Duurzame Parken biedt perspectief

15 april 2021
Begin 2018 heeft de gemeente Apeldoorn De Parken aangewezen als een van de vier aardgasloze pilotwijken van het programma Wijk van de Toekomst. In het kader daarvan is het project Duurzame Parken van start gegaan....

Uitslag stemming bereikt gemeente Apeldoorn

15 april 2021
De Initiatiefgroep Duurzame Parken heeft de uitslag van de bewonersstemming van februari voorgelegd aan en besproken met de gemeente. Het werd een informatief en constructief gesprek. De Initiatiefgroep Duurzame Parken heeft de duidelijke voorkeur voor...

Alle vragen van de bewoners beantwoord

15 april 2021
In de stemming die we in februari gehouden hebben, stond de vraag naar de voorkeursoptie centraal en daarnaast was er ruimte voor het stellen van vragen. In de terugkoppeling over de uitslag dat 81% kiest...

Over energie en democratie

15 april 2021
In de afgelopen drie jaar heeft de initiatiefgroep Duurzame Parken samen met bewoners werk gemaakt van een toekomstvisie op een aardgasvrije energievoorziening in de buurt. Ook in het vervolgtraject blijft de participatie van bewoners van...

De bewoners van De Parken hebben gestemd

17 februari 2021
De bewoners van De Parken hebben zich uitgesproken over hun voorkeur voor de toekomstige duurzame energievoorziening. Belangrijkste uitslag: 80% van alle stemmers zegt te willen gaan voor een gasnet waarbij gebruik wordt gemaakt van een...

Bewoners de Parken kiezen energievoorziening

25 januari 2021
Van 1-14 februari aanstaande krijgen alle bewoners van De Parken de mogelijkheid om zich uit te spreken over de toekomstige duurzame energievoorziening in hun wijk. De bewoners kunnen hun voorkeur uitspreken voor één van de...

Nieuwe subsidie verduurzamen woning

21 januari 2021
Voor het isoleren van je woning is ook in 2021 een rijkssubsidie beschikbaar. Voorwaarde is dat er minimaal 2 maatregelen worden genomen om het huis duurzamer te maken. Dat kan behalve isolatie ook een warmtepomp,...

De stemming in de Parken: spreek uw voorkeur uit vanaf 1 februari

11 januari 2021
Samen met u én met ondersteuning van de gemeente Apeldoorn heeft de Initiatiefgroep Duurzame Parken de afgelopen jaren werk gemaakt van een toekomstvisie op de toekomstige energievoorziening zonder gebruik van aardgas. Het is bijna tijd...

Nog even over de warmtewijzer

12 november 2020
Met de Warmtewijzer van Witteveen+Bos kunnen bewoners eenvoudig inzicht krijgen in verschillende warmteoplossingen voor de eigen woning. Dit rekenmodel is daarmee een goed hulpmiddel in de zoektocht naar de gewenste toekomstige warmteoplossing voor individuele huiseigenaren...

Aan de slag met de warmtewijzer

15 oktober 2020
Op het webinar van 30 september werd hij gepresenteerd en nu kan elke Parken-bewoner er mee aan de slag. De warmtewijzer is live! Onderzoeksbureau Witteveen+Bos De Warmtewijzer is door onderzoeksbureau Witteveen+Bos ontwikkeld. Hij dient voor...