Via deA kun je groene energie afnemen bij Greenchoice. Onze stroom wordt opgewekt uit het gft en het afvalwater in Apeldoorn. Wat we verdienen investeert deA weer in projecten in de gemeente Apeldoorn.

Als u klant wordt bij deA, sluit u een energiecontract af met Greenchoice. Dit betekent dat u via Greenchoice uw duurzame energie geleverd krijgt met het label Apeldoorn Groen. Zo levert deA groene energie uit gemeente Apeldoorn. We hebben de garanties van oorsprong van Attero, Waterschap Vallei en Veluwe en Ecoferm Kroes:

Energie uit de groene container: Attero
Het gft-afval dat u in de groene container doet, wordt in de gemeente Apeldoorn opgehaald door Circulus-Berkel en verwerkt bij Attero in Wilp. Door de vergisting van dit gft komt biogas vrij dat met een speciale motor wordt omgezet in elektriciteit. deA heeft de GVO’s voor ruim 2800 gemiddelde huishoudens (10.000.000 kWh).
Meer over groene stroom uit gft>

Energie uit afvalwater: Waterschap Vallei en Veluwe
De rioolwaterzuiveringsinstallatie Apeldoorn verwerkt het afvalwater van huishoudens en bedrijven. Waterschap Vallei en Veluwe zuivert dit water zodat het weer terug kan naar de IJssel. Het teveel aan bacteriemassa (rioolslib) wordt vergist. Daarbij ontstaat methaan (brandbaar gas). Dit levert elektriciteit op. deA heeft de GVO’s voor 10.000.000 kWh, goed voor ruim 2800 gemiddelde huishoudens.
Meer over groene stroom uit het riool>

Energie van de boerderij: Ecoferm Kroes
Ecoferm Kroes is een kalverbedrijf dat naast vlees ook energie, algen, kroos en schoon water produceert. Uit de mest van kalveren wordt biogas gewonnen, die in elektriciteit wordt omgezet. Daarmee voorziet Ecoferm Kroes in zijn eigen elektriciteitsbehoefte en levert het nog eens stroom voor ca. 4 huishoudens.
Meer over Ecoferm Kroes>

Kies voor energie uit de buurt
Direct overstappen naar deA>

 

Gas
Het gas dat deA levert is vergroend gas, ook wel ‘CO-2-neutraal gas’ genoemd. Ter compensatie van het gebruik van aardgas worden bomen aangeplant. Met de CO2 die deze bomen opnemen, wordt de netto CO2-uitstoot van de productie en verbranding van de hoeveelheid aardgas tot nul gereduceerd.
Meer over bosprojecten van Greenchoice>

Meer lezen: