Duurzame energie is energie die niet wordt opgewekt door aardolie, aardgas of steenkool te verbranden, maar door schone, onuitputtelijke bronnen te gebruiken. Windenergie en zonne-energie zijn de bekendste voorbeelden. Maar er zijn meer soorten duurzame energie: energie uit biomassa, aardwarmte, waterkracht. Een andere gebruikte term voor duurzame energie is ook wel groene energie.

Wanneer weet ik of ik groene stroom gebruik?
De elektriciteit die uit uw stopcontact komt is altijd hetzelfde, het ziet er dus niet anders uit als u gekozen heeft voor groen of grijs. Dat verschil zult u in huis dus niet direct merken. Het verschil tussen groen en grijs is de manier waarop deze elektriciteit is opgewekt, aan de kant van de energiebron. Groene stroom wordt opgewekt uit duurzame, hernieuwbare energiebronnen, zoals zon, wind en waterkracht. Er komt geen aardolie, aardgas, kolen of kernenergie meer aan te pas, zoals dat met grijze stroom wel het geval is. Om deze groene stroom nu voor iedereen herkenbaar te maken, is het systeem van Garanties van Oorsprong in werking gesteld.

Wat zijn Garanties van Oorsprong?
De regeling Garanties van Oorsprong is een regeling die op 1 januari 2004 is ingegaan als opvolger van het groencertificaat. Garanties van Oorsprong zijn het bewijsmiddel (de garantie) dat elektriciteit afkomstig is van een duurzame energiebron: windkracht, waterkracht, zonnekracht of biomassa-installaties. Garanties van oorsprong zijn een jaar geldig, zodra de aan de garantie gekoppelde elektriciteit is verbruikt, wordt de garantie uit de markt gehaald om te voorkomen dat het opnieuw wordt verkocht. Garanties van Oorsprong staan onder beheer van CertiQ, een dochteronderneming van Tennet.

GvO’s van deA
De energie die Greenchoice aan de klanten van deA levert, is afkomstig van Kalvermesterij Kroes in Uddel. Dit betekent dat Greenchoice de energie van Kalvermesterij Kroes heeft gecontracteerd én de Garanties van Oorsprong heeft gekocht. Waterschap Vallei en Veluwe en Attero leveren (nog) geen stroom aan Greenchoice, wel hebben zij de Garanties van Oorsprong aan Greenchoice verkocht.