Wat weten we, wat weten we nog niet?

Wat weten we, wat weten we nog niet?

We staan aan het begin van het proces om burgerwindmolens te realiseren in Beekbergsebroek. Sommige zaken zijn bekend, veel ook nog niet. We zetten voor u op een rijtje wat we wel en wat we (nog) niet weten.
We weten:

  • dat deA en De Wolff Nederland Windenergie 3 windmolens willen plaatsen
  • dat een strook, parallel aan de A1 hiervoor het meest geschikt is
  • dat de gemeenteraad kiest voor duurzame energie maar nog niet heeft toegezegd dat het met windmolens mag
  • dat windmolens op deze locatie duurzame energie produceren voor minimaal 2.000 huishoudens per molen (om dit met zonnepanelen te realiseren zijn er 10 voetbalvelden nodig)
  • dat als de molens er komen, inwoners de mogelijkheid krijgen om daarvan mee te profiteren.
  • dat E-kite, E-park, Out2play en Natuurmonumenten ook activiteiten willen ontplooien in het gebied

We weten nog niet:

  • of de windmolens er definitief komen. Dit hangt onder andere af van het besluit van de gemeenteraad.
  • hoe lang het proces gaat duren. Gemiddeld is dat 6 tot 7 jaar.
  • wat er naast het plaatsen van windmolens nog meer gaat gebeuren in het gebied. Mogelijk komen er nog andere initiatieven bij.
  • op welke manieren inwoners precies kunnen meeprofiteren.