Zonnepark: the movie

Zonnepark: the movie

Wereldwijd is het een trend: steeds meer zonnedaken en zonneweides gaan ons voorzien van schone, hernieuwbare energie. Vaak zijn ze eigendom van een collectief. In Apeldoorn is Zonnepark Ecofactorij een voorbeeld. In dit filmpje zie je niet alleen hoe mooi 2100 panelen eruit zien, maar ook waarom een park als dit belangrijk is voor Apeldoorn.
Een drone brengt het enorme zonnepark pas echt in beeld. De 2100 zonnepanelen op bedrijventerrein Ecofactorij zie je niet liggen vanaf de weg. Als je het 14 meter hoge pand aan de IJsseldijk beklimt via de steile trappen, kom je op het dak. Maar ook dan kun je onmogelijk alle panelen tegelijk zien liggen. Pas vanaf een flinke hoogte is zichtbaar hoeveel zonnepanelen 2100 zijn.

Lokale bedrijven

Het zonnepark is een initiatief van deA, de lokale energiecoöperatie van en voor inwoners en bedrijven in de gemeente Apeldoorn. Met elkaar willen we Apeldoorn duurzamer maken. Zonnepark Ecofactorij is daar wat ons betreft een prachtig voorbeeld van. Wij denken dat het helpt en ook echt werkt als je elkaar lokaal weet te vinden en kunt samenwerken. Daarom werken het liefst samen met lokale partners. Dat versterkt de Apeldoornse economie. Dat is het handig en praktisch voor de samenwerking.

Gemeente

Iedereen kan meedoen met Zonnepark Ecofactorij. Inschrijven kon vanaf 1 paneel tot en met grote aantallen. We vinden het belangrijk dat iedereen kan bijdrage aan schone energie voor Apeldoorn. In totaal hebben 185 mensen geïnvesteerd. Mensen blijken mee te doen vanwege de duurzaamheid in combinatie met de opbrengst.
Gemeente Apeldoorn kocht 159 panelen, één voor elke 1000 inwoners. Wethouder Sandman: “Een mooi voorbeeld van wat er allemaal kan. Er zijn nog veel daken beschikbaar in Apeldoorn, dus ik zie fantastisch veel mogelijkheden.”

Leuke start

Nu is 2100 natuurlijk veel, vooral als je ertussen staat. Als we kijken naar de ambitie van onze eigen gemeente Apeldoorn zou je het ‘een leuke start’ kunnen noemen. Het doel is om in 2020 10 MWp aan nieuw zonne-energievermogen te realiseren. Dit komt overeen met circa 40.000 nieuwe zonnepanelen! En dan hebben we het alleen nog maar over de extra zonne-energie.
Zonnepark Ecofactorij laat in ieder geval zien dat het mogelijk is om grootschalig schone energie op te wekken in Apeldoorn. Dat het helpt als we de handen ineen slaan in een coöperatie, dat het werkt als Apeldoornse bedrijven met elkaar in contact komen. Wat ons betreft smaakt dit naar meer.
Bekijk film>