Uitnodiging voor leden van deA

De tweede Algemene Ledenvergadering (ALV) van coöperatie deA vindt plaats op dinsdagavond 17 april 2013. We nodigen de leden graag uit daarbij aanwezig te zijn. Tijdens de ledenvergadering leggen we het participatiereglement, het jaarverslag en de jaarrekening 2012 ‘We zijn begonnen’ en het jaarplan 2013 ‘Verder bouwen’ ter vaststelling voor. De ALV wordt gevraagd om een vijfde lid van de coöperatieraad te benoemen.

De vergadering vindt plaats in het adviescentrum van de Rabobank aan de Eendrachtstraat 133. Om 19.30 uur gaan de deuren open, om 20.00 uur start de vergadering. Rond 22.00 uur sluiten we af met een drankje.

Alle leden hebben via de mail een persoonlijke uitnodiging ontvangen met daarbij de agenda en de vergaderstukken.

Bent u lid en wilt u zich aanmelden voor de ALV? Stuur dan een mail naar secretaris@de-A.nl. Als u niet aanwezig bent, kunt u een ander lid machtigen u te vertegenwoordigen. Stuur daarvoor een mailtje aan de secretaris en degene die u wilt machtigen. Het lidmaatschap van deA is persoonlijk. Net als bij andere bijeenkomsten van deA zijn ook partners welkom. Zij hebben echter geen stemrecht.

Wij hopen veel leden op deze avond te ontmoeten, welkom!