Actie: Energiedisplay €19,95 

1 juli 2021
Is je energierekening hoger dan verwacht en hou je van handige gadgets? De energiedisplay Geo Trio II helpt je je verbruik op te sporen en te besparen! Deze real-time-gebruiksmeter voor gas en elektra samen sluit...

Stip op de horizon met de gemeente in beeld

27 mei 2021
Na de stemming over de toekomstige energievoorziening in de Parken is er een stip op de horizon. Nu draait het om de weg ernaartoe. Daarbij komt de Gemeente Apeldoorn steeds meer in beeld. Arno Klein...

Warmtepompen in de Parken: dit zijn de regels

26 mei 2021
Voor het plaatsen van een (hybride) warmtepomp in De Parken gelden regels. Dat zit hem vooral in de plaatsing ervan, De Parken is immers een rijksbeschermd stadsgezicht. Zo is een vergunning vereist als de warmtepomp...

We gebruiken minder: daling gas- en elektriciteitsverbruik in de Parken

26 mei 2021
Vergeleken met vorig jaar hebben we in de Parken minder gas en elektriciteit verbruikt. Een gemiddeld huishouden in De Parken verbruikte in 2020 gemiddeld 3.437 m3 gas en 6.626 kWh elektra per jaar. Dat komt...

Duurzame Parken biedt perspectief

15 april 2021
Begin 2018 heeft de gemeente Apeldoorn De Parken aangewezen als een van de vier aardgasloze pilotwijken van het programma Wijk van de Toekomst. In het kader daarvan is het project Duurzame Parken van start gegaan....

Uitslag stemming bereikt gemeente Apeldoorn

15 april 2021
De Initiatiefgroep Duurzame Parken heeft de uitslag van de bewonersstemming van februari voorgelegd aan en besproken met de gemeente. Het werd een informatief en constructief gesprek. De Initiatiefgroep Duurzame Parken heeft de duidelijke voorkeur voor...

Alle vragen van de bewoners beantwoord

15 april 2021
In de stemming die we in februari gehouden hebben, stond de vraag naar de voorkeursoptie centraal en daarnaast was er ruimte voor het stellen van vragen. In de terugkoppeling over de uitslag dat 81% kiest...

Over energie en democratie

15 april 2021
In de afgelopen drie jaar heeft de initiatiefgroep Duurzame Parken samen met bewoners werk gemaakt van een toekomstvisie op een aardgasvrije energievoorziening in de buurt. Ook in het vervolgtraject blijft de participatie van bewoners van...

De bewoners van De Parken hebben gestemd

17 februari 2021
De bewoners van De Parken hebben zich uitgesproken over hun voorkeur voor de toekomstige duurzame energievoorziening. Belangrijkste uitslag: 80% van alle stemmers zegt te willen gaan voor een gasnet waarbij gebruik wordt gemaakt van een...

Bewoners de Parken kiezen energievoorziening

25 januari 2021
Van 1-14 februari aanstaande krijgen alle bewoners van De Parken de mogelijkheid om zich uit te spreken over de toekomstige duurzame energievoorziening in hun wijk. De bewoners kunnen hun voorkeur uitspreken voor één van de...