Ans de Beer

“Van jongsaf aan ben ik bezig met het milieu. Dat vind ik in al haar aspecten heel belangrijk.”