Actie cv instellen

Hr-ketels hebben een hoog rendement, mits je ketel en de rest van de installatie op elkaar zijn afgestemd. Veel van die installaties zijn echter nooit ingeregeld. Bij veel hr-ketels (75%) is:

 • De retourtemperatuur van het water te hoog. 
 • Hoeveelheid water die wordt rond gepompt te hoog.
 • Het vermogen van de cv-ketel te hoog ingesteld.

Dat kost onnodig veel gas. Ook is het moeilijk het in alle ruimtes even warm te stoken. Met het instellen van de cv worden het vermogen van de hr-ketel en de radiatoren op elkaar afgestemd. Dit heet: waterzijdig inregelen.

 • Per radiator wordt de waterstroom afgesteld.
 • Indien nodig wordt de radiatorkraan of thermostaatknop vervangen.
 • De hr-ketel wordt ingesteld op het juiste vermogen.
 • De hr-ketel wordt ingesteld op een lagere temperatuur.

Zo’n 70% van de cv-ketels is een hr-ketel. Die hebben een hoog rendement, mist de radiatoren en de hr-ketel goed op elkaar zijn afgestemd. Tijdens deze actie krijgen Apeldoorners het aanbod hun hr-ketel te laten instellen voor slechts 25 euro. Het instellen kost enkele uren tot een dag en wordt uitgevoerd door erkende, Apeldoornse installatiebedrijven. 

Aanmelden
Van maandag 23 november 2020 8.00 uur t/m maandag 30 november 8.00 kunnen mensen zich aanmelden voor deze actie op www.de-a.nl/cvinstellen. Deelnemers verzenden hun gegevens en de benodigde informatie.

Selectie
Tussen 30 november en 4 december wordt om te beginnen bekeken of de inschrijvers voldoen aan de voorwaarden. Vervolgens worden de werkzaamheden en de besparingsmogelijkheden ingeschat. Op grond van de verwachte besparing op gas vindt de selectie plaats. 

De selectie is nodig omdat de subsidie maar toereikend is voor 50 - 100 deelnemers: het precieze aantal hangt af van hoeveel werk dat er in de verschillende huizen moet gebeuren. 

De actie is bedoeld om het gasverbruik te verminderen door het beter inregelen van een hr-ketel.
Je kunt meedoen met de actie als je: 

 • Een hr-ketel hebt (70% van de Nederlandse huishoudens verwarmt met een hr-ketel)
 • Eigenaar van de hr-ketel bent
 • Gasverbruik jaarlijks 1300 M³ of meer is
 • Een ketel met een tweepijpstyssteem hebt
 • Een cv met een drukvat hebt
 • Alle bijlages compleet aanlevert
 • bewijs jaarlijks gasverbruik (screenshot of document jaarverbruik of jaarafrekening)
 • foto van cv-ketel
 • foto met typeplaatje met typenummer
 • foto’s van alle radiatorkranen. 

Als je niet aan deze criteria voldoet, is deze actie geen geschikte manier om gas te besparen. Je kunt dan niet meedoen aan de actie.

Met deze actie betaalt een woningeigenaar € 25. Normaal gesproken kost het afstemmen van een cv-installatie en het vervangen van de verwarmingskranen al snel tussen de 300 en 1100 euro. Deze actie wordt betaald vanuit een overheidssubsidie.  Apeldoorn krijgt in 2020 extra geld van het Rijk om huiseigenaren te helpen met energie besparen. Energie besparen is belangrijk voor het milieu én levert ook een lagere energierekening op. Daarmee maakt u uw huis klaar voor de toekomst. 

De actie is bedoeld om het gasverbruik te verminderen door het beter inregelen van een hr-ketel. Tussen 30 november en 4 december wordt bekeken of de inschrijvers voldoen aan de voorwaarden. Ook worden van alle inschrijvingen de werkzaamheden en de besparingsmogelijkheden ingeschat. Op grond daarvan vindt een selectie plaats. De Rijkssubsidie is namelijk toereikend voor 50 – 100 deelnemers: het precieze aantal hangt af van hoeveel werk er in de verschillende huizen moet gebeuren. Selectie vindt plaats op grond van hoeveel gas er te besparen is. De selectie wordt uitgevoerd door energiebesparingsadviseur Gerard Kolkman en energiecoöperatie deA. Alle inschrijvers worden geïnformeerd of ze van de actie gebruik kunnen maken of niet.

Met deze actie bespaar je gas én geld. Schrijf je dus snel in als je een hr-ketel hebt en een gasverbruik van 1300 M3 per jaar.

Bij het aanmelden vragen we je een aantal bestanden te uploaden zodat we kunnen zien of jij hier gas mee kunt besparen.

Doe mee en maak kans je cv-ketel zuinig te laten instellen

maak je huis comfortabel, warm en energiezuinig
Energiek Apeldoorn
T&P Technology
Gemeente Apeldoorn
Bisseling BV. Allround installatiebedrijf uit Apeldoorn
Gemeente Apeldoorn