Invloed warmtepompen op het dashboard

Dashboard corrigeren voor extra elektraverbruik warmtepompen


Gasverbruik omgerekend naar kiloWattuur

Invloed warmtepompen op het dashboard

Op dit moment hebben vijf van alle op het dashboard aangesloten woningen een warmtepomp, waarvan er twee all electric zijn. Hierdoor wordt de vergelijkbaarheid van uw verbruiksgegevens ten opzichte van de gemiddelde cijfers steeds minder, omdat het gasverbruik bij warmtepompen veel minder is of zelfs helemaal nul wordt. Het elektra-verbruik daarentegen stijgt aanzienlijk.

Om die reden hebben wij onze technisch beheerder van het dashboard verzocht een grafiek toe te voegen die het eigen verbruik vergelijkt met het gemiddeld verbruik door het gasverbruik om te rekenen in kilowattuur (kWh)en op te tellen bij het elektra verbruik.  Een handmatige omrekening op basis van anonieme verbruiksgegevens leverde dan ook een veel evenwichtiger vergelijking op, d.w.z. dat er minder extreme afwijkingen waren.

Helaas is het programmeren van zo’n nieuwe grafiek vrijwilligerswerk, uit te voeren door onze technisch beheerder, die niet alleen voor ons werkt. Het kan dus nog even duren voor we dit kunnen realiseren.