Biomassa in Apeldoorn

De meeste duurzame energie in Apeldoorn wordt gewonnen uit biomassa: bio-energie. Uit gft en afvalwater bijvoorbeeld. Ook worden de eerste energiebosjes geteeld in Zuidbroek en Weteringsebroek. Maar wat is biomassa eigenlijk en is het duurzaam?
Bio-elektriciteit wordt opgewekt uit biologisch of organisch materiaal. Uit ons gft en ons afvalwater, maar ook uit snoeiafval. Ook worden wereldwijd gewassen speciaal geteeld om als biomassa te dienen, zoals koolzaad of palmolie.
Bio-energie is schoon, vooral als die wordt opgewekt uit reststromen. Een plant die groeit neemt CO2 op. Bij het vergisten en verbranden komt deze CO2 weer vrij. Eigenlijk is dat een kringloop dichtbij. De zon schijnt niet altijd, zonne-energie moet je opslaan of gebruiken als het wordt opgewekt, maar bij bio-energie kun je zelf bepalen wanneer je het gebruikt. Dat is een groot voordeel en daarom is energie uit biomassa aanvullend op zonne- en windenergie
Energiebosjes in Zuidbroek en Weteringsebroek
Sinds anderhalf hebben we in Apeldoorn en Voorst ‘energiebosjes’. Met energiebosjes wordt in Zuidbroek en Weteringsebroek biomassa geteeld als bron van duurzame energie. Wilgen en elzen worden gepoot, na zes jaar worden ze geoogst en versnipperd tot biomassa. De energie daarvan kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de wijkverwarming van Zuidbroek. De gemeenten Apeldoorn en Voorst geven hiervoor enkele percelen in erfpacht aan deA en de Agrarische Natuurvereniging Veluwe IJsselzoom.
Vroeger heel gewoon
Vóór de introductie van aardas waren energiebosjes heel gewoon in deze regio. Oude termen als ‘eikenhakhout’ en ‘spaartelgenbos’ verwijzen daar nog naar. De bosjes werden dichtbij huis aangelegd om te voorzien in brandstof. Nu we van het fossiele aardgas af willen, staan energiebosjes opnieuw in de belangstelling. Niet alleen om de energie die ze opbrengen als ze na een jaar of zes worden omgezaagd en verstookt, maar ook vanwege hun functie in de jaren ervoor. Energiebosjes staan prima in het landschap en passen goed in een gebied waar wordt gewandeld en gefietst. Bovendien nemen ze stikstof op in de jaren voordat ze geoogst worden en reduceren ze fijnstof.