Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Keuze proces

 • Hoe gaan we in De Parken onze voorkeur uitspreken?

  Voor 1 februari ontvangen alle woningen in de wijk een brief in de bus met daarin de uitnodiging om de voorkeur op te geven. De  termijn voor indienen van de voorkeur is 1 – 15 februari 2021. Dat kan digitaal of via de contactpersonen in de straat. 

  Daarna gaat het projectteam de data verzamelen en analyseren. En de uitslag wordt natuurlijk zo snel mogelijk gedeeld in de wijk. 

 • Wanneer gaan we in De Parken afscheid nemen van het aardgas?

  Dat is nu nog niet te zeggen maar we streven ernaar om in 2030 over te kunnen stappen. Het hangt om te beginnen af van de voorkeur die de bewoners van De Parken uitspreken in februari 2021. Wanneer de gemeenteraad de voorkeur van de wijk bekrachtigt, is de volgende stap te bepalen wanneer de optie als alternatief voor aardgas voor de wijk beschikbaar is. Op het moment dat het alternatief beschikbaar is, gaan we bepalen hoe en in welk tempo we in De Parken afscheid van aardgas gaan nemen.

 • De toekomst kan er nog zo anders uitgaan zien door nieuwe ontwikkelingen op het geval van energietransitie en door veranderde financiële budgets van de Overheid.

  De ontwikkelingen op het vlak van duurzame warmte en het opwekken van elektriciteit zullen de komende jaren gewoon doorgaan. Warmtepompen zullen stiller worden en krijgen een iets beter rendement (COP), er komen Isolatiematerialen op de markt met hogere isolatie-waarden etc. De vraag naar innovatie van technologieën en producten zal deze ontwikkelingen blijven stimuleren.

  Deze ontwikkeling in kwaliteit en prijs naar de toekomst toe is moeilijk te kwantificeren. Zeker is wel dat met het isoleren van de woning de energiekosten omlaag zullen gaan en het comfort-gevoel omhoog. En dat zou dan ook de eerste stap moeten zijn in het verduurzamen van onze woningen.

  En ook is zeker dat we op termijn af gaan stappen van het aardgas (uiterlijk in 2050).

 • Ik heb begrepen dat de bewoners van de Parken hun voorkeur kunnen uitspreken, maar nog geen keuze hoeven te maken.

  Als wijk krijgen we binnenkort de gelegenheid om een voorkeur aan te geven welke duurzame energie voorziening wij in de toekomst voor onze wijk als oplossing zien. Het ingenieursbureau Witteveen en Bos heeft 3 meest in aanmerking komende opties voor onze wijk uitgewerkt. Voor elk van deze opties is aangegeven wanneer er keuzemomenten komen en welke graden van vrijheid er zijn in deze keuzes in de periode tot 2030.

  Het is belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners aangeven wat hun voorkeur is.. Is er een duidelijke voorkeur voor een alternatief of moet er gezocht worden in een combinatie van oplossingen eventueel in combinatie met andere wijken.

 • Ik wil graag gas houden. Kan dat ook?

  Dat kan, in de optie duurzaam gas blijven we ook nog een tijdje op het aardgas en zetten we in op besparing middels isoleren en hybride warmtepompen en gaan we op den duur over naar groengas of waterstof. 

Rol van de gemeente

 • Vervolg na uitspreken van de voorkeur?

  Zodra medio februari 2021 de uitkomst van de ‘stemming’ onder de bewoners bekend is, zal deze gecommuniceerd worden. De gemeente geeft aan veel waarde te hechten aan de uitkomst en deze zeer serieus te nemen. Duidelijk is dat een hoge opkomst daarbij ontzettend helpt. Overigens goed te beseffen dat uiteindelijk de gemeenteraad beslist over het alternatief voor aardgas. En ook richting de gemeenteraad helpt een hoge opkomst.

  Februari 2021 is de afronding van het proces om de voorkeur van De Parken te bepalen. Een einde en tevens een nieuw begin. Een begin om de voorkeursoptie ook te realiseren, tot uitvoering te brengen. En wat de uitkomst ook is, we gaan sowieso in gesprek met de gemeente om de volgende stap te kunnen zetten.

 • Worden we als huiseigenaren verplicht mee te doen?

  Als huiseigenaar kunt u altijd de keuze maken om de woning all-electric te verwarmen (helemaal gasloos te worden). Als de nieuwe warmteoplossing gerealiseerd wordt, is het wel verstandig om eraan mee te doen. Als u dat niet doet dan kunnen de kosten voor vasthouden aan de huidige aardgas-voorziening flink gaan oplopen. Vanwege het toewijzen van beheerkosten naar de afnemers. 

Warmte-oplossing

 • Moet ik persé een warmtepomp aanschaffen naast de cv-ketel?

  Een keuze voor duurzaam gas / hybride betekend het behoud van een cv-ketel eventueel icm een warmtepomp (hybride). Niet alle woningen zijn geschikt voor een warmtepomp. En niet iedereen wil een warmtepomp. Dan is alleen duurzaam gas een prima keus. Maar met een hybride warmtepomp is de totaal oplossing wel duurzamer (en in gebruik goedkoper) dan alleen een cv-ketel.

 • Kan ik mijn huis niet gewoon met gas verwarmen?

  Een keuze voor duurzaam gas / hybride is gericht op behoudt van het huidige gasnet. Vele onderzoeken tonen aan dat er weinig nodig is om het huidige gasnet geschikt te maken voor een ander type gas als bijvoorbeeld waterstof. Mogelijk moet er dan wel een andere cv-ketel geïnstalleerd worden. 

 • Gaat het vraagstuk over duurzaamheid niet vooral over vermindering van de CO2-uitstoot ipv een keus voor een alternatieve manier van verwarmen in huis?

  Het vinden van een alternatieve bron voor warmte gaat over reductie van CO2-uitstoot. Met het huidige aardgasverbruik (4,2 miljoen m3 per jaar) zorgt De Parken voor een uitstoot van 7.938.000 kg CO2 per jaar. Door te kiezen voor een duurzame variant gaat de CO2-uitstoot naar 0.

 • Hoe zit het eigenlijk met de duurzaamheid van de bron voor de warmteoplossing?

  Los van welke warmteoplossing er ook gekozen gaat worden zal de bron van die warmte duurzaam moeten zijn. Of kernenergie op termijn tot een duurzame bron gerekend kan worden is niet bekend. 

 • Wat is een hybride waterpomp?

  Met een warmtepomp verwarm je -net als een cv-ketel- je woning. Een warmtepomp onttrekt warmte aan natuurlijke warmtebronnen, zoals de buitenlucht, de aarde of het grondwater. Deze warmte verwarmt vervolgens water of je cv-installatie. Het doet denken aan de werking van een koelkast.

  Een hybride warmtepomp is een combinatie van een warmtepomp met een gasgestookte hr-ketel. Doorgaans houdt de elektrische warmtepomp de temperatuur in huis aangenaam. Als het ’s winters heel koud is, kan de gasgestookte cv-ketel bijspringen. Met de huidige warme winters (op enkele dagen na) zal de hybride veel gebruik maken van de zachte buitenlucht. Het gasverbruik gaat bij een hybride systeem dus meteen behoorlijk omlaag!

  Ook niet onbelangrijk: je woning maakt stappen qua energielabel! Dat kan gunstig zijn bij een aanvraag/verlenging van je hypotheek.

Impact op de woning

 • Welke isolerende maatregelen moet ik treffen? En hoe zit het met isolatie en monumenten?

  Voor alle warmteoplossingen is het advies om te zorgen voor goede isolatie in de woning. Soms is dat best lastig en kostbaar. De overheid biedt subsidiemogelijkheden voor isolatie. U kunt de hulp inroepen van de energieregisseur om met u mee te denken over de isolatie-mogelijkheden.

 • Tot hoever moet de woning geïsoleerd worden?

  Om volledig elektrisch (warmtepomp)de woning te verwarmen is een isolatie-waarde overeenkomstig nieuwbouw wenselijk, of minimaal energielabel A. Voor de gasnet-optie of de warmtenet-optie is isoleren tot een energielabel D voldoende. Beter isoleren is altijd goed (als dat past bij de woning), want betere isolatie leidt tot minder energieverlies en meer comfort in de woning.

 • Zijn er andere radiatoren voor lagere temperatuur nodig?

  De huidige warmtepompen zijn ontworpen om met een lage temperatuur het huis te verwarmen. Dan zijn lage-temperatuur radiatoren of vloerverwarming handig om te hebben, maar niet persé noodzakelijk. In de toekomstige ontwikkeling van warmtepompen komen er ook types die een hogere temperatuur kunnen maken waarmee de bestaande radiatoren kunnen blijven zitten. 

 • Hoe zit het met de geluidsoverlast van warmtepompen?

  Warmtepompen met een buitenunit zorgen altijd voor geluid als ze aanstaan. Er zijn wettelijke eisen tav het geluidsniveau op de perceelgrens (maximaal 40 dB). Daarnaast is het zo dat in de ontwikkeling van de warmtepompen er aandacht is voor het geluidsvraagstuk, waardoor de nieuwere warmtepompen minder geluid gaan produceren. 

  Daarnaast is het zo dat een buitenunit met een relatief grote ventilator minder geluid maakt dan een met een kleinere ventilator. Dit heeft te maken met de hoeveelheid lucht die verplaatst moet worden om warmte uit te halen. Hoe groter de ventilator, hoe minder hard deze hoeft te draaien. 

 • Is label B wel haalbaar bij oude woningen?

  Label B is wel mogelijk, de vraag is vooral hoeveel het mag gaan kosten. Of daarbij verregaande isolatie nodig is, hangt van de toekomstige warmteoplossing af. Zeker is wel dat meer isolatie (net als verbeterde ventilatie) leidt tot een lager energieverbruik en een hoger comfortniveau.

Financiën

 • Wie gaat het betalen? Wat gaat het kosten?

  Wat het gaat kosten hangt af van de gekozen optie. Een nieuwe CV ketel kost cirac € 2.000,-, een hybride warmtepomp + CV ketel kost circa € 7.000,-. Ga je ook nog verstandig isoleren bijv. dak isoleren van binnenuit en spouwmuurisolatie komen hier nog enkele duizenden euro’s bij. Juist met deze oude huizen laat de analyse van Witteveen+Bos zien dat je inclusief energiekosten over 15 jaar toch goedkoper uit kan zijn dan met die CV ketel van € 2.000,-. Wil je naar all-electric warmtepomp dan moet je verder gaan met isoleren en ook de radiatoren vervangen en dan praat je over tienduizenden euro’s.

  In de basis is het aan bewoners zelf om dit te betalen, maar er zijn voor zowel warmtepompen als isolatie subsidies die een deel van de kosten dekken, de belangrijkste is de ISDE. Als je het geldt niet hebt zijn er ook goede mogelijkheden om het te financieren denk aan Energiebespaarlening, het nemen van een bouwdepot / verduurzaminghypotheek of woningabonnement.