deA en Greenchoice

deA en Greenchoice

Lokaal energie opwekken en mensen daarbij betrekken is belangrijk, daar zijn zowel deA als Greenchoice van overtuigd. Coen de Ruiter, directeur van Greenchoice, en Michael Boddeke directeur van energiecoöperatie deA ondertekenden daarom op 15 april een samenwerkingsovereenkomst voor de komende 3 jaar. Naast het leveren van energie onder het label Apeldoorn Groen willen deA en Greenchoice het partnerschap verder verdiepen en uitwerken.

Waarom werkt deA eigenlijk samen met een energiebedrijf?

Duurzame energie van en voor iedereen in Apeldoorn, is de ambitie van deA. Een van de deelgebieden daarvan is energie duurzaam opwekken in de buurt, en die energie ook leveren aan bewoners in de buurt. Voor het leveren van energie heb je een leveringsvergunning nodig en die heeft deA niet. Om die reden werkt deA samen met een energiepartner die lokale, duurzame energie ook belangrijk vindt: sinds 2013 is dat Greenchoice. Als je kiest voor de lokale energie van deA sluit je daarom een contract af met Greenchoice. Formeel is deA dan een wederverkoper. Maar deA is meer dan dat. deA is bijvoorbeeld eigenaar van het Zonnepark Ecofactorij en de contracten met de andere opweklocaties in Apeldoorn lopen via deA. Bewoners en bedrijven die kiezen voor energie van deA via Greenchoice, krijgen de stroom geleverd van Waterschap Vallei en Veluwe, Attero, Zonnepark Ecofactorij of Zonnepark Apeldoorn en straks Zonnepark Klarenbeek. Het gas is bosgecompenseerd gas. deA ontvangt voor elke aansluiting een vergoeding van Greenchoice als bijdrage aan de doelstelling van deA: duurzame energie van en voor Apeldoorn.

Partners

deA en Greenchoice zien elkaar ook voor de komende 3 jaar weer als partner in de energietransitie. Coen de Ruiter: “In onze ogen vormen lokale energieprojecten de basis voor een échte overgang naar 100% groene energie en deA is daar een mooi voorbeeld van. Daarom ondersteunen we vol overtuiging meer dan 100 lokale initiatieven en energiecoöperaties door het hele land. We bieden de energiecoöperatie en haar leden een mooi coöperatietarief voor stroom en gas.”

Wat ga je merken?

In de komende jaren willen deA en Greenchoice meer energieafnemers gaan werven voor de energie van deA onder het label Apeldoorn Groen. Greenchoice gaat deA en de projecten van deA ook meer onder de aandacht brengen bij hun bestaande klanten. Ook wordt eraan gewerkt dat het in de communicatie voor energieafnemers duidelijker is dat ze met het label Apeldoorn Groen een link met deA hebben, en de energietransitie naar fossielvrije energie in Apeldoorn daarmee steunen.

“Sluit je snel aan”

Michael Boddeke: “We hebben energie voor meer dan 6000 huishoudens, maar we hebben rond de duizend aansluitingen die direct onze energie afnemen. Die overige energie gaat natuurlijk niet verloren, maar onze ambitie is wel dat meer mensen zich aansluiten. In de dubbele betekenis van het woord: aansluiten om lokaal duurzaam opgewekte energie geleverd te krijgen en aansluiten bij deA als beweging om Apeldoorn versneld te verduurzamen. En om de prijs hoef je het niet te laten. Kortom wacht niet langer en sluit je aan.”
Overstappen