De Parken als Pilotwijk: wat betekent dat?

De Parken als Pilotwijk: wat betekent dat?

Apeldoorn heeft grote duurzame ambities. Een belangrijk onderdeel daarvan is de energietransitie: fossiele brandstoffen maken plaats voor energie uit hernieuwbare bron. Dat gaat alle bewoners van Apeldoorn aan. Om de wensen en eisen én de meningen van die bewoners in beeld te brengen, heeft de Gemeente vier wijken in Apeldoorn gevraagd om zelf met een plan te komen om op termijn (25 jaar) onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen zoals aardgas. De Parken is één van deze pilotwijken, vooral vanwege het historische karakter.
Op weg naar een gedragen oplossing
De Gemeente hecht aan een ‘gedragen’ oplossing. Daarom heeft de door de gemeente benoemde energieregisseur (Albert van Dam) samen met Michael Boddeke van de duurzame energiecoöperatie Apeldoorn (deA) bewoners benaderd. Daar is de Initiatiefgroep Duurzame Parken uit voortgekomen, een enthousiaste groep mensen die actief op zoek gaat naar alternatieven voor ‘fossiel’ én daar medebewoners actief bij betrekt. Om iedereen te informeren en te inspireren heeft de Initiatiefgroep onder meer informatieavonden georganiseerd, peilingen uitgevoerd en diverse informatiekanalen opgezet (energiespecials van het Parkenblad, website, nieuwsbrieven).
2020 is belangrijk
2020 is belangrijk: eind dit jaar wil de Initiatiefgroep aan de bewoners van de Parken drie fossielvrije energieopties voorleggen. Hierover hebben bewoners zich in eerste instantie al kunnen uitspreken via een tussentijdse peiling. Begin 2021 mag elke Parkenbewoner zijn of haar definitieve voorkeur kenbaar maken. En dat kan met goede onderbouwing: samen met de Gemeente laat de Initiatiefgroep op dit moment de drie meest populaire opties uit de tussentijdse peiling verder uitwerken door gespecialiseerde bureaus. Nadere informatie daarover volgt zo snel mogelijk. En voor iedereen die nu al meer wil weten: vragen staat vrij via dit mailadres.