Jouw expertise inzetten in Apeldoorn?

Zou jij je expertise en ervaring in willen zetten voor de verduurzaming van Apeldoorn? deA is een coöperatie van personen en bedrijven die met elkaar Apeldoorn duurzamer willen maken. Op dit moment zoeken we mensen die lid willen worden van onze coöperatieraad. Die ziet toe op beleid en handelingen van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie.
Onze coöperatie>
De coöperatieraad bestaat uit zes leden en is ingesteld om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur. Met het oog op komende wisselingen in de samenstelling doet de coöperatieraad een oproep aan personen om zich kandidaat te stellen voor de toezichthoudende rol op coöperatie deA als lid van de coöperatieraad.
Gezocht wordt naar kandidaten met het volgende profiel:

  • ervaring met ondernemerschap,
  • ervaring met marketing en communicatie,
  • affiniteit met energie.

Draag je de activiteiten van deA een warm hart toe? Herken je je in dit profiel? Zou je willen bijdragen aan het versterken van deA en Apeldoorn te verduurzamen? Mail dan naar secretaris@de-A.nl. Voor meer informatie over de taken van de coöperatieraad kun je contact opnemen met de voorzitter van de coöperatieraad per mail:  Jos Waagmeester  of 06 22506769.