Energiebosjes worden Apeldoornse pellets en briketten

Komende winter zal het eerste energiebosje in park Zuidbroek geoogst worden. In de afgelopen periode heeft Hans Wolf de mogelijkheden onderzocht om de energiebosjes te verwerken. De conclusie is dat we met de eerste oogst ervaring willen gaan opdoen met het maken van pellets. Het lokaal leveren van houtpellets en houtbriketten wordt voorbereid.

Bosjes, snoeiafval en particulieren

deA heeft energiebosjes die de grondstof voor de pellets en briketten gaan leveren. Voor de duidelijkheid, geen pallets maar pellets: de brokjes die als brandstof dienen voor een pellet- of andere kachel. Daarnaast is het de bedoeling dat ook het snoeiafval van de gemeente tot pellets wordt verwerkt. Ook willen wij particulier snoeiafval gaan inzamelen.

Waarom duurzaam?

Met dit lokaal geproduceerde en ingezamelde snoeihout willen we in Apeldoorn pellets gaan maken. Daarvoor moet een productiefaciliteit worden ingericht. Als deze productief is, zal er dus een heel compacte kringloop ontstaan van lokaal ingezamelde houtige biomassa die verwerkt wordt tot brandstof voor pelletkachels en pelletketels. Die kringloop is duurzaam: de groei van bomen en struiken bindt CO2 die bij de verbranding weer vrij komt in de atmosfeer. De bomen en struiken groeien ondertussen gewoon door en nemen de vrijgekomen CO2 weer op. Ondertussen wordt de aardgas bespaard die anders nodig zou zijn geweest voor verwarming van gebouwen.

Aanloop

Omdat het opzetten van een productiefaciliteit vrij veel tijd kost beginnen we met het importeren van pellets en briketten. Wij doen dat in samenwerking met de coöperatie De Groene Kolenboer te Deventer. De herkomst van de pellets en briketten is Ecopower in het Belgische Ham (ten zuiden van Eindhoven). Ecopower is een grote coöperatie voor duurzame energie, of hernieuwbare energie, zoals ze het in België noemen.

Pellets

De grondstof voor de Ecopower pellets en briketten komt uit duurzaam beheerde lokale bossen. De pellets zijn ENplus A1 gecertificeerd. De pellets zijn ideaal voor bijverwarming (houtkachels) en als vervanging voor aardgasgestookte cv-ketels (pelletketels).

Briketten

De briketten vormen een goed en comfortabel alternatief voor openhaardhout. Ze kosten veel minder opslagruimte, kunnen binnen stofvrij gestapeld worden, en leveren ook minder as dan traditioneel openhaardhout. Door briketten te stoken in plaats van openhaardhout is er al een directe milieuwinst.

Nadeel van de import-constructie zijn de transporten. Daarom willen we over ca. een jaar klaar zijn met onze eigen lokale productie. Door alles binnen de gemeente te doen is het geheel overzienbaar en controleerbaar. Lange transportafstanden zijn niet nodig, alles gebeurt dan lokaal in een heel compacte kringloop (circulaire economie).

Heeft u belangstelling voor pellets of briketten? Neem contact met ons op.

In Stentor 12 september 2017

Meer lezen over de energiebosjes>