5 en 11 april extra infoavonden Buurtstroom Apeldoorn

Een collectief zonnedak helpt bedrijven en vve’s te verduurzamen en kan financieel aantrekkelijker zijn dan zelf panelen leggen op het eigen dak. Komende weken zijn er daarom twee extra info-avonden over Buurtstroom. Op donderdag 5 april speciaal voor vve’s en bedrijven, en op woensdag 11 april voor alle belangstellenden. De inschrijven voor de collectieve zonnedaken op dok Zuid en het Kristal loopt tot en met de maand april, of zodra het dak vol is.
Collectieve daken met de postcoderoosregeling zijn voor vereniging van eigenaren (vve’s) en bedrijven extra interessant. Voor die deelnemers kan meedoen zelfs voordeliger zijn dan zonnepanelen op eigen dak. De belastingvrijstelling gaat bij deze regeling namelijk over de eerste 10.000 kWh die zij gebruiken. Over die kWh geldt een hogere energiebelasting. Voor bezitters van zonnepanelen die meer van 10.000 kWh gebruiken, geldt de salderingsregeling en gaat de vrijstelling juist eerst over het lagere tarief. Dat maakt dat deze regeling bedrijven en vve’s meer kan opleveren dan eigen panelen.
Bedrijven en vve’s kunnen meedoen aan een collectief postcoderoosdak als ze btw-plichtig zijn, een kleinverbruik-aansluiting hebben (max. 3 x 80A) en gevestigd zijn in de postcoderoos van het dak. Voor dok Zuid bestaat de postcoderoos uit de postcodes: 7331, 7333, 7334, 7335, 7339 en 7361. Voor het Kristal zijn dat de postcodes: 7317, 7322, 7323, 7324, 7325 en 7341.

5 en 11 april

Donderdagavond 5 april houden we een informatiemoment, toegespitst op bedrijven en vve’s. Ook op woensdag 11 april is er een Buurtstroom-info-avond. Beide avonden zijn voor iedereen toegankelijk. Wel is het zo dat op 5 april meer wordt uitgelegd over deelname door vve’s en bedrijven. De avonden beginnen om 19.30 uur, Ecofactorij 18 in Apeldoorn. Koffie en thee staat klaar vanaf 19.15 uur. Aanmelden kan via buurtstroom@de-a.nl.