Buurtstroom het Kristal in werking

Buurtstroom het Kristal in werking

Buurtstroom het Kristal is vanaf 1 oktober voor de deelnemers in gebruik genomen. Daarmee leveren de 168 panelen van 335 Wp voor 15 deelnemers energie op. Die hebben zeer veel geduld moeten hebben: het duurde lang voordat er een overeenkomst was met alle dakeigenaren. Vanaf juli waren er nog wat technische aanvangsperikelen waardoor de opbrengst van het dak voor de deelnemers niet zichtbaar was. Het geduld van de deelnemers én het doorzettingsvermogen van de initiators is nu beloond. De installatie werkt en kan de komende 15 jaar opbrengst genereren voor de deelnemers.
Een collectief dak als dat van Buurtstroom heeft grote voordelen voor deelnemers: de investering is lager. Verder garandeert de rijksoverheid dat 15 jaar lang de energiebelasting over de geproduceerde energie wordt terugbetaald. Ook hebben deelnemers er verder geen omkijken naar omdat de coöperatie controle en onderhoud regelt. Buurtstroom maakt gebruik van de zgn. postcoderoosregeling. Die maakt het mogelijk energie op te wekken op een ander dak. Daarmee geeft de regeling een kans aan personen en bedrijven die geen zonnepanelen willen of kunnen leggen op hun eigen dak, maar toch willen profiteren van zonne-energie. De regeling wordt vaak gebruikt door mensen die in een monumentaal pand wonen, of mensen die op hun eigen dak niet genoeg panelen kwijt kunnen. Binnenkort wordt deze regeling aangepast. De huidige daken profiteren van de huidige, voordeligste regeling.

Panelen vrij op 2 daken

Het Kristal is het zesde Buurtstroomdak in Apeldoorn. De andere Buurtstroomdaken liggen op Sprengeloo, Foenix Molenmakershoek, Foenix Aruba, Vrijeschool de Vijfster, en dok Zuid. De eigenaars van deze daken bieden hun dak aan en maken het zo voor omwonenden mogelijke toch zonne-energie op te wekken.
Op twee van de daken is nog ruimte voor nieuwe deelnemers: op het Kristal zijn nog 41 StroomDelen beschikbaar, op Foenix Aruba nog 12. Een StroomDeel staat voor een (deel van een) zonnepaneel met een gemiddelde jaaropbrengst van circa 250 kWh; deelnemers krijgen onder de huidige regeling teruggave van de energiebelasting (+BTW) over de door hun StroomDelen opgewekte energie
Meer over Buurtstroom