Scholieren van basisschool de Diamant hebben samen met deA en onder leiding van leerlingen Bos- en Natuurbeheer van Helicon Opleidingen en IVN Apeldoorn ruim 1000 bomen en struiken aangeplant in Zuidbroek die later energie gaan leveren. De takken worden om de drie tot zes jaar geoogst en versnipperd. Door verbranding in een grote lokale houtkachel levert deze biomassa zo lokale energie, bijvoorbeeld aan het warmtenet voor de woningen in Zuidbroek. Gemeente Apeldoorn en deA hebben samen een subsidie gekregen van het ministerie van Economische Zaken voor de aanplant van de bomen.

th_f742139b7a4283654681ac3108645a74_1392976034kaartjeplantlocatiezuidbroek[1]

Meer energiebosjes
De aanplant in Zuidbroek is een eerste pilot om te bepalen welke soorten het beste gedijen en de meeste energie opleveren. Ook het aangrenzende Weteringse Broek aan de andere kant van de snelweg biedt ruimte voor de aanleg van energiebosjes. Op dit moment kijkt deA samen met de Agrarische natuurvereniging Veluwe IJsselzoom naar de wijze waarop energiebosjes beheerd en geoogst kunnen worden. Om het gebied ook voor recreatie aantrekkelijk te maken, komen er wandelpaden in de energiebosjes. Op deze manier krijgt het landschap een grotere economische betekenis waar ook bewoners en ondernemers van kunnen profiteren.