uitgesteld. Het is de bedoeling dat er voor de zomer meer duidelijkheid komt.

Zit u straks op de eerste rij?

Het is natuurlijk nog lang niet zover, maar stelt u zich voor dat uw stroom straks opgewekt wordt door Apeldoornse windmolens. Dan ziet u echt waar uw stroom vandaan komt. Per molen is er stroom voor ongeveer 2.000 huishoudens. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Vul dan het formulier in. Als het zover is, bent u als eerste aan de beurt. Neemt u op dit moment ook al energie af van deA? Ook dan kunt u het formulier invullen. Wij nemen dan t.z.t. contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Draagvlak en betrokkenheid windmolens

deA wil graag drie windmolens realiseren in het gebied Beekbergsebroek. Voorwaarde voor het plan is dat er draagvlak is bij omwonenden. Zowel de leden van deA als de gemeenteraad vinden dit belangrijk. Om invulling te geven aan het begrip draagvlak, heeft deA een notitie ‘draagvlak en betrokkenheid’ gemaakt met drie pijlers: maatschappelijk belang, betrokkenheid en overlast. De notitie is besproken op de ALV van 17 november 2016 met de leden, die er mee hebben ingestemd. Uiteraard zal de gemeenteraad van Apeldoorn haar eigen afweging maken omtrent draagvlak.

Volgende stappen
  • Op 15 november 2016 heeft het college van B&W de concept Gebiedsvisie van de Beekbergsebroek vastgesteld.
  • Deze visie ligt ter inzage. Vanaf 24 november t/m 4 januari 2017 kunt u een inspraakreactie geven. Ook als u voorstander bent, kunt u zich met een (schriftelijke) inspraakreactie laten horen. 
  • Op 12 december is er in de raadzaal van het stadhuis van 19.30 tot 21.30 uur een informatieavond. 
  • De reacties worden verwerkt in de Gebiedsvisie. De visie en de reacties worden in januari 2017 aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zal er een besluit over nemen.

Meer Informatie over de Gebiedsvisie en de inspraakmogelijkheden

Lees meer over windmolens Apeldoorn

Gesprekken met bewoners Beekbergsebroek verlopen voorspoedig

Begin oktober is deA gestart met de gesprekken aan de keukentafel bij de bewoners van Beekbergsebroek. Doel van de gesprekken is te horen wat de inwoners vinden van de plannen om enkele windmolens te plaatsen.

Eind september hebben de bewoners een brief ontvangen. In de loop van oktober en november worden zij benaderd voor een afspraak. Diverse gesprekken hebben inmiddels plaats gevonden. Arien Scholtens, voorzitter deA: “Het is fijn dat we bij de bewoners op bezoek mogen komen om te horen hoe zij tegen de plannen aankijken. Op die manier kunnen we, bij de uitwerking van het plan, zoveel mogelijk rekening houden met ieders wensen. Wij zijn tot nu toe door iedereen zeer prettig ontvangen.” De verwachting is dat de gesprekken nog doorlopen tot eind november 2015.

Wat doet deA met de informatie?

In het gesprek kunnen de bewoners aangeven hoe zij tegen de plannen aankijken, wat hun eventuele bezwaren zijn en op welke manier deA deze zou kunnen wegnemen, als dat mogelijk is. Ook kunnen de bewoners vragen stellen over de plannen en het proces. De informatie wordt (anoniem) verwerkt in een verslag en dient als input om het plan verder uit te werken.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met deA via info@de-A.nl of 055 368 3366.

 

U kunt nog tot 10 juli certificaten kopen!

De scholen die meedoen met Zon op School zijn druk bezig met de verkoop van zoncertificaten. Koningin Wilhelminaschool heeft zelfs alle certificaten al verkocht! Wilde u juist voor deze school certificaten kopen? Helaas, dat kan niet meer. U kunt echter nog wel meedoen voor een andere school. Zo helpt u toch mee om Apeldoorn en de scholen een stukje duurzamer te maken. De verkoop van de certificaten stopt overigens op 10 juli. Doe dus snel nog even mee. Dan profiteert u ook nog van het rendement.

Zoncertificaten kopen.

 

21 april: ledenvergadering deA

Op dinsdagavond 21 april ontmoeten de leden van deA elkaar weer tijdens de jaarlijkse ledenvergadering (ALV). Met elkaar bespreken we het jaarplan voor 2015 en de resultaten tot nu toe. Opnieuw heeft Waterschap Vallei en Veluwe de zaal aan ons beschikbaar gesteld, het adres is Steenbokstraat 10 in Apeldoorn. Aanvang 19.30 uur, koffie en thee staan klaar om 19.00 uur. De leden van deA hebben inmiddels via de mail de uitnodiging met een meer gedetailleerd programma ontvangen. Wilt u ook meepraten? Word dan lid en kom ook naar de ALV.

 

 

9 basisscholen aan de slag met Zon op School

Zon op School is een aansprekend concept! Dat blijkt wel uit het grote aantal basisscholen dat dit jaar meedoet met het project. Naast, wederom, drie basisscholen van leerplein055, doen dit jaar ook vijf scholen van PCBO en Aventurijn in Loenen mee. Na de meivakantie gaat Zon op School van start. Ouders van de leerlingen en andere belangstellenden kunnen bijdragen in het project door een Zoncertificaat af te nemen. De investering in het certificaat ontvangen zij na zes jaar met een klein rendement terug.

Zon op School is een project van deA in samenwerking met de diverse basisscholen in Apeldoorn. Met Zon op School maken we kinderen bewust van het gebruik van groene energie, maken we schoolgebouwen duurzamer en brengen we de energierekening omlaag. Dit doen we door zonnepanelen op het dak te leggen, de opbrengst te laten zien via een speciale website en een interessant lespakket aan te bieden.

 

Van de voorzitter…

Ik kijk uit op de sneeuw. Het is niet koud, later vanmiddag stap ik nog lekker op de fiets. Ook in een milde winter blijven er mogelijkheden genoeg om energie te besparen.

Voor wie juist energie te besteden heeft, hebben we twee oproepen om actief te worden voor deA. We zoeken namelijk een nieuw bestuurslid en een administratieve kracht voor ons energiebedrijf. Meer hierover lees je verderop in deze nieuwsbrief.

ALV op dinsdagavond 21 april

Noteer alvast de datum van de volgende ledenvergadering: dinsdagavond 21 april a.s. We komen dan weer bij elkaar bij het Waterschap Vallei en Veluwe. Als u lid bent van deA, ontvangt u de uitnodiging via de mail. Op de agenda staat in elk geval het jaarverslag van 2014 en het jaarplan 2015. Momenteel zijn we bezig om alle ervaringen en resultaten van het vorige jaar goed te verwerken. Zoals bijvoorbeeld het aantal klanten waarmee we dit jaar beginnen: ruim 750. Een mooie groei ten opzichte van het vorige jaar en tegelijkertijd minder dan waarop we ons meerjarenplan baseerden. Dat betekent dus extra rekenen en gerichter kiezen.

Heeft u een idee?

Ideeën voor nieuwe initiatieven blijven beslist welkom. Aarzel daarom niet als u denkt “het zou mooi zijn als …..” Zeker als het iets met lokale energie heeft te maken, dan denken we graag mee hoe we ruimte aan nieuwe initiatieven kunnen bieden of u kunnen ondersteunen!

Arien Scholtens
Voorzitter energiecoöperatie deA