Terugblik op de afgelopen periode

Terugblik op de afgelopen periode

Hoe zat het ook alweer met Beekbergsebroek? Wat is er de afgelopen tijd allemaal gedaan? Een korte terugblik op het proces tot nu toe, zodat u weer helemaal op de hoogte bent. Nadat het bedrijventerrein in Beekbergsebroek definitief niet doorging, heeft de gemeente Apeldoorn in 2014 de samenleving gevraagd om met suggesties te komen voor de invulling van Beekbergsebroek. De gemeente had namelijk al veel grond aangekocht en zocht daar een goede invulling voor.
Duurzame energie, recreatie en natuur
Op de vraag van de gemeente Apeldoorn heeft deA, samen met vier andere partijen, een plan ingediend voor ‘Energiebeleving Beekbergsebroek’. Dit plan is op hoofdlijnen door de gemeenteraad omarmt. In januari 2015 heeft de raad ingestemd met de ontwikkelrichting ‘duurzame energie, recreatie en natuur’. Daarbij kregen de initiatiefnemers van het plan de opdracht mee om zelf draagvlak te verwerven voor het plan. Wat heeft deA in de tussenliggende periode gedaan:

  • twee informatieavonden georganiseerd voor de bewoners van Beekbergsebroek
  • keukentafelgesprekken gevoerd bij de bewoners
  • gesprekken gevoerd met de dorps- en wijkraden
  • excursie georganiseerd voor de bewoners, dorps- en wijkraden en de politieke partijen naar de windmolen in Deventer
  • twee inloopavonden gehouden voor de bewoners van de Maten Zuid, Klarenbeek, Beekbergen, Oosterhuizen en Lieren
  • informatie verstrekt via de website energiebelevingbbb.nl

Parallel aan dit proces is de gemeente Apeldoorn bezig om een ‘vlekkenplan’ te maken voor het gebied waarin duidelijk wordt welk gedeelte geschikt is voor duurzame energie, waar recreatie en waar natuur kan en mag komen. De gemeente heeft hiervoor enkele workshops georganiseerd waar enkele bewoners, deA, E-kite, E-park, Out2Play, natuurmonumenten, De Wolff Nederland Windenergie en ambtenaren van de gemeente aan hebben meegedaan. De volgende stap in het proces is dat de gemeenteraad een besluit neemt over dit ‘vlekkenplan’. Naar verwachting zal de gemeenteraad voor de zomer hierover een debat voeren en na de zomervakantie er een besluit over nemen.
Beeldverslag
Hanneke Stegeman maakt namens ons team een beeldverslag met 50 foto’s van het gebied Beekbergsebroek. Bij de artikelen in deze nieuwsbrief vindt u hiervan al een voorproefje.