Wat gebeurt er als er onderhoud aan het dak plaatsvindt?

deA maakt afspraken met de eigenaar over het onderhoud aan het dak. Bij het aanbrengen van een nieuwe dakbedekking kan dit tot gevolg hebben dat de zonnepanelen voor korte tijd worden verwijderd. De opbrengstverliezen zijn in financiële zin zijn echter zeer beperkt en worden om die reden niet extra verrekend.