deA tot nu toe

Verkennen: najaar 2010 –  2011
11-11-2010 | Stichting en kernteam
Op 11 november 2010, de dag van de duurzaamheid, om precies 11.00 uur is de Stichting ter bevordering van duurzame energie van, voor en door Apeldoorners opgericht. Deze stichting heeft maar één doel: zorgen dat de duurzame energiecoöperatie Apeldoorn ofwel deA er komt. In het najaar is ook het kernteam gestart. Vervolgens zijn er 60 mensen uitgenodigd om met elkaar en het kernteam in gesprek te gaan over deA.

3-3-2011 | Start werving aspirant-leden en werkgroepen
Inzet is om zo snel mogelijk meer dan 600 aspirant-leden te krijgen. Het aantal van 600 aspirant-leden komt qua aantal overeen met 1 procent van de Apeldoornse huishoudens. Vier werkgroepen rond de thema’s: PR en Communicatie, Biomassa, Grootschalig Zon en Financiën hebben het idee van deA verder verkend en uitgewerkt en hun resultaat op 6 juni 2011 in een gezamenlijk bijeenkomst met het kernteam gepresenteerd.

Kwartier maken en businessplan opstellen: 2011–2012
Deze fase bestaat uit het werven van aspirant-leden en het schrijven van het businessplan met 40 aspirant-leden volgens de Delphi-methode. Het resultaat wordt gepresenteerd tijdens een ledenvergadering.
534 Apeldoorners hebben zich aangemeld als aspirant-lid. Zij staan allemaal achter het idee om in Apeldoorn een duurzame energiecoöperatie op te richten en hebben de intentie om ook lid en/of klant te worden.
Leden vertellen waarom zij deA steunen.

Van start: zomer 2012
De coöperatie deA U.A. is op 6-6-2012 opgericht
De coöperatie werkt aan de realisatie van een energiebedrijf van en voor Apeldoorners en wil daarnaast een platform bieden voor lokale duurzame initiatieven.
Statuten_deA_6 juni 2012. (PDF, 135 Kb)

Energiebedrijf van start op 1-03-2013
Inwoners en bedrijven in de gemeente Apeldoorn kunnen klant worden van het energiebedrijf. Deze klanten krijgen duurzame energie geleverd die in Apeldoorn is opgewekt. De opbrengsten van het energiebedrijf worden besteed aan duurzame energieprojecten in de gemeente Apeldoorn.

Meer dan 500 klanten: december 2013
Ruim 500 Apeldoornse huishoudens en bedrijven hebben dit jaar gekozen voor de energie van deA. Veel leden hebben geholpen om deze mooie mijlpaal te bereiken. Het doel is om in 2014 de 1.000-grens te passeren. deA is inmiddels één van de grootste lokale energiecoöperaties van Nederland.

Actief aan de slag: 2014
In dit jaar zijn er vele activiteiten geweest zoals de aanleg van energiebosjes, drie scholen hebben meegedaan met Zon op School, Attero is toegevoegd als energiebron, er is een windvisie ontwikkeld en de campagne Heel Apeldoorn Groen is van start gegaan. Veel actitiviteiten die de naamsbekendheid van deA aanzienlijk hebben vergroot.

Jaarverslagen