Weer twee jaar stroom uit de groene container

Ook voor de komende jaren is weer geregeld dat deA via Greenchoice lokale, groene energie uit gft levert. deA ondertekende op 20 september met Attero, Circulus-Berkel en Greenchoice het contract over de verwerking van  groente-, fruit- en tuinafval. De groene stroom die wordt opgewekt uit het gft-afval, wordt aangeboden via deA. Het gaat om 10.000.000 kWh, goed voor ca. 3000 gemiddelde huishoudens.

Kringloop

Door gezamenlijk op te trekken, sluiten de partijen de kringloop van gft dicht bij huis. Dat draagt bij aan een duurzamere samenleving. Deze kringloop begint bij de inwoners op het moment dat zij hun groene container vullen en aan de weg zetten. Circulus-Berkel haalt het gft vervolgens op en levert het af bij Attero in Wilp-Achterhoek. Een deel van het gft vergist Attero en dat levert biogas op dat in speciale motoren omgezet wordt in groene stroom. Wat uit de vergister aan organisch materiaal overblijft, wordt gecomposteerd tot hoogwaardige compost voor de land- en tuinbouw en als grondstof voor compostproducten.
Bekijk ook de andere energiebronnen van deA>