Duurzame wijken – De Parken

Gonda van Raaij Landheeren Makelaardij

Door het oog van de makelaar

Bewoners van de Parken worden actief betrokken bij het zoeken naar alternatieven voor fossiele brandstoffen. Iedereen mag en kan van

Ingenieursbureau Witteveen+Bos Team

Witteveen+Bos duikt in verschillende opties

Begin 2021 is het de bedoeling dat Parkenbewoners zich uitspreken over hun voorkeur voor een alternatief voor aardgas. In de

Wijkraad de Parken

Wijkraad De Parken ondersteunt groene ambities

Wijkraad De Parken is er om de belangen van de bewoner van De Parken te behartigen. De leden van de

De Parken Monumentale missie Apeldoorn

Monumentale missie: energieneutraal

Kan een monumentaal pand uit 1878 energieneutraal worden én zijn authentieke uitstraling behouden? ‘Ja’, is het antwoord van Hans Schaap.

Duurzame Parken Apeldoorn Wijk van de Toekomst De vijf opties

Aardgasalternatieven: onderzoeksbureau aan de slag

In de peiling over alternatieven voor aardgas kwam naar voren dat veel bewoners nog geen keuze kunnen maken. Daarom krijgt

Duurzaamheidsdienst voor monumenten

Duurzaamheidsdienst voor monumenten

U heeft een prachtig monumentaal pand in de Parken, en op termijn moet uw woning van het aardgas af. ‘Onmogelijk’,