Streep door plan windmolens in Beekbergsebroek

Door redactie op vrijdag 13 oktober 2017 om 13:50 uur
De gemeenteraad van Apeldoorn heeft besloten af te zien van windmolens in Beekbergsebroek. Het plan van deA om er drie windmolens te plaatsen gaat dan ook niet door.  Met deze drie windmolens hadden we ruim...

Extra ledenbijeenkomst 1 november: hoe verder met windenergie

Door redactie op vrijdag 13 oktober 2017 om 13:42 uur
Een streep door de plannen voor windmolens in Beekbergsebroek heeft consequenties. Voor de doelstellingen van de gemeente Apeldoorn, maar ook voor de ambities van deA. Want wat betekent het wegvallen van een belangrijke pijler onder...

Gemeenteraad wil onderzoek

Door marieke op maandag 28 november 2016 om 14:51 uur
De gemeenteraad van Apeldoorn heeft op 24 november 2016 de motie 'Gejaagd door de wind' aangenomen. Met het aannemen van de motie heeft de raad besloten om een onderzoek in te stellen naar de consequenties...

Met elkaar in gesprek tijdens de Belevingsdag

Door redactie op maandag 21 november 2016 om 14:51 uur
Op zaterdag 19 november organiseerde actiecomité Beekbergsebroek - Windmolens Nee een Belevingsdag voor bewoners, raadsleden en andere belangstellenden. Ook deA ontving een uitnodiging en daar zijn we graag op ingegaan. Aan de hand van diverse...

98 bewoners de Maten in gesprek met deA

Door redactie op maandag 21 november 2016 om 11:30 uur
Het bericht over de mogelijke komst van windmolens overviel de bewoners van de Maten nogal en riep veel vragen op. Daarop heeft deA aangeboden om thuis langs te komen bij de bewoners aan de zuidkant...

Zit u straks op de eerste rij?

Door marieke op maandag 21 november 2016 om 11:19 uur
Het is natuurlijk nog lang niet zover, maar stelt u zich voor dat uw stroom straks opgewekt wordt door Apeldoornse windmolens. Dan ziet u echt waar uw stroom vandaan komt. Per molen is er stroom...

Voor of tegen windmolens? Laat u horen!

Door redactie op maandag 21 november 2016 om 11:13 uur
Op 15 november 2016 heeft het college van B&W de conceptvisie van de Beekbergsebroek vastgesteld. De visie ligt nu ter inzage en t/m 4 januari 2017 kunt u een inspraakreactie geven. Ook als u voorstander...

Wat leveren de windmolens op voor de Apeldoorners?

Door redactie op maandag 21 november 2016 om 11:09 uur
deA wil graag drie windmolens realiseren in het gebied Beekbergsebroek. Voorwaarde voor het plan is dat er draagvlak is bij omwonenden. Zowel de leden van deA als de gemeenteraad vinden dit belangrijk. Om invulling te...

Inspreken bij de gemeente Apeldoorn

Door redactie op maandag 3 oktober 2016 om 13:12 uur
De gemeente Apeldoorn werkt momenteel aan de Gebiedsvisie Beekbergsebroek, waarin onder andere windmolens zijn opgenomen. De Gebiedsvisie wordt in de loop van oktober voorgelegd aan het college van B en W en in november volgt...

Gelderland heeft grote opgave

Door redactie op maandag 3 oktober 2016 om 13:11 uur
De provincie Gelderland moet de komende jaren flink aan de bak om meer windmolens te realiseren. Uit een recent verschenen rapport van onderzoeksbureau McKinsey over de energietransitie in Nederland blijkt dat er een enorme inspanning...