Arjin Jans, directeur Foenix

Arjin Jans, directeur Foenix

Stichting Foenix is een kringloop- en reintegratiebedrijf. Jaarlijks zorgen we er voor dat we 4000 ton aan goederen inzamelen met het doel deze te hergebruiken. Dat kan via onze winkels maar dat kan ook betekenen dat we de grondstof hergebruiken. Dit werk kunnen we mede verrichten doordat we per jaar zo’n 700 mensen via een trajectvorm of als vrijwilliger bij ons aan het werk hebben. Duurzaamheid en reintegratie gaan bij ons hand in hand.

Duurzaam ondernemen is opgenomen in onze statuten
Als we aan duurzaam ondernemen denken is dat niet alleen de inzameling voor hergebruik. We kijken ook hoe we zo duurzaam mogelijk om kunnen gaan met de energie die we verbruiken en letten op hoe deze energie is geproduceerd. Bij het gebruik van 4 panden, zoals bij ons, is het de moeite om hier aandacht aan te besteden. Door lid te zijn van deA ondersteunen we niet alleen een prima organisatie die goed bezig is op het gebied van duurzame energie maar zijn wij ook verzekerd van levering van zo groen mogelijke energie en dat ook nog voor een concurrerende prijs. Ook niet onbelangrijk voor een stichting die zelf zijn geld moet verdienen door verkopen via onze winkels en het inschrijven op aanbestedingen. Het zo duurzaam mogelijk ondernemen is in onze statuten opgenomen en dan is het vanzelfsprekend dat je zaken doet met deA.

Meer groene energie opwekken
Ik hoop dat deA nog meer gaat zorgen voor het opwekken en leveren van groene energie en nog meer bij gaat dragen aan het bewust maken van alle Apeldoorners als het gaat over duurzaamheid. Mijn wens is dat deA zich ook in gaat zetten voor ondernemers die bereid zijn grootschalig zonne-energie op te wekken.

Twijfel om over te stappen naar de deA? Waarom? Je weet zeker dat je echte groene energie krijgt en dat ook nog tegen een voordelig tarief!