Leden

Ik wil als bedrijf/organisatie lid worden, kan dat?

Ja, dat kan. Dezelfde voorwaarden gelden als voor natuurlijke personen.

Hoe hoog is de contributie?

De contributie is €25 per jaar. De contributie vormt één van de structurele inkomstenbronnen voor het uitvoeren van activiteiten binnen de coöperatie (zoals de algemene vergadering, themabijeenkomsten, et cetera.). De contributie is voor ieder lid van deA hetzelfde en wordt jaarlijks betaald via automatische incasso.

Kan ik actief worden als vrijwilliger?

Ja, graag zelfs. deA kan altijd mensen gebruiken die hun kennis, kunde en ervaring willen inzetten. Neem contact met ons op via info@de-A.nl.

Ik woon niet in de gemeente Apeldoorn, kan ik lid worden?

deA is bedoeld voor inwoners en bedrijven in de gemeente Apeldoorn. Maar als u buiten de gemeente Apeldoorn woont en de energiecoöperatie toch graag wilt steunen, kunt u wel lid worden.

Werkt deA samen met Transition Town?

Onder de leden van deA zijn mensen die ook lid zijn van Transition Town, waardoor ze ook worden uitgenodigd voor onze bijeenkomsten. Zo zorgen we dat we op de hoogte zijn van elkaars werk en samenwerken waar dat kan.

Wat is het verschil tussen lidmaatschap en klant zijn?

Als lid bent u mede-eigenaar en heeft u zeggenschap over de coöperatie. De leden bepalen samen het beleid in de algemene vergadering. Daarnaast wordt u als lid uitgenodigd voor de ledenbijeenkomsten, ontvangt u de nieuwsbrief en heeft u een platform voor uitwisseling van kennis, ideeën en ervaringen.

Als klant van het energiebedrijft krijgt u energie (elektriciteit en gas) geleverd waarvoor u betaalt. U kunt dus lid én klant zijn van deA. Maar dat hoeft niet. U kunt ook alleen lid zijn, of alleen klant.

Energie uit mijn stopcontact in Apeldoorn opgewekt met duurzame bronnen?

De groene stroom die u afneemt als klant is in (de gemeente) Apeldoorn opgewekt. Het gas dat u afneemt komt niet uit Apeldoorn. Dit is CO-2 gecompenseerd gas. Dat wil zeggen dat er bomen geplant worden als compensatie voor het gebruik. Het is overigens wel de bedoeling om in de toekomst groen gas uit Apeldoorn te leveren. 

Kan de energie uit mijn stopcontact ook door een kolencentrale opgewekt zijn?

Alle energiecentrales zetten hun energie op het “net” en dat raakt natuurlijk door elkaar. In die zin weet u nooit waar de energie vandaan komt. Maar de hoeveelheid energie die u afneemt is wel in de gemeente Apeldoorn duurzaam opgewekt. Die rekening moet wel kloppen en daar zorgt deA voor samen met onze energiepartner Greenchoice.

Vergelijk het met de betaalautomaat. Als u geld uit de automaat haalt, kan het ook van een andere bank komen. En al komt het van een andere bank, het geld gaat wel van uw saldo af. Daar zorgt uw bank voor, net zogoed als dat uw rekeningoverzicht van bij- en afboekingen blijft kloppen. Met de levering van energie gaat het eigenlijk net zo.

Gaat deA ook energie produceren met windmolens?

Op dit moment produceren Waterschap Vallei en Veluwe in Apeldoorn, Attero in Wilp (voorheen de VAR), Zonnepark Ecofactorij, Zonnepark Apeldoorn en Kalvermesterij Kroes in Uddel de energie voor deA.
Windenergie willen we op de langere termijn ook binnen deA opnemen omdat windmolens schone energie leveren in grotere hoeveelheden dan andere bronnen.