Zonnige berichten Ecofactorij

Zonnige berichten Ecofactorij

Zonnige berichten in dit halfjaarbericht van Zonnepark Ecofactorij. Door het zonnige weer van de afgelopen maanden loopt de productie van het zonnepark al 49.000 kWh voor op de verwachting!
Het zonnepark is zijn tweede jaar ingegaan. Om te kijken hoe het zonnepark functioneert kijken we naar:
• Zonnestraling Deelen van januari t/m juli 2018,
• Opbrengst volledig zonnepark van januari t/m juli 2018.

Zonnestraling Deelen

Station Deelen is het dichtstbijzijnde KNMI-station waarvoor zonparameters (instraling, zonuren) beschikbaar zijn. Deelen ligt op circa 18 km van de Ecofactorij. Het zal voorkomen dat de omstandigheden boven Deelen anders zijn dan boven het zonnepark Ecofactorij, maar verwacht mag worden dat het niet veel verschil zal uitmaken. Vanaf 1988 worden op Deelen grootheden als instraling en zonuren gemeten. De periode 1988-2016 is op een jaar na voldoende lang om een klimatologisch gemiddelde te construeren. (Voor een klimatologisch gemiddelde is 30 jaar vereist.)

Figuur 1 laat zien hoe de instraling in 2018 zich verhoudt tot het langjarig gemiddelde. Januari, maart en april 2018 waren qua instraling vrijwel gemiddelde maanden. Februari, mei en juli waren maanden met buitengewoon veel instraling.
In de periode januari t/m juli 2018 is er in totaal in Deelen 18 % meer instraling geweest dan het langjarig gemiddelde. Dit is nog geen garantie voor wat voor geheel 2018 verwacht mag worden, maar de eerste zeven maanden van het jaar zijn zeer goed geweest.

Opbrengst Zonnepark Ecofactorij

Het zonnepark bestaat uit twee gedeelten. Door de late aansluiting van het grote gedeelte zijn in de verslagen over 2017 de twee gedeelten apart gerapporteerd. Voor 2018 is dat niet meer van toepassing en wordt alleen het volledige park belicht.

Figuur 2: Verwachting en realisatie van de opbrengst van het Zonnepark Ecofactorij
De verwachte opbrengst voor het eerste jaar is door Mulder Duurzaam (de installateur) afgegeven, en daarop is de business case van het park gebaseerd. (Zie het informatiememorandum voor meer achtergrond.) Voor de deskundigen: de verwachting is gebaseerd op 946 vollasturen voor het zonnepark.
De verwachting is voor een heel jaar, niet per maand. De vertaling naar een verwachting per maand is gebaseerd op ervaringen bij andere zonneparken. Op hoofdlijnen zijn deze ervaringen hetzelfde, maar per maand worden soms licht uiteenlopende cijfers gerapporteerd. Vandaar dat de verwachtingen per maand minder zeker zijn. Van belang is vooral of de jaarverwachting gerealiseerd gaat worden.
Figuur 2 en tabel 1 tonen aan dat het zonnepark voorloopt op de verwachte opbrengst.
 
Tabel 1   Cumulatieve opbrengst (kWh) van Zonnepark Ecofactorij

  Totaal (2100)
Verwacht Jan-Dec 546.315
Verwacht Jan-Juli 366.031
Realisatie Jan-Juli 2017 336.193
Realisatie Jan-Juli 2018 414.930

 
Bij het sluiten van de maand juli 2018 loopt het zonnepark bijna 49.000 kWh voor op de verwachting.

Weetjes

In 2017 was 14 juni de dag met de hoogste dagopbrengst, te weten: 3923 kWh. Deze grens is in 2018 op de laatste dag van juni en de eerste twee dagen van juli overschreden. Het nieuwe record staat op naam van 1 juli met een opbrengst van 4113 kWh.