deA en de hoge energieprijzen

Van de voorzitter


Fun Hendriks

deA en de hoge energieprijzen

De afgelopen periode is er op de energiemarkt zoveel gebeurd, dat ik daar toch even bij wil stil staan.

In de media lees je steeds meer over de sterk oplopende energietarieven en de financiële problemen waarin veel gezinnen (vooral zij met een variabel contract) terecht zijn gekomen. Maar ook die huishoudens die in het verleden gekozen hebben voor een vast contract zullen bij verlenging ervan geconfronteerd worden met een forse verhoging van hun energierekening. Vooralsnog lijkt het een kwestie van tijd en raakt het iedereen.

Energiearmoede was weliswaar al een bekend begrip, maar zal nu ook in politiek opzicht een grote uitdaging worden. Een half jaar geleden, voordat deze energiecrisis aanbrak, had al zo’n 6% van de huishoudens een energierekening die te hoog was voor hun inkomen. Duidelijk zal zijn dat dit percentage met de recente ontwikkelingen fors aan het oplopen is. Het energieplafond lijkt een stap in de goede richting en stimuleert in ieder geval om energie te besparen.

Tegenover de gebruikers van energie die de negatieve consequenties van de prijsverhogingen ervaren, staan de producenten. Deze producenten worden met de huidige tarieven slapend rijk. In de projecten van grootschalige energieopwekking (zonneparken, windturbines, biomassa) is immers rekening gehouden met de oude energieprijzen om de zaak financieel rond te krijgen. De extra inkomsten die ze nu bij verkoop krijgen is daarmee pure winst. Onlangs is bekend geworden dat het kabinet een maximum-verkoopprijs gaat instellen voor de opwekking van stroom. Maar dan nog zijn deze producenten spekkoper van de energiecrisis.

Ook wij als deA zijn producent van stroom.

Heel concreet betekent dit dat we dit jaar bij onze grote zonneparken (Klarenbeek en Brinkenweg) een veel hogere opbrengst dan begroot hebben. Je praat hier al snel over een bedrag van 2 a 2,5 ton. Hiervan zal naar alle waarschijnlijk een deel worden afgetopt door overheidsingrijpen. Hoe dat precies uitpakt voor deA is op dit moment nog onzeker. Natuurlijk heel mooi voor deA deze extra inkomsten, maar aan de andere kant heel wrang als je kijkt naar de prijzen die de consument moet betalen. Wij als deA zullen deze extra inkomsten vanzelfsprekend op een verantwoorde wijze gaan aanwenden voor nieuwe duurzame projecten, maar voor de commerciële partijen die actief zijn in de markt is dit pure winst. Heel veel geld vloeit weg naar bedrijven die veelal duurzaamheid als een economische aangelegenheid beschouwen.

Duidelijk is voor mij wel dat het huidige systeem van prijsvorming niet klopt. Dat energieproducenten bij gelijkblijvende kosten opeens door gebeurtenissen op het wereldtoneel veel meer geld ontvangen voor de door hen opgewekte energie is gewoon onlogisch en onterecht.

Ook onze rol als wederverkoper van Greenchoice en ons eigen energielabel Apeldoor Groen verdient nieuwe aandacht. We zijn een coöperatie die veel energie opwekt. En juist in tijden als nu, kunnen wie die lokale energie niet zelf aanbieden en hebben we geen zeggenschap over de prijs.

Dat is wel ons doel.

Dit jaar bestaat deA 10 jaar en we groeien hard. In de komende 10 jaar zouden we graag realiseren dat we onze eigen energie niet alleen opwekken, maar ook tegen een eigen prijs kunnen verkopen. We moeten nieuwe manieren van energie leveren gaan organiseren. Werk aan de winkel dus.

Ik kan me goed voorstellen dat we in de ledenvergadering op 23 november (reserveer deze datum alvast in je agenda) verder op dit onderwerp ingaan. Vooralsnog blijft het zeker een actueel thema.