Zonnepark Ecofactorij, de stand van zaken

deA werkt aan het realiseren van een groot zonnepanelenproject op de
Ecofactorij. Dit park maakt zonnepanelen mogelijk voor personen en
bedrijven die om wat voor reden dan ook niet kiezen voor zonnepanelen
op hun eigen dak. De stand van zaken.
Afgelopen september organiseerden we een speciale vergadering om de
leden te informeren over Zonnepark Ecofactorij. Kort daarop bleek dat
deA met de pandeigenaar geen overeenstemming kon bereiken over het
recht van opstal, een essentieel onderdeel van het zonnepark. deA is
nu met een nieuwe pandeigenaar en met firma Oosterberg tot een
akkoord gekomen over de aanleg van een zonnepark op IJsseldijk 8,
het pand waarin de firma Oosterberg gevestigd is, schuin
tegenover het ‘groene blaadje’ waar de deA zit.
Volgende fase
Het zonnepark is nu in behandeling bij de Rijksdienst Voor
Ondernemend Nederland (RVO). Binnenkort gaan we met de RVO in gesprek.
Als de RVO groen licht heeft gegeven kunnen we de werving starten. We
hopen u daarom over enkele maanden te kunnen berichten dat we starten
met de verkoop van zon-delen op Zonnepark Ecofactorij.