Klanten

Hoe werkt overstappen?

Overstappen naar deA werkt eenvoudig.
Stap 1: Je kiest hier je eigen, lokale energiebron
Stap 2: Als u de online inschrijving heeft afgerond, stuurt Greenchoice u binnen 7 dagen een bevestiging. Greenchoice neemt ook contact op met uw vorige leverancier om u als klant om te zetten. Hierdoor betaalt u dus nooit dubbel.
Stap 3: Na uw overstap, stelt Greenchoice het voorschotbedrag vast aan de hand van uw energieverbruik. U kunt dit bedrag altijd gemakkelijk naar eigen wens aanpassen.

Verkoopt deA ook zonnepanelen?

deA verkoopt zelf geen zonnepanelen. deA heeft wel afspraken met diverse installateurs in Apeldoorn. Als u lid of klant bent van deA, krijgt u bij deze installateurs 5% korting op de aanschaf van de panelen.

Zegt deA mijn contract op of moet ik dat zelf doen?

Onze energiepartner Greenchoice zegt uw contract met uw huidige energieleverancier op. Het enige dat u hoeft te doen is u hier aanmelden voor een energiebron.

Waarom werkt deA samen met Greenchoice?

In Nederland is vastgelegd dat een bedrijf alleen energie mag leveren als men beschikt over een leveringsvergunning. Omdat deA (nog) geen eigen leveringsvergunning heeft, werken wij samen met een energiepartner: Greenchoice. Dit betekent dat u een contract afsluit met Greenchoice en deA daarbij optreedt als wederverkoper. Klanten die via deA overstappen naar Greenchoice, krijgen de stroom geleverd van Waterschap Vallei en Veluwe, Attero (voorheen de VAR), Zonnepark Ecofactorij, Zonnepark Apeldoornen/of Ecoferm Kroes. Het gas is bosgecompenseerd gas.

Welke tarieven hanteert deA?

Klik hier voor de actuele tarieven

Ben ik bij deA duurder of goedkoper uit?

Of u goedkoper of duurder uit bent, hangt af van uw contract met uw huidige leverancier. Heeft u al jaren een variabel contract bij Nuon, de regioleverancier? Dan bent u bij deA 0,5 cent per kWh en m³ gas goedkoper uit.

Hoe weet ik of ik wel echte groene energie krijg?

Een producent van elektriciteit of gas die voldoet aan de eisen van het opwekken van duurzame energie, ontvangt hiervoor een groencertificaat. Dit is een certificaat dat de overheid heeft ontwikkeld. De producenten van deA (Waterschap Vallei en Veluwe, Attero en Kalvermesterij Kroes) beschikken over deze groencertificaten. Een groene energieleverancier koopt deze groencertificaten van producenten. In ons geval koopt Greenchoice deze van het Waterschap, Attero of een van de andere energiebronnen. Op een certificaat staat een bepaalde hoeveelheid elektriciteit of gas die de leverancier als groene energie mag verkopen. Is de hoeveelheid groene energie verkocht of verbruikt dan moet de energieleverancier weer nieuwe certificaten kopen. Door de certificering is gegarandeerd dat uw energie ook daadwerkelijk groen is. Onafhankelijke instanties controleren dit.

Ik heb een vast contract. Kan ik wel overstappen?

Ja, u kunt altijd overstappen. Als u een vast contract heeft en u stapt per direct over, loopt u echter de kans om een boete te krijgen van uw huidige leverancier. U kunt ook overstappen zodra uw huidige contract is afgelopen.

Welke vergoeding hanteert deA voor teruglevering?

Als u zonnepanelen op uw dak heeft liggen, produceert u zelf energie. Deze energie wordt terug geleverd op het net. De hoeveelheid energie die u produceert, wordt tegen dezelfde prijs verrekend met de hoeveelheid die u afneemt. Wanneer u over het jaar meer energie produceert dat u afneemt dan ontvangt u over de extra geproduceerde energie de ‘kale’ elektriciteitsprijs. Dit is de prijs die u ook zelf betaalt zonder energiebelasting.

Betaalt deA mijn boete als ik wil overstappen?

Als u een vast contract opzegt voordat deze is afgelopen, heeft u kans op een boete van uw huidige energieleverancier. Sommige aanbieders nemen deze boete over. deA doet dit niet. U kunt natuurlijk wel besluiten om de boete zelf te betalen.

Ik heb winddelen van Greenchoice. Kan ik dan ook overstappen naar deA?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. U kunt wel lid worden van de coöperatie.

Wat is het verschil tussen lidmaatschap en klant zijn?

Als lid bent u mede-eigenaar en heeft u zeggenschap over de coöperatie. De leden bepalen samen het beleid in de algemene vergadering. Daarnaast wordt u als lid uitgenodigd voor de ledenbijeenkomsten, ontvangt u de nieuwsbrief en heeft u een platform voor uitwisseling van kennis, ideeën en ervaringen.

Als klant van het energiebedrijft krijgt u energie (elektriciteit en gas) geleverd waarvoor u betaalt. U kunt dus lid én klant zijn van deA. Maar dat hoeft niet. U kunt ook alleen lid zijn, of alleen klant.

Als ik klant van deA ben, is de energie uit mijn stopcontact dan echt in Apeldoorn opgewekt met duurzame bronnen?

De groene stroom die u afneemt als klant is in (de gemeente) Apeldoorn opgewekt. Het gas dat u afneemt komt niet uit Apeldoorn. Dit is CO-2 gecompenseerd gas. Dat wil zeggen dat er bomen geplant worden als compensatie voor het gebruik. Het is overigens wel de bedoeling om in de toekomst groen gas uit Apeldoorn te leveren. 

Kan de energie uit mijn stopcontact ook door een kolencentrale opgewekt zijn?

Alle energiecentrales zetten hun energie op het “net” en dat raakt natuurlijk door elkaar. In die zin weet u nooit waar de energie vandaan komt. Maar de hoeveelheid energie die u afneemt is wel in de gemeente Apeldoorn duurzaam opgewekt. Die rekening moet wel kloppen en daar zorgt deA voor samen met onze energiepartner Greenchoice.

Vergelijk het met de betaalautomaat. Als u geld uit de automaat haalt, kan het ook van een andere bank komen. En al komt het van een andere bank, het geld gaat wel van uw saldo af. Daar zorgt uw bank voor, net zogoed als dat uw rekeningoverzicht van bij- en afboekingen blijft kloppen. Met de levering van energie gaat het eigenlijk net zo.

Gaat deA ook energie produceren met windmolens?

Op dit moment produceren Waterschap Vallei en Veluwe in Apeldoorn, Attero in Wilp (voorheen de VAR), Zonnepark Ecofactorij, Zonnepark Apeldoorn en Kalvermesterij Kroes in Uddel de energie voor deA.
Windenergie willen we op de langere termijn ook binnen deA opnemen omdat windmolens schone energie leveren in grotere hoeveelheden dan andere bronnen.  

Aan welke vormen van biomassa denken jullie?

Bij biomassa denken we vooral aan afval dat vrijkomt bij het onderhoud van groenvoorzieningen en bossen.

Zon voor Huur

Is Zon voor Huur gratis?

Voor niets gaat de zon op!

De zonnepanelen krijgt u “gratis” op uw woning. Vervolgens zorgen de zonnepanelen ervoor dat uw energierekening fors lager wordt. Van deze opbrengst is 20% voor u. Daarnaast betaalt u aan deA een vergoeding voor het gebruik van de zonnepaneleninstallatie. Deze vergoeding is 80% van de opbrengst.

Wat is de winst voor mij bij Zon voor Huur?

De winst voor u is dat u “gratis” zonnepanelen op uw woning krijgt en daar elk jaar 20% van de opbrengst van krijgt . Bij zes zonnepanelen is dat minimaal €50,- per jaar.

Zonder dat u zelf investeert, verdient u jaarlijks geld!

Zijn er ook nadelen aan Zon voor Huur?

Er zijn eigenlijk geen nadelen. Het enige nadeel is wellicht dat er een installateur in de woning moet zijn om zonnepanelen op het dak via de omvormer aan te sluiten op de meterkast.

Gaat het project door als ik de enige belangstellende ben?

De zonnepanelen worden pas geplaatst als een ruime meerderheid van de bewoners per blok meedoet. Het financiële voordeel voor de huurders kan deA anders niet waarmaken. Voordeel ontstaat door het inkopen van grotere aantallen zonnepanelen en door de besparing op de installatiekosten als op een dak voor meerdere woningen in één keer alle zonnepanelen gelegd kunnen worden.

Wanneer weet ik of het project voor mijn woningblok doorgaat?

deA bepaalt aan de hand van getekende belangstellingsformulieren of er voldoende mensen mee willen doen. Als een ruime meerderheid van een woningblok mee wil doen, maken we samen een gebruikersovereenkomst. Op het moment dat een meerderheid van de bewoners in een blok de overeenkomst heeft getekend, zal deA het traject starten om de zonnepaneleninstallatie te plaatsen.

Wat gebeurt er als de zonnepanelen meer opwekken dan ik gebruik?

Deze situatie kan ontstaan als u minder elektriciteit op jaarbasis gebruikt dan wat de zonnepanelen jaarlijks opwekken. In het geval van zes panelen levert de zonnepanelen-installatie circa 1.200 kWh per jaar op. Als uw jaarrekening minder dan 1.200 kWh bedraagt, krijgt u voor de teveel geproduceerde stroom bij de meeste energieleveranciers ook een lagere vergoeding.

Een positieve uitzondering is deA (in samenwerking met Greenchoice).  deA betaalt u voor de teveel geproduceerde stroom dezelfde prijs als u betaalt aan deA voor uw stroom. Deze regeling geldt tot 1.000 kWh teveel geproduceerde stroom. Met deA als energieleverancier zit u dus altijd goed.

Overigens is het natuurlijk fantastisch als u meer duurzame energie opwekt dan u gebruikt! En dat is dan ook precies de reden dat deA daar ook voor wil betalen.

Wat moet ik regelen met mijn huidige energieleverancier?

U kunt gewoon bij uw huidige energielevering energie blijven afnemen. U moet wel aan uw energieleverancier doorgeven dat u met zonnepanelen zelf stroom opwekt. U kunt dan gelijk het bedrag van uw maandelijkse voorschotnota laten verlagen.

U kunt natuurlijk ook altijd overstappen naar deA (in samenwerking met Greenchoice) voor de levering van uw energie. Voordeel is dat u dan ook direct de vergoeding voor het gebruik van uw zonnepaneleninstallatie via uw energierekening kunt verrekenen. Wel zo makkelijk!

Kan ik zelf ook zonnepanelen aanbrengen?

De woningcorporaties staan niet toe dat huurders van corporatiewoningen zelf zonnepanelen aanbrengen. De belangrijkste reden daarvoor is dat de montage vakkundig plaats moet vinden. Verder vinden de woningcorporaties het belangrijk dat het geen “rommeltje” op het dak wordt.

Kan ik als huurder de zonnepaneleninstallatie ook kopen?

Nee, zolang de woning verhuurd wordt, is dit niet mogelijk.

Wat gebeurt er als er onderhoud aan het dak plaatsvindt?

deA maakt afspraken met de eigenaar over het onderhoud aan het dak. Bij het aanbrengen van een nieuwe dakbedekking kan dit tot gevolg hebben dat de zonnepanelen voor korte tijd worden verwijderd. De opbrengstverliezen zijn in financiële zin zijn echter zeer beperkt en worden om die reden niet extra verrekend.

Krijgt mijn woning meer punten door de zonnepanelen?

De plaatsing van zonnepanelen verbetert de energie-index van de woning en dit kan leiden tot een beter energielabel en tot meer punten voor de woning.

Het aantal punten van de woning bepaalt de maximaal redelijke huur. De vraag of de zonnepanelen tot meer punten en dus tot een hogere huur kunnen leiden is een terechte vraag.

Dit punt heeft deA uitvoerig met de Apeldoornse woningcorporaties besproken. Contractueel is vastgelegd dat de Apeldoornse woningcorporaties de huur niet zullen verhogen vanwege de plaatsing van zonnepanelen. Dit is ook terecht omdat deA eigenaar van de zonnepaneleninstallatie is en niet de woningcorporatie. Daarnaast zou het ook beteken dat de huurder dubbel zou betalen voor de zonnepanelen.

Kortom: de zonnepanelen leiden niet tot een huurverhoging!

 

Wat is de duur van de gebruikersovereenkomst?

De gebruikersovereenkomst wordt afgesloten voor zolang u de woning huurt.

Hoe wordt de vergoeding voor de zonnepaneleninstallatie verrekend?

De vergoeding voor de zonnepaneleninstallatie wordt per maand via automatische incasso geïnd. Uitgaande van zes zonnepanelen met een opbrengst van €250,- per jaar is de vergoeding die u betaalt aan deA €200,- per jaar (80% van €250,-). Per maand wordt er dan dus een bedrag van €16,67 van uw rekening afgeschreven. Belangrijk te vermelden is dat daar een maandelijkse verlaging van €20,83 van uw energierekening tegenover staat.

Op het moment dat u de gebruikersovereenkomst met deA aangaat is het handig om ook direct het voorschotbedrag bij uw energieleverancier te verlagen.

Als deA (in samenwerking met Greenchoice) uw energieleverancier is (wordt) dan wordt de vergoeding verrekend via uw energierekening. Wel zo handig!

Kan ik gebruikersovereenkomst opzeggen als ik de huurwoning verlaat?

Als u de huur van de woning opzegt, kunt u gelijk de gebruikersovereenkomst voor de zonnepaneleninstallatie opzeggen.

Is het plaatsen van zonnepanelen niet veel gedoe?

Het leggen van de zonnepanelen op het dak gebeurt buiten de woning en levert weinig overlast op. Verder wordt er een gaatje geboord in het dak. Het verdere timmer- en boorwerk blijft beperkt tot een eventuele leiding naar de meterkast en het ophangen van de omvormer.

U moet wel thuis zijn als de zonnepanelen-installatie geplaatst wordt. En de meterkast of zolder moet bereikbaar zijn om de omvormer op te kunnen hangen.

Wat is de invloed van schaduw?

Als er schaduw valt op een bepaalde plek van het dak, dan beïnvloedt dat niet alleen het paneel dat daar toevallig ligt, maar het hele systeem gaat dan minder opwekken. De situaties waarin deze kansen bestaan, worden vooraf ter plaatse beoordeeld en besproken.

Wat is een omvormer?

Een omvormer is nodig om de opgewekte gelijkstroom van de zonnepanelen in 240 Volt wisselstroom om te zetten voor gebruik. deA garandeert de goede werking van de omvormer.

De afmetingen van de omvormer zijn ongeveer  45 x 35 x 20 cm.

Omvormer.250

Maakt de omvormer geluid?

Er zijn omvormers die geluid maken omdat ze een ventilator nodig hebben. De omvormers die deA plaatst hebben geen ventilator en maken nauwelijks geluid.

Zijn zonnepanelen veilig?

Ja, zonnepanelen zijn veilig. Bovendien zorgt deA er voor dat er zonnepanelen van A-kwaliteit op uw woning gelegd worden.

Moet ik de zonnepanelen schoonmaken?

Nee, u hoeft de zonnepanelen niet schoon te maken.

Een regenbui af en toe zorgt ervoor dat de zonnepanelen schoon blijven. Daarnaast meet deA de opbrengst van de zonnepaneleninstallatie op afstand. Mocht de opbrengst op de een of ander manier teruglopen dan neemt deA actie.

Is de opbrengst van de zonnepanelen gegarandeerd?

deA laat alleen zonnepanelen installeren van een goede en bewezen kwaliteit, inclusief opbrengstgaranties. Bovendien volgt deA de opbrengst van de zonnepanelen op afstand om direct in te kunnen grijpen als er een storing optreedt of in het geval de opbrengst achterblijft.

Kan ik als eigenaar van een koopwoning ook meedoen?

Ook eigenaren van koopwoningen in een blok met huurwoningen kunnen meedoen. Zij kunnen de zonnepaneleninstallatie onder dezelfde voorwaarden “huren” als huurders van woningen. Daarnaast worden zij in de gelegenheid gesteld om de zonnepaneleninstallatie tegen kostprijs te kopen als dat hun voorkeur heeft.

Wat gebeurt er als ik de woning verkoop?

Als een woning met een zonnepaneleninstallatie van deA verkocht wordt zijn er twee opties:

 • Optie één is dat de volgende eigenaar de gebruikersovereenkomst overneemt.
 • Optie twee is dat de zonnepaneleninstallatie met de woning mee verkocht wordt.

deA ontvangt in het geval van optie twee een in de gebruikersovereenkomst vastgelegd bedrag dat bepaald wordt door de resterende levensduur van de zonnepaneleninstallatie.

Kan ik ook energie afnemen bij deA?

Ja dat kan, deA levert in samenwerking met Greenchoice elektriciteit en gas onder de naam Apeldoorn Groen voor een zeer scherpe prijs. Daarnaast levert deA groene energie uit Apeldoorn en is het een organisatie zonder winstoogmerk.

Voordeel is verder dat u dan ook direct de vergoeding voor het gebruik van uw zonnepanelen-installatie via uw energierekening kunt verrekenen. Wel zo makkelijk!

Is deA goedkoper dan andere energiebedrijven?

deA werkt samen met Greenchoice voor de levering van elektriciteit en gas. deA levert energie tegen een scherp tarief onder de naam Apeldoorn Groen. In de meeste gevallen bent u bij deA goedkoper uit. Voor meer informatie over de tarieven van Apeldoorn Groen  zie de website van deA

Betaalt deA de boete als ik overstap naar deA?

Als u een energiecontract voor een vaste termijn heeft waarin een boeteclausule is opgenomen dan betaalt deA deze boete niet bij het tussentijds openbreken van dit energiecontract. In dat geval adviseren wij na afloop van de vaste contractstermijn over te stappen naar deA.

In sommige gevallen blijkt de overstap naar deA zelfs met boete nog voordeel op te leveren.

Waarin verschilt energiebedrijf deA van bijvoorbeeld NUON?

deA is geen commercieel bedrijf. deA is een energiecoöperatie zonder winstoogmerk. Als deA geld overhoudt, wordt dit weer geïnvesteerd in duurzame projecten in Apeldoorn.

Kan ik ook lid worden van deA?

Ja, u kunt ook lid worden van energiecoöperatie deA. Als lid bent u (mede)eigenaar en heeft u zeggenschap. Meer informatie over het lidmaatschap van deA, zie de website van deA.

Zon op School

Wat is Zon op School?

Zon op School is een project van deA in samenwerking met de scholen van Leerplein055, PCBO Apeldoorn, Aventurijn en Jacobus Fruytier Scholengemeenschap. Doel van het project is om leerlingen bewust te maken van het gebruik van groene energie, schoolgebouwen duurzamer te maken en de energierekening omlaag te brengen. Het plaatsen van zonnepanelen en een lespakket maken deel uit van het project. Het project wordt financieel tevens ondersteund door de provincie Gelderland.

Wat betekent Zon op School voor de school?

De school wekt groene elektriciteit op. De hoeveelheid elektriciteit is straks precies te volgen op de website http://www.zonopschool-stedendriehoek.nl/ De school krijgt ondersteuning bij het lespakket over zonne-energie.

Wat betekent Zon op School voor de leerlingen?

De leerlingen krijgen les over zonne-energie. Daarvoor is een speciaal lespakket gemaakt voor de scholen. De leerlingen kunnen ook op een website zien hoeveel elektriciteit wordt opgewekt.

Heeft deA ervaring met Zon op School?

deA heeft met het project Zon op School inmiddels 16 scholen in Apeldoorn van zonnepanelen voorzien. De leerlingen op deze scholen hebben nu regelmatig les over schone energie en zien op de website hoeveel elektriciteit ‘hun’ panelen produceren.

Waarom is de verkoop van zoncertificaten nodig?

Als u als ouder een zoncertificaat van 50 euro koopt, legt de provincie een bedrag van 40 euro bij. Dus elke 50 euro die u inlegt, levert 90 euro op. We hebben de subsidie nodig om de panelen te kunnen financieren en te zorgen dat het betaalbaar is voor de school.

Kan ik zelf kiezen voor welke school ik zoncertificaten koop?

Ja, op de website kunt u aangeven voor welke school u zoncertificaten wilt kopen. Als uw eigen school er al voldoende heeft verkocht, kunt u dus voor een andere school een zoncertificaat kopen.

Kunnen bedrijven ook zoncertificaten kopen?

Nee, dat kunnen alleen natuurlijke personen. deA wil namelijk gebruik maken van de provinciale subsidieregeling voor lokale energiebedrijven en deze subsidieregeling vermeerdert alleen de bijdragen van natuurlijke personen.

Op welke naam staat het zoncertificaat?

U kunt op het inschrijfformulier aangeven op welke naam u het zoncertificaat wilt hebben. Dat kan dus ook uw (klein)kind zijn of iemand anders. Bent u dat vergeten te vermelden? Geen probleem, stuur in dat geval een mailtje naar Energiebedrijf@de-A.nl.

Wat levert het zoncertificaat op voor mij als koper?

Door een certificaat te kopen, krijgt u 3% rente op het bedrag dat u inlegt. Dat is meer rente dan bij een spaarrekening op de bank. U legt 50 euro in en krijgt na 6 jaar 60 euro terug.

Tot wanneer kan ik zoncertificaten kopen?

Er geldt een maximum voor het aantal uit te geven zoncertificaten. Zolang dat maximum nog niet bereikt is, kunt u zoncertificaten kopen. Op de site wordt de voortgang vermeld.

Wanneer wordt het geld voor de zoncertificaten afgeschreven?

Het bedrag wordt pas afgeschreven als er de financiering helemaal rond is. Dat betekent dat dan alle certificaten verkocht zijn en de subsidie definitief toegekend is. U krijgt dan bericht.

Wanneer krijg ik het zoncertificaat?

Het zoncertificaat krijgt u toegestuurd of overhandigd op het moment dat de zonnepaneleninstallatie op de school feestelijk in gebruik wordt genomen.

Zijn de zonnepanelen verzekerd?

Ja, de zonnepanelen zijn verzekerd tegen o.a. diefstal, vandalisme, brand en stormschade.

Hoe weet ik dat ik over 6 jaar 60 euro terug krijg?

Uit de businesscase blijkt dat deA dit waar kan maken en dit komt mede doordat de provincie de bijdragen van ouders in de vorm van zoncertificaten vermeerdert. Op die manier kan deA een rendement van circa 3% echt waarmaken.
 
Verder is deA een energiecoöperatie, waarbij de leden uiteindelijk het beleid bepalen. Dit zorgt er mede voor dat deA op financieel gebied zeer zorgvuldig opereert en geen onnodige risico’s zal nemen. Dat staan de 350 leden, die gezamenlijk eigenaar zijn, gewoon niet toe. Eén van de kernwaarden van deA is niet voor niets continuïteit.
 
Alleen in het geval deA binnen 6 jaar failliet zou gaan, kan het natuurlijk niet meer waargemaakt worden.

Bij wie kan ik terecht met mijn vragen?

U kunt natuurlijk de directeur benaderen van uw school. U kunt ook altijd bij deA terecht met uw vragen. E-mail: info@de-A.nl, tel. 055 368 3366

Zonnepark Ecofactorij

Waar komt Zonnepark Ecofactorij?

De zonnepaneleninstallatie zal geplaatst worden op het dak van het warehouse van Henk van de Scheur, IJsseldijk 8 in Apeldoorn

Hoe groot wordt Zonnepark Ecofactorij?

Zonnepark Ecofactorij wordt minimaal 1000 en maximaal 2100 zonnepanelen groot.

Wie is de eigenaar?

Energiebedrijf deA wordt de eigenaar van de zonnepaneleninstallatie. Mensen die een ZonDeel kopen, investeren in duurzame, lokale energie en krijgen een jaarlijkse uitkering gedurende de looptijd van  15 jaar.

Wat gebeurt er met de stroom die opgewekt wordt?

De stroom die wordt opgewekt met het Zonnepark Ecofactorij wordt afgenomen door de bedrijven op de Ecofactorij. In eerste instantie door Oosterberg bv waar de panelen op het dak liggen. Wat er dan nog overblijft, gaat naar het elektriciteitsnetwerk van bedrijventerrein Ecofactorij.

Wat voor zonnepanelen?

De zonnepanelen die op Zonnepark Ecofactorij komen, zijn geselecteerd op hun goede kwaliteit. Ze hebben elk het vermogen van 275 Wp. Het zonnedak wordt geïnstalleerd en onderhouden door Mulder Duurzaam bv een gerenommeerd bedrijf in Apeldoorn.

Meer informatie over de zonnepanelen

Wat kost een ZonDeel

Een ZonDeel kost € 335,-, waarover geen BTW betaald hoeft te worden.
Leden van deA krijgen op hun eerste ZonDeel € 50,- korting.

Waarom is de looptijd 15 jaar?

deA gaat met deelnemers een overeenkomst aan voor 15 jaar. Voor die vijftien jaar hebben we zowel een garantie voor een minimale  energieopbrengst van de installateur als een garantie van een subsidie op de opgewekte stroom door de rijksoverheid. Hiermee is een groot  deel van de verwachte opbrengst van het park voor vijftien jaar gegarandeerd.

Na vijftien jaar blijft het zonnepark nog vier tot vijf jaar in werking. De werking van de zonnepanelen wordt geleidelijk minder en de subsidie stopt. De opbrengst die dan nog overblijft vervalt aan deA, die deze gebruikt om Apeldoorn te verduurzamen.

Wat levert een ZonDeel op?

Jaarlijks ontvangt de deelnemer een uitkering per ZonDeel
De jaarlijkse uitkering bestaat uit een vast bedrag aan aflossing plus een variabele rentebonus.

Het jaarlijkse bedrag aan aflossing gedraagt 1/15 van het Zondeel.  De hoogte van de rentebonus hangt mede af van de hoeveelheid opgewekte energie. De verwachte uitkering per jaar ligt tussen de € 32 en € 30 euro, hetgeen neer komt op een verwacht rendement (conform IRR) van 4,65 procent op de inleg.

Hoe is de financiering geregeld?

Deelnemers leggen geld in door een of meer ZonDelen te kopen. Met dat geld wordt de zonnepaneleninstallatie  betaald. De deelnemer krijgt gedurende 15 jaar jaarlijks een uitkering bestaande uit een vast bedrag aan aflossing en een variabele rentebonus.

Welke inkomsten kent het Zonnepark Ecofactorij

Het Zonnepark Ecofactorij kent de volgende inkomsten:

 • Een vergoeding van Oosterberg de huurder van het pand voor het gebruik van de zonnepaneleninstallatie.
 • De verkoop van de Garanties van Oorsprong (GvO’s)
 • Een SDE+ subsidie voor de opgewekte stroom.

Wat gebeurt er als deA failliet gaat

Om te beginnen is deA een energiecoöperatie, waarbij de leden uiteindelijk het beleid bepalen. Dit zorgt er mede voor dat deA op financieel gebied zeer zorgvuldig opereert en geen onnodige risico’s zal nemen. Dat staan de 350 leden, die gezamenlijk eigenaar zijn, gewoon niet toe. Eén van de kernwaarden van deA is niet voor niets continuïteit.

De jaarverslagen van deA zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn openbaar, ook voor niet-leden. Desgewenst kan het jaarverslag over 2015 toegestuurd worden. De jaarverslagen zijn voorzien van een accountantsverklaring.

Het financiële beeld ziet er in grote lijnen als volgt uit:

 • deA heeft lange termijn verplichtingen aan de gemeente Apeldoorn voor een duurzaamheidslening voor 15 jaar voor het project Zon voor Huur en aan de zoncertificaathouders voor het project Zon op School waarbij de zoncertificaathouders na 6 jaar uitgekeerd worden.
 • deA heeft korte termijn wisselende verplichtingen aan crediteuren en de belastingdienst (BTW).
 • De accountantsverklaring wijst er op dat deA nog een jonge organisatie in opbouw is, maar dat de trend positief is en deA geleidelijk aan financieel sterker wordt.

Daarnaast is de businesscase Zonnepark Ecofactorij een zeer gezonde businesscase met tal van zekerheden, waardoor de afspraken rond ZonDelen waargemaakt kunnen worden.

Mocht deA desalniettemin toch failliet gaan, dan is de kans groot dat de deelnemers van Zonnepark Ecofactorij de uitkering over de nog resterende jaren mislopen. Doordat de ZonDelen een jaarlijkse uitkering kennen, neemt het financiële risico dat de deelnemers hierdoor lopen overigens wel elk jaar af.

Moet je ZonDelen opgeven bij je belastingaangifte

Wanneer je als particulier een of meer ZonDelen aanschaft, dient je dit als vermogen op te geven in box 3 als zijnde een obligatie

Wat gebeurt er met de ZonDelen als ik kom te overlijden?

De ZonDelen zijn overdraagbaar, mits deA hiervan tijdig in kennis wordt gesteld. Bij overlijden kunnen ZonDelen op naam worden gezet van iemand anders.

Wat als er onvoldoende belangstelling is voor ZonDelen

Als er op 1 september 2016 minder dan 1000 ZonDelen zijn gekocht, gaat het project niet door. Voor de mensen die al ingeschreven hebben, vervalt hun inschrijving kosteloos. Facturen voor de ZonDelen worden pas verstuurd als de grens van 1000 ZonDelen is gepasseerd.

Wat gebeurt er als zonnepaneleninstallatie later wordt opgeleverd

Bij een latere dan geplande start wordt de startdatum van de SDE+ subsidie overschreden. In de SDE+ regeling is een uitloop van maximaal 1 jaar voorzien om eventueel niet geïncasseerde subsidie alsnog te gelde te maken. Een eventuele vertraging kan aldus worden opgevangen. Met de installateur van de zonnepaneleninstallatie zijn afspraken gemaakt dat het risico van verwijtbare vertraging bij de installateur ligt.

Windmolens

Dalen de woningen, in de buurt van de molens, in waarde?

Als er een windmolen in de buurt komt, maken omwonenden zich zorgen over de waarde van de woning. Wat is daarover bekend en waar kun je als omwonende aanspraak op maken? We kijken hiervoor naar woningwaarde, WOZ-waarde en planschade.

Woningwaarde
In april 2016 berichtten onderzoekers van het Tinbergen Instituut hierover het volgende: De waardedaling rond windmolens bedraagt gemiddeld 1,2 tot 2,3 procent. Dit blijkt uit een analyse van 2,2 miljoen Nederlandse huizentransacties tussen 1985 en 2012. Bij de hoogste nieuwe windmolens loopt het verlies op tot 5 procent.

WOZ-waarde
Als gevolg hiervan kunnen omwonenden bij de gemeente een verzoek indienen tot verlaging van de WOZ-waarde, waardoor de gemeentelijke belastingen dalen. Voor mensen die blijven wonen, is dit prettig. Voor wie zijn woning wil verkopen, niet. De WOZ-waarde is namelijk een indicatie van de verkoopwaarde. De gemeente stelt de WOZ-waarde vast. Voor het vaststellen gelden juridische regels.

Van daadwerkelijke aanpassing van de WOZ-waarde in de nabijheid van windturbines zijn weinig gevallen bekend: er zijn 19 gerechtelijke uitspraken gedaan in de periode van 2003 tot 2012. In 12 van deze gevallen vond een prijsaanpassing plaats. Er is echter geen sprake van een onderbouwing. De rechter vond het aannemelijk dat er sprake kon zijn van waardedaling. Slechts op één locatie is naar verkoopcijfers van woningen gekeken. Hier bleek geen aantoonbaar effect te zijn van de windturbines op de waarde van de woning in vergelijking met de waarde bij transacties van andere woningen in de regio. De WOZ-waarde is daar niet bijgesteld. Bron: RVO

Planschade
Planschade kan ontstaan door wijziging van een bestemmingsplan voor bijvoorbeeld het aanleggen van een snelweg of het bouwen van woningen. Ook bij het realiseren van windmolens kan dit het geval zijn. Daarom wordt er een planschade-analyse uitgevoerd, voordat de molens gebouwd worden. Hieruit blijkt dan of en zo ja, hoe hoog de planschade is. Vaak wordt geregeld dat de initiatiefnemer verantwoordelijk is voor de planschade. In het geval van de windmolens in Beekbergsebroek zijn dat De Wolff Nederland Windenergie en deA. Voor het vaststellen van planschade en WOZ-waarde gelden juridische regels die zijn vastgelegd in de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro). De juridische regels voor woningeigenaren die schade ondervinden door bouwactiviteiten staan in de planschaderegeling.

Artikel Volkskrant april 2016

Rapport Tinbergen Instituut 2014.

Draaien windmolens op subsidie?

De kostprijs van windenergie op land is ongeveer 7 eurocent per kWh. De marktprijs (zonder belastingen) voor elektriciteit ligt rond de 4-5 cent per kWh. De Rijksoverheid stimuleert bedrijven via de subsidieregeling SDE+ om te investeren in windenergie. Dit wordt gedaan door het verschil tussen de duurzame elektriciteitsprijs en de marktprijs te compenseren. Dit wordt de onrendabele top genoemd. Producenten van windstroom ontvangen 2 tot 3 cent subsidie per kWh elektriciteit die is geproduceerd gedurende een van tevoren vastgestelde periode van 15 jaar. (Bron: www.natuurenmilieu.nl). De hoogte van de SDE+ subsidie wordt onder andere bepaald door de locatie van het project. Gebieden met veel wind ontvangen een lager bedrag dan gebieden waar het minder hard waait. Windmolenexploitanten ontvangen dus geen subsidie voor de bouw van de molen. Zij ontvangen subsidie per opgewekte kWh elektriciteit.

In 2016 deed De Correspondent onderzoek en schreef daarover de factcheck ‘Windmolens draaien op subsidie’. Zie: Factcheck De Correspondent  In de factcheck gaat De Correspondent in op de subsidie, de maatschappelijke kosten en hoe zich dit verhoudt tot de kosten die de overheid maakt voor fossiele stroomproductie. De conclusie in de factcheck is:

Het antwoord op de vraag ‘draaien windmolens op subsidie?’ is nog steeds ‘ja.’ Zonder subsidie is het bouwen van windmolens voor marktpartijen momenteel nog niet echt interessant.

Zijn de kosten voor ‘de belastingbetaler’ dan ook hoger bij windmolens dan bij fossiele stroom? Nee, dat meestal niet. In ieder geval niet wanneer we windmolens op land vergelijken met kolencentrales.

Als belastingbetaler betaal je, naast je bijdrage aan de subsidieregeling voor groene stroom, veel geld voor de stroomproductie van onze fossiele centrales. Uitgaande van de resultaten van dit onderzoek zou het gaan om zo’n 295 euro per persoon per jaar. Het enige verschil met groene stroom is: je ziet het niet direct terug. Jouw bijdrage aan de productie van een kolencentrale is minder zichtbaar dan je bijdrage aan de subsidie op windmolens, maar nog steeds gewoon aanwezig. Het venijn zit ‘m in de kosten die je niet ziet, maar er wel zijn.

Zijn de molens gevaarlijk voor de volksgezondheid?

Mensen die een windmolen in hun omgeving krijgen, zijn soms bang dat de windmolens schadelijk zijn voor hun gezondheid. Er zijn geen wetenschappelijk onderbouwde feiten die gezondheidsschade door windmolens aantonen.

Straling
Er bestaan geen serieuze aanwijzingen dat windturbines straling afgeven. Daarom is er nooit reden geweest om dit te onderzoeken. Het wetenschappelijke standpunt is dan ook dat windturbines geen elektromagnetische straling uitzenden. Wel is er veel (internationaal) onderzoek gedaan naar de elektromagnetische straling van onder andere elektriciteitscentrales en hoogspanningsleidingen. Hierbij is nooit aangetoond dat de elektromagnetische straling effect heeft op de gezondheid.

Geluid
Sommige mensen menen dat het geluid dat windmolens maken effect kan hebben op de gezondheid. Het gaat dan om migraine, verstoring van de slaap en verstoring van het evenwichtsorgaan. Het RIVM heeft voorlopig geconcludeerd dat verstoring van de slaap door het geluid van windmolens kan optreden bij geluid met een sterkte van 45 dB(A) of hoger. Verder onderzoek hiernaar is nodig. Bij de meeste windmolens is in de vergunning opgenomen dat deze ’s nachts minder dan 45dB(A) aan geluid mogen produceren.

Ook andere van geluid bekende effecten op de gezondheid (verhoogde bloeddruk, ischemische hartziekten, gehoorverlies) zijn bij windturbines niet te verwachten. In de vergunning is doorgaans een maximum geluidsniveau opgenomen waarbij deze klachten niet zullen optreden.

Bron: RVO

Ik heb zelf ook wensen/ideeën voor Beekbergsebroek. Waar kan ik terecht?

U kunt contact opnemen met deA via info@de-A.nl of 055 368 3366. U kunt ook contact opnemen met de gemeente Apeldoorn.

Wat is de planning?

Op dit moment onderzoekt een raadscommissie de mogelijkheden voor windenergie in de gemeente Apeldoorn. Op basis van de resultaten van het onderzoek neemt de raad een besluit over het plan van deA voor het plaatsen van drie windmolens in Beekbergsebroek. De verwachting is dat dit voor de zomer 2017 zal gebeuren. Bij een positief besluit, duurt het nog enkele jaren voordat de molens er staan.

Waarom wil deA windenergie?

deA vindt het belangrijk dat we het gebruik van fossiele brandstoffen achter ons laten en we overgaan op schone energie. Om dat te realiseren moet er meer duurzame energie opgewekt worden. En omdat windmolens veel energie opwekken, willen de initiatiefnemers dat graag. Ter vergelijking: 1 windmolen levert net zoveel als 12 voetbalvelden vol met zonnepanelen.

Welke afspraken zijn er (inter)nationaal gemaakt over windenergie?

Op dit moment komt ongeveer 90% van onze elektriciteit uit fossiele energiebronnen, zoals aardgas, olie en steenkool. Het gebruik van deze energiebronnen heeft nadelige effecten op het leefmilieu. Denk aan de opwarming van de aarde door een toename van het broeikasgas CO2 in de lucht. Een ander nadeel is dat aardolie en gas voor een groot deel uit politiek instabiele regio’s komen of lokaal tot ongewenste effecten leiden zoals de aardbevingen in Groningen. En belangrijk: fossiele energiebronnen raken op.

In het VN-klimaatakkoord van Parijs  (2015), waar 195 landen zich aan hebben verbonden, waaronder Nederland, staat dat we de temperatuurstijging onder de 2 °C moeten houden om gevaarlijke opwarming van de aarde tegen te gaan. Het streven is om die stijging tot 2°C à 1,5 °C te beperken. Dat kan alleen als we veel meer schone energie opwekken.

Europese afspraken duurzame energie
De landen van de Europese Unie hebben met elkaar afgesproken dat in 2020 20% van alle energie uit duurzame energie bestaat. Dat is energie waarover de mensheid onbeperkt kan beschikken en die niet schadelijk is voor het milieu en voor onze toekomstige generaties. Windenergie is een voorbeeld van schone energie, net als zonne-energie en aardwarmte.

Afspraken duurzame energie Nederland
Voor Nederland geldt dat minstens 14% van alle energie duurzaam moet zijn in 2020. Dat is afgesproken in het Nationaal Energieakkoord, waarin ook afspraken over windenergie zijn gemaakt. Met alle provincies is afgesproken dat in 2020 Nederland 6000 MW aan windvermogen op land heeft gerealiseerd. En in 2023 nog eens ruim 4500 MW uit windmolens op zee. Samen is dat genoeg om ongeveer 7 miljoen huishoudens van schone stroom te voorzien.

Bron: www.windenergie.nl

Afspraken duurzame energie provincie Gelderland
De provincie Gelderland heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 energieneutraal te zijn. Voor wat betreft windmolens is gesteld dat in 2020 230,5 MW aan windenergie moet zijn gerealiseerd (Bron: www.geldersenergieakkoord.nl) Om dit te halen moeten er nog tientallen windmolens in Gelderland geplaatst worden.

Afspraken duurzame energie gemeente Apeldoorn
Gemeente Apeldoorn heeft in haar Uitvoeringsagenda Energietransitie de volgende ambitie geformuleerd: In 2030 koersen we op het percentage energieneutraliteit van circa 28% en over drie decennia vrijwel energieneutraal.

Om dit te bereiken, moet er op allerlei terreinen veel gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan woningbouw, mobiliteit, industrie en landbouw. In het kader van het opwekken van duurzame energie zegt de Uitvoeringsagenda: Van de duurzame energiebronnen heeft zonne-energie het grootste aandeel. Daarnaast staan we voor een grote opgave wat betreft windenergie. Vooral op lange termijn is windenergie noodzakelijk om de doelstelling te halen. De Apeldoornse ambitie vraagt circa 250 hectare zonnepanelen, 20 windturbines van 3MW en 3.700 hectare houtige biomassa of equivalenten daarvan in 2030 om op koers te blijven.

Hoe hoog zijn de windmolens?

deA gaat uit van windmolens met een minimale ashoogte 116 meter en een rotordiameter van 117 meter (wieken van 58,5 meter). De totale minimale hoogte komt daarmee op 174,5 meter. De maximale ashoogte bedraagt 134 meter en een rotordiameter van 130 meter (wieken van 65 meter). Daarmee komt de totale hoogte op 199 meter. We zijn hierbij uitgegaan van de huidige (markt)omstandigheden.

Hoeveel energie produceren de windmolens?

Een moderne windmolen heeft een vermogen van ongeveer 3 MW en levert per jaar ongeveer 7 miljoen KWh. Eén molen levert stroom voor 2000 huishoudens. De drie molens leveren samen dus stroom voor 6.000 huishoudens = 10% van de Apeldoornse huishoudens.

Zijn er alternatieven voor de windmolens in Beekbergsebroek?

Deze vraag kun je op verschillende manieren beantwoorden. Hieronder kijken we naar de verschillende mogelijkheden en geven we voor- en tegenargumenten.

Plaats de molens ergens anders in Apeldoorn

Het is de vraag of er in Apeldoorn andere geschikte locaties zijn. Een onderzoekscommissie van de gemeenteraad doet daar nu onderzoek naar. Wij gaan er voor het beantwoorden van deze vraag even vanuit dat er wel andere geschikte locaties zijn binnen de gemeente Apeldoorn.

Tegen: Gemeente Apeldoorn heeft in haar Uitvoeringsagenda Energietransitie de volgende ambitie geformuleerd: In 2030 koersen we op het percentage energieneutraliteit van circa 28% en over drie decennia vrijwel energieneutraal.

Om dit te bereiken, moet er op allerlei terreinen veel gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan woningbouw, mobiliteit, industrie en landbouw. In het kader van het opwekken van duurzame energie zegt de Uitvoeringsagenda: Van de duurzame energiebronnen heeft zonne-energie het grootste aandeel. Daarnaast staan we voor een grote opgave wat betreft windenergie. Vooral op lange termijn is windenergie noodzakelijk om de doelstelling te halen. De Apeldoornse ambitie vraagt circa 250 hectare zonnepanelen, 20 windturbines van 3MW en 3.700 hectare houtige biomassa of equivalenten daarvan in 2030 om op koers te blijven. 

Samengevat komt het erop neer dat we alle beschikbare plekken, dus ook de Beekbergsebroek nodig hebben voor het opwekken van voldoende duurzame energie.

Voor: Beekbergsebroek ligt naar verhouding in een wat laag gebied. Daarom zal de productie hier misschien relatief iets lager zijn dan op andere plekken. Maar ook op andere locaties binnen Apeldoorn zullen de windmolens hoog moeten worden om een rendabele exploitatie te behalen.

Plaats de molens ergens anders in Gelderland/Nederland

Tegen: De provincie Gelderland heeft met het Rijk afgesproken dat er in 2020 voor 230,5 MegaWatt (MW) aan windenergie beschikbaar moet zijn. Eind 2015 was hiervan 26% (59 MW) gerealiseerd. Er moet dus nog heel veel gebeuren. De molens in Beekbergsebroek hebben elk 3 MW aan vermogen. Weliswaar een beperkte bijdrage maar met 3 x 3 = 9 MW wel een toename van 15% van wat er nu staat. Net als Gelderland hebben ook alle andere provincies afspraken met het Rijk. Het doorschuiven van de ‘verplichtingen’ helpt dus niet.

Voor: Er zijn plaatsen waar het harder waait. De molens die daar geplaatst worden, leveren meer energie op.

Plaats de windmolens op zee

Tegen: Het is relatief duur om windmolens op zee te plaatsen, doordat elektriciteitstaanvoer over een langere afstand gaat en onderhoud complexer is dan op land. De aanleg van windparken op zee is door technologische ontwikkelingen wel goedkoper geworden. Windenergie op land en windenergie op zee zijn beide hard nodig om de duurzame energiedoelen (16% in 20123) te halen (Bron: www.windenergie.nl). Het is dus niet de vraag of we het een of het ander moeten doen. Beide moet gebeuren.

Voor: Op zee is meer ruimte en het waait er harder, waardoor de molens meer opbrengen. Bovendien zijn de kosten afgelopen jaren hard gedaald.

Kunnen de windmolens vervangen worden door zonnepanelen?

Tegen: Wil je voor 2.000 huishoudens (1 windturbine) elektriciteit opwekken met zonne-energie dan heb je een (dak)oppervlak nodig van 50.000m2. Dit komt overeen met het oppervlak van 8 voetbalvelden (of 50 varkensstallen).

Bron: RVO

Om de energiedoelstellingen te halen, hebben we overigens zowel wind- als zonneenergie nodig.

Hoeveel geluid maken de windmolens?

In Nederland wordt het geluidsniveau van windmolens getoetst aan de normen in het Activiteitenbesluit. Hierin staat dat het gemiddelde geluidsniveau op een gevel van een woning gedurende de dag en avond over een jaar niet meer mag zijn dan 47 dB (in onderzoektermen: 47 dB Lden ). Voor de nachtperiode geldt een strengere norm van 41 dB (41 dB Lnight ). Ter vergelijking: een gesprek is gemiddeld 60 decibel, een autoweg op 100 meter afstand is 80 decibel (bron www.windenergie.nl).

De molens in Beekbergsebroek

deA heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het geluid van drie windmolens in Beekbergsebroek. Dit onderzoek is gedaan door Pondera Consult. Aan de hand van een rekenmodel, waarin 13 woningen zijn opgenomen (10 woningen in Beekbergsebroek en 3 in de Maten). Voor deze woningen is het gemiddelde geluidsniveau per jaar berekend.

Het onderzoek laat zien dat er bij twee woningen niet wordt voldaan aan de geluidsnorm, als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Als de windmolens in de nacht in een stillere modus worden gezet, voldoen de windmolens wel aan de geluidsnorm. De molens zullen hierdoor wel iets minder stroom opwekken.

Overlast

Als de molens voldoen aan wettelijke normen, betekent dit nog niet dat mensen geen overlast zullen ervaren. Ieder mens ervaart geluid immers anders. Bovendien gaat de norm uit van gemiddelden en niet van het maximale geluidsniveau dat op bepaalde momenten wordt bereikt (afhankelijk van windkracht, windrichting, geluid snelweg et cetera). In een onderzoek van TNO (bron: TNO, Hinder door geluid van windturbines, 2008) wordt gesteld dat met de huidige Nederlandse normen voor geluid, ca. 9% van de bevolking ernstige hinder ondervindt. Dit percentage is een indicatie, lokale en persoonsgebonden factoren spelen hierbij een rol waardoor de situatie per locatie kan verschillen.

Laagfrequent geluid

Naast het suizende geluid van de wieken produceren de molens ook een lage bromtoon, het zogeheten ‘laagfrequent geluid’ (geluid tot 100 Hz). Het is een geluid dat niet altijd door de oren wordt waargenomen, maar er wel is. Voor laagfrequent geluid geeft de wet geen normen en helaas is er ook nog geen bruikbaar onderzoek beschikbaar over de mogelijke gezondheidsklachten dat een laagfrequent geluid kan veroorzaken. Mensen maken zich er echter wel zorgen over. Op de website van RIVM staat een GGD-richtlijn over laagfrequent geluid. Deze richtlijn is van 2002 en wordt momenteel herzien. In opdracht van de GGD-en heeft het RIVM onderzoek gedaan naar de invloed op gezondheid en beleving van omwonenden van windturbines. Hierin komt naar voren dat windturbines weliswaar laagfrequent geluid produceren, maar dat er geen bewijs is dat dit een factor van belang is. Er is geen aparte beoordeling nodig bovenop de bescherming die de huidige norm biedt. Ook onderzoek van AgentschapNL wijst uit dat er geen aanwijzingen zijn dat het aandeel laagfrequent geluid een bijzondere dan wel belangrijke rol speelt

Wat weten we wel en wat (nog) niet?

 • de windmolens in Beekbergsebroek voldoen aan de wettelijke normen. De windmolens moeten daarvoor ‘s nachts wel in een lagere modus worden gezet.
 • Voor laagfrequent geluid zijn er geen wettelijke normen. Uit onderzoek van RIVM en AgentschapNL blijkt dat windturbines laagfrequent geluid produceren, maar dat niet is aangetoond dat dit een factor van belang is.
 • Als de gemeenteraad besluit dat de windmolens in Beekbergsebroek mogen komen, doet deA aanvullend geluidsonderzoek. Dit onderzoek moet meer inzicht geven in het verloop van het geluidsniveau door de dag en het jaar heen.

Objectieve informatie over het geluid van windmolens kunt u vinden op volgende websites:

Informatieblad van RIVM voor GGD: Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden (GGD Informatieblad medische milieukunde Update 2013)

Kennisbericht RIVM geluid van windturbines

GGD-Richtlijn Laagfrequent geluid (van 2002, wordt momenteel hierzien), te downloaden op:

TNO rapport Hinder door geluid van windturbines

Veroorzaken de windmolens slagschaduw?

Slagschaduw is de schaduw die de windmolen op een woning werpt als de zon in een bepaalde stand staat en de wieken draaien. Omdat dit hinderlijk kan zijn, zijn er in Nederland normen bepaald voor slagschaduw. Deze liggen vast in het Activiteitenbesluit. De norm stelt dat er een stilstand-voorziening op de windmolens moet worden aangebracht als er zich woningen bevinden binnen 12 maal de rotordiamater (diameter van de wieken) én er meer dan 17 dagen per jaar voor meer dan 20 minuten aan slagschaduw per dag op kan treden op de gevel van woningen. Op de overige dagen mag tot maximaal 20 minuten slagschaduw optreden. Om deze norm hanteerbaar te maken, vertalen de meeste exploitanten de norm naar maximaal 6 uur slagschaduw per jaar. deA en de Wolff Nederland Windenergie doen dat ook. Dit betekent dat de molens worden stilgezet, zodra er meer slagschaduw optreedt dan de genoemde 6 uur per jaar. Als de schaduw de woning voorbij is, wordt de molen weer aangezet. Alle minuten slagschaduw tellen mee, ook op dagen dat de slagschaduw minder dan 20 minuten is. Als de schaduw de woning voorbij is, wordt de molen weer aangezet.

In 2016 heeft deA een onderzoek laten doen naar slagschaduw van de drie geplande molens in Beekbergsebroek. Dit onderzoek is uitgevoerd door Pondera Consult.

Hoe is het onderzoek uitgevoerd
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een rekenmodel. In het onderzoek is een extra marge aangehouden van een uur om er zeker van te zijn dat de woningen niet meer dan 6 uur slagschaduw krijgen. In het onderzoek is geen rekening gehouden met obstakels tussen de windmolens en de woningen, beplanting en eventuele andere gebouwen. De slagschaduwduur kan dus in de praktijk lager uitvallen.

Resultaat zonder stilstandvoorziening
Als er geen aanvullende maatregelen worden genomen dan valt er op veel woningen meer slagschaduw dan de norm van 6 uur. Het kaartje hieronder laat zien om welke woningen het gaat. Woningen buiten de grijze lijn krijgen maximaal 15 uur slagschaduw per jaar. Woningen buiten de rode lijn krijgen maximaal 6 uur slagschaduw per jaar. Woningen buiten de groene lijn krijgen helemaal geen slagschaduw.

Hoeveel vogels worden slachtoffer van de windmolens?

Het plaatsen van windmolens kan effect hebben op vogels en vleermuizen. Daarom zijn er beschermende bepalingen voor het plaatsen van windparken. Deze zijn bedoeld om eventuele hinder voor vogels, vleermuizen en hun verblijfplaatsen (direct en indirect door effecten op migratieroutes of foerageergebieden) te beperken.

De belangrijkste beschermende bepalingen voor vogels en vleermuizen zijn de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet, Natura 2000-gebieden en de gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen zijn opgenomen in de nationale wetgeving. Het Alterra-rapport ‘Ecologische en natuurbeschermingsrechtelijke aspecten van windturbines op land‘ geeft een goed overzicht. Het rapport is te downloaden op www.wur.nl

Effecten op vogels
Bij vogels zijn de volgende effecten bekend:

 • aanvaring: vogels kunnen zich doodvliegen tegen de wieken of tegen de mast. ’s Nachts of bij slecht weer is dat risico groter;
 • barrièrewerking: vogels moeten omvliegen tijdens de trek of op weg naar hun leefgebied. Dit kost extra tijd en energie;
 • verstoring: vogels kunnen windturbines en de omgeving ervan gaan mijden. Daardoor worden die gebieden ongeschikt als voedsel-, rust- of broedgebied.

Conclusies effecten op vogels
Uit rapporten van onder meer het Wereld Natuur Fonds blijkt dat windturbines slechts een klein deel van de vogelslachtoffers veroorzaken die door menselijk handelen om het leven komen. Naar schatting 1 tot 2 procent van het aantal dat door het verkeer wordt getroffen. Slachtoffers vallen in principe op iedere locatie, maar het effect is afhankelijk van de aanwezige soorten en de totale aantallen vogels ter plekke. Bij het plaatsen van windparken buiten beschermde vogelgebieden is verstoring door verlies of verandering van biotopen meestal geen belangrijke negatieve factor. De mate van verstoring hangt af van de locatie en de omvang van de projecten. De barrièrewerking kan wel aanzienlijk zijn. Er is meer energie nodig bij het passeren van windturbines. Over de gevolgen is nog weinig bekend.

Bron: RVO

Vogelbescherming Nederland is vóór het gebruik van windenergie in combinatie met energiebesparing en andere duurzame energiebronnen. De Vogelbescherming is tegen windparken dicht bij de kust, omdat daar veel trekroutes en voedselgebieden liggen.

Bron: Milieucentraal