SEEH subsidie energiebesparing eigen huis

Let op: tot 31 december 2020 is het nog mogelijk voor bewoners met een eigen huis om subsidie aan te vragen bij het RVO voor twee isolatiemaatregelen van voldoende omvang, als deze uitgevoerd en betaald zijn voor 31-12-2020. Het subsidie bedrag is zelfs verhoogd tot 30 procent. Ook in 2021 is er een Rijkssubsidie voor twee of meer maatregelen: ISDE. De vergoeding is dan 20 procent. 

Voor de subsidie moet je eigenaar én bewoner van de woning zijn. Voor de aanvraag is ook de medewerking van de uitvoerende bedrijven nodig: bij de aanvraag moeten ook gegevens en foto’s door hen worden aangeleverd.

Diverse woningverbeteringen

De subsidie kan worden aangevraagd voor diverse woningverbeteringen: spouwmuur-, gevel-, vloer-, bodem-, dak- en glasisolatie. Maar ook ventilatiesystemen, warmteterugwinsystemen en het waterzijdig inregelen van de verwarming of het plaatsen van een thermostaat vallen onder de regeling.

De belangrijkste punten van de SEEH

  • De subsidie kan worden aangevraagd na het uitvoeren en betalen van de maatregelen.
  • Het uitvoerend bedrijf moet een uitvoerdersverklaring en foto’s aanleveren
  • De maatregelen moeten worden uitgevoerd door bedrijven uit de sectie bouwnijverheid in de KvK-inschrijving.
  • Om in aanmerking te komen voor de subsidie voor dak- en/of vloer/bodemisolatie moet minimaal 70% van het hele dak en/of de gehele vloer/bodem worden geïsoleerd. Isoleer je minder dan [minimale oppervlakte] moet je het volledige dak of vloer/bodem isoleren om in aanmerking te komen voor de subsidie.
  • De regeling loopt van 15-08-2019 tot en met 31-12-2020

Bedragen, afmetingen en aanvullende maatregelen

Waarvoor kun je subsidie krijgen? Hoeveel en wat zijn de minimale oppervlakte en u-waarden? Bekijk het hier, voor diverse maatregelen wordt wel subsidie gegeven, maar als aanvullende maatregel (als derde en verdere maatregelen).

Bedragen, afmetingen en aanvullende maatregelen

Update oktober Subsidie SEEH

De subsidieregeling SEEH, voor 2 of meer maatregelen aan je huis, loopt van 15 augustus 2019 tot 31 december 2020. Wil je gebruik maken van de deze subsidieregeling? Dan moet de uitvoering, facturering en betaling voor 31 dec. 2020 plaatsvinden. Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen: ISDE. Heb je één maatregel gedaan in 2020 en één in 2021, of beide in 2021, dan kun je subsidie aanvragen in 2021.Voor de ISDE-subsidie moet de eerste maatregel na 30-6-2020 zijn uitgevoerd en moet de aanvraag binnen een jaar na de uitvoering van de eerste maatregel bij RVO.nl ingediend zijn. 

Subsidies en leningen