1 jaar deA

Van de voorzitter …

Het is vandaag precies 1 jaar geleden dat we Cooperatie deA hebben opgericht. Ongeveer 60 mensen kwamen naar het Informatiecentrum Ecofactorij om bij de ondertekening van de statuten aanwezig te zijn. Een mooi moment: na een voorbereidingsperiode van anderhalf jaar konden we het glas heffen om de officiele oprichting van de cooperatie te vieren. Wat mij betreft kunnen we vandaag weer het glas heffen.

Op alles wat we hebben bereikt, op alles waar we aan werken, op de plannen voor de toekomst en op leden, klanten en partners die meewerken aan duurzame energie van en voor Apeldoorn. Proost!

Met energieke groet,
Marleen Kwast, voorzitter coöperatie deA


Aantal leden & klanten

Apeldoorners dragen duurzame energie een warm hart toe. We hadden een warme start op 6 juni 2012 en nog steeds groeit het ledenaantal. Inmiddels staat de teller op 260 particuliere leden met 980 participaties en 30 zakelijke leden met 234 participaties. Na de herstart op 1 maart zijn inmiddels 70 mensen klant geworden van deA. Ook dit aantal groeit en daar zijn we uiteraard erg content mee. Onze doelstelling is aan het eind van dit jaar 500 klanten te hebben. We hebben daar volop vertrouwen in.


Energie-excursies voor en door deA

Samen op de fiets… naar onze energieleveranciers in de buurt!

eigen energie

deA organiseert twee energie-excursies naar de producenten/leveranciers van onze eigen energie:
het Waterschap in Apeldoorn en kalverhouderij Kroes in Uddel

waterschap
kroes

voor wie
Leden en klanten van deA en introducees

wanneer
8 juli: Waterschap: maandagavond 8 juli, vertrek 19.00 uur vanaf Marktplein (voor Nawijn&Polak),
start bijeenkomst bij Waterschap: 20.00 uur, einde avond: 21.30 uur. Gastheer: hr. Erwin de Valk, accountmanager grondstoffen en energie.

21 september: Kalverhouderij Kroes in Uddel: zaterdag 21 september, 10.00 uur vertrek per fiets vanaf Marktplein, bij slecht weer met auto, poolen vanaf Ecofactorij, start bijeenkomst in Uddel 12.30 uur. einde rondleiding: 14.00 uur. Gastheer: hr. Evert Kroes

Vervoer
zoveel mogelijk per fiets, ook elektrische fiets, Uddel bij slecht weer poolen met auto’s vanaf Ecofactorij

Kosten
geen, naar Uddel neemt iedereen eigen boterhammen mee plus iets lekkers voor de groep, picknick op mooie locatie halverwege de route, deA zorgt voor koffie met koek

Opgeven
via Berry@de-A.nl: Waterschap uiterlijk 4 juli en Kroes uiterlijk 18 september

Organisatie
Willem Kleinhout (055- 3671416, 06-51310326) en Hanneke Stegeman (055-5064480, 06-51212373)


Wie zijn de partners van deA?

Een serie interviews door Janneke Slingerland

Partners maken deA mogelijk

Leden, klanten en partners: zonder deze drie kan deA niet bestaan. Klanten nemen hun energie af bij deA en de leden zijn samen eigenaar van de coöperatie deA. Mensen zoals jij en ik dus. Maar wie zijn de partners?

We stellen vandaag aan u voor: de mensen achter de Ecofactorij, van het bedrijf Sparkling Projects. Zij bieden deA gelegenheid om in hun opvallende, duurzame pand kantoor te houden. Lees verder…


1 jaar deA: veel bereikt …

deA is ook actief in vele projecten
deA is op vele fronten actief als het gaat om duurzame energie in Apeldoorn. We leveren niet alleen groene stroom en zonnepanelen, ook diverse projecten maken deel uit van ons programma.

Zo is er het project Zon op school waarbij we na de vakantie op het dak van twee basisscholen in Zevenhuizen zonnepanelen gaan leggen. Powerpapa is gestart op drie basisscholen, samen met ouders en kinderen wordt er gekeken naar energiebesparende maatregelen. Ook kijken we samen met Alliander of we een aantal flats in Apeldoorn aan kunnen sluiten op het warmtenet Zuidbroek, waarbij deA de warmteleverancier wordt. En we zijn in gesprek met verschillende sportverenigingen om te kijken naar zonnepanelen op de sporthal of sportkantine. Het idee daarbij is dat deA de zonnepanelen op het dak legt, de sportvereniging de zonnepanelen huurt waarbij ook heel nadrukkelijk de mogelijkheid geboden wordt aan leden van de vereniging om in financiële zin mee te doen. Meer informatie over de projecten van deA.

De Goede Woning en Ons Huis kiezen voor deA
deA heet woningcorporaties de Goede Woning en Ons Huis van harte welkom als nieuwe klant. Beide corporaties hebben besloten om alvast voor een paar appartementencomplexen lokale groene stroom af te nemen via deA. Het gaat daarbij om de stroom die nodig is voor liften, galerij verlichting en en andere openbare voorzieningen in het gebouw. Eind van het jaar wordt beslist over de levering van lokale groene stroom voor de andere complexen.


Apeldoornse zonatlas komt eraan
Provincie Gelderland is bezig om een zonatlas beschikbaar te stellen op internet. Hiermee kunt u zelf berekenen of uw dak geschikt is voor zonnepanelen. Niet alleen huishoudens, maar ook scholen en bedrijven kunnen via deze webtool uitrekenen hoe rendabel zonnepanelen op hun dak zijn.

Slimme rekenhulp
De zonatlas houdt onder andere rekening de hoogte van gebouwen, de oppervlakte en hellingshoek van het dak, de hoeveelheid zon en slagschaduw van bijvoorbeeld schoorstenen en bomen. De rekenhulp geeft automatisch aan welk deel van het dak het meest geschikt is voor zonnepanelen.

Website
Rond 14 juni 2013 zal de zonatlas voor Apeldoorn opgeleverd worden. Op de website van deA zal een link komen te staan.

Stimulerende werking
Dat de zonatlas door haar laagdrempeligheid daadwerkelijk kan bijdragen aan een toenemend aantal zonnepanelen in de regio is in Duitsland reeds gebleken. Daar maken al meer dan honderd gemeenten gebruik van de zonatlas en nam de installatie van zonnepanelen met 15 tot 20 procent toe in vergelijking met gemeenten zonder dit instrument.


Zonnepanelenactie verlengd tot 1 juli
Vanwege het verschijnen van de zonatlas medio juni, heeft deA besloten om de zonnepanelenactie te verlengen tot 1 juli 2013. U kunt dus nog meedoen. Inmiddels hebben zich al 113 mensen aangemeld.

Zodra de zonatlas beschikbaar is, kunt u zelf berekenen of uw dak geschikt is voor zonnepanelen. Maar u hoeft natuurlijk niet te wachten tot die datum, u kunt zich ook nu al inschrijven. Eén van onze Apeldoornse installateurs komt graag bij u langs om uw dak te bekijken. U krijgt dan direct op maat een persoonlijk advies. Profiteer nog van het lage btw-tarief op de montagekosten en de subsidie. Kijk bij de zonnepanelenactie 2013 voor meer informatie.


Vacature redactie nieuwsbrief deA
Het zorgen voor nuttige, bruikbare en toegankelijke nieuwsbrief is een voortdurend proces dat aandacht en capaciteit vraagt. Om dit goed te organiseren, gaan we werken met een redactieteam. Het redactieteam richt zich primair op de digitale nieuwsbrief en de website van deA. Als het wenselijk is, kan het redactieteam ook voor andere teksten ingezet worden.

Wij vinden het leuk en zinvol om samen met een of twee van onze leden een redactie te vormen, met de volgende taken:

Digitale nieuwsbrief:

 • Maken jaarplanning digitale nieuwsbrief
 • Onderwerpen aandragen
 • Mensen benaderen om hierover te schrijven
 • Zelf schrijven van artikelen
 • Eindredactie

Website www.de-A.nl:

 • Onderwerpen aandragen
 • Mensen benaderen om hierover te schrijven
 • Zelf schrijven van nieuwsberichten en contentpagina’s
 • Eindredactie
 • Eventueel: plaatsen op de website
 • Op termijn: beheer van blogpagina’s

Wat wordt van u gevraagd?

 • 1 x per maand ca. 1,5 uur redactievergadering (dag en tijdstip worden in overleg bepaald)
 • ca. 8 uur per maand beschikbaar te zijn voor redactiewerk (zie boven)
 • enthousiasme

Wat bieden wij?

 • Geen vergoeding; de functie is onbezodigd
 • Wel een gezellige club mensen die samen werkt aan professionalisering van onze communicatie
 • Een podium om kennis en ervaring uit te wisselen

Leden redactieteam
Berry Prins – bestuur deA
Marieke Gorkink – energiebedrijf deA
vacature(s) – leden deA

Aanmelding en meer informatie
Meld je aan via Marieke (MariekeGorkink@de-a.nl of 06 10828694) of Berry (berry@de-a.nl of 06 43703570)