Stemhulp: duurzame, lokale energie en de politieke partijen

Wat moet je stemmen als je lokale, duurzame energie belangrijk vindt? Na de uitzending van De Monitor kregen we bij deA die vraag enkele keren gesteld. Daarom hebben we alle lokale partijen gevraagd hoe zij de overgang naar lokale, duurzame energie willen realiseren.
De eerste zes partijen in Apeldoorn en alle partijen die hebben gereageerd, vind je hieronder. Ook van de partijen die (nog?) niet hebben gereageerd vind je het programma zodat je je standpunt kunt bepalen.
In alfabetische volgorde:
CDA
Christenunie
D66
Groen Links
Lokaal Apeldoorn
Partij voor de Dieren
PvdA
SGP
SP
VVD

Conclusies

Niemand wil geconfronteerd worden met de gevolgen van de opwarming van de aarde, daarom is het Klimaatakkoord van Parijs opgesteld. Binnen de provincie én de gemeente Apeldoorn is afgesproken wat we hieraan zelf gaan bijdragen. Hoeveel energie we binnen onze gemeentegrenzen moeten gaan opwekken bijvoorbeeld. Dat zijn randvoorwaarden waarmee alle partijen rekening hebben te houden.

Wat valt er te kiezen?

Maar hoe gaan we dat doen en met welke middelen? Bij veel partijen zie je aandacht voor energiebesparing, een leen-fonds om bedrijven en bewoners te helpen energiemaatregelen te nemen. Zonne-energie wil ook iedereen. Participatie van inwoners bij opwekprojecten kan ook op credits rekenen. Ook over een gemeente die aanstuurt en bedrijven die kansen krijgen, liggen de meningen best dicht bij elkaar. Over windmolens lopen de meningen behoorlijk uiteen en daar valt dus echt iets te kiezen.

Wat er niet staat

Partijen zeggen soms maar weinig over de omvang van de klus waarvoor we als gemeente staan. Dat roept de vraag op of ze wel een concreet beeld hebben van wat ons te doen staat en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn. Energiebesparing of zonnepanelen zijn bij verre na niet toereikend om een wijk gasloos te maken. Is het kiezers trekken of misschien gebrek aan kennis om dat dan toch als dé oplossingen te bieden? Ik weet het niet.
Onze conclusie: stem vooral! Stem wat je stemmen moet, ik hoop dat dit overzicht je helpt. Voor na de verkiezingen: snel om tafel en dan: aanpakken geblazen!
Gertine Wilders

Quiz

Uit welk verkiezingsprogramma komt de opmerking:

‘Windmolens op de plekken waar het wel waait”
“Hoogspanningskabels in Beekbergen en de woonwijk De Maten verdwijnen onder de grond”
“Windenergie integreren in het landschap”
Qua energiebeleid “moet de gemeente zich allereerst richten op het ‘laaghangende fruit’ en het thema niet als hype benaderen.”
“Buurtstroom is een mooi voorbeeld dat bewoners meeprofiteren van de voordelen van energieopwek.”
“Rentmeesterschap betekent dat we goed omgaan met de schepping en de volksgezondheid”

De antwoorden publiceren we de komende dagen op Facebook en Twitter.
Heb je ook een opvallende, curieuze of bijzondere opmerking in een verkiezingsprogramma gevonden? Mail!