Blog 7: het project in de Coronatijd

Blog 7: het project in de Coronatijd

Het project ligt even stil. Vanwege het coronavirus kunnen er geen huisbezoeken plaatsvinden. We hebben wel contact per mail of telefoon. Maar omdat er veel partijen bij betrokken zijn werkt dit niet handig. Alles gaat langs elkaar heen. Daarom besluiten we een video call met alle betrokkenen te organiseren op 31 maart 2020 om af te spreken wie wat doet,wat er al is gedaan en wat er nu prioriteit heeft.

Planning

Het gesprek zelf gaat voornamelijk over het maken van een planning. Wanneer moet het plan klaar zijn, wat moet daar nog voor gebeuren, heeft Saxion dan genoeg meetdata en wanneer kunnen we starten met al kleine aanpassingen aan het huis of heeft dat invloed op de metingen etc. We spreken af om elke 4 weken contact te hebben en een update te krijgen waar iedereen mee bezig is.
Op 21 april 2020 is het volgende video gesprek. Er zijn veel vorderingen gemaakt. De leverdatum van de sensoren en meters die nog geplaatst moeten worden zijn bekend. Deze komen rond 8 mei. Dan kunnen we ook een afspraak met een installateur gaan inplannen om ze te plaatsen.

De verbouwing

Ron heeft zijn plan van aanpak voor de verbouwing klaar en licht dit toe. Eerst gaan we in gesprek over wat we graag zouden willen, wat er mogelijk is, wat een ideale situatie zou zijn en wat uiteindelijk haalbaar is qua kosten. Er zijn een aantal metingen gedaan en deze zijn in het rapport verwerkt en met de data van Saxion kan dit geverifieerd worden. Daarna gaan we kijken naar duurzame energie en hoe we dit in ons huis kunnen toepassen. Als het plan klaar is gaan we met aannemers in gesprek en offertes opvragen. Met Ron gaan we een afspraak te plannen voor het uitgebreid bespreken van dit plan.
Verder spreken we af dat we goed alle klussen goed in de gaten moeten houden. Een aanpassing in het huis, hoe klein ook kan invloed hebben op de meetdata. Voordat we daadwerkelijk aanpassingen gaan doen overleggen we dit en gaan ook bijhouden wanneer we dit doen zodat er gekeken kan worden wat het doet met de data.