Zonnepark Woudhuis

In voorbereiding


Lokale energie opwek met 5 hectare natuur

Zonnepark Woudhuis

Zonnepark in voorbereiding

deA en Statkraft werken samen aan een nieuw zonnepark bij Woudhuis. Samen werken we zo aan meer duurzame energieopwek in Apeldoorn en geven we Apeldoorners ook de kans te geven om hieraan mee te doen. In de afgelopen tijd zijn gesprekken met de omwonenden gevoerd. Momenteel loopt het proces van de vergunningaanvraag.
Wil je op de hoogte blijven? Meld je hier aan, dan ontvang je de informatie in je mailbox.

Locatie en inrichting

In de hoek van de A50 en de spoorlijn richting Deventer ligt het perceel waar Statkraft en deA een zonnepark willen realiseren.
Ons streven is om het zonnepark in te richten in twee delen:

  1. Een deel met zonnepanelen
    De openheid van het gebied blijft behouden door het park op afstand (20 meter vanaf de slootkant) van de Woudhuizerweg en op ooghoogte te plaatsen (panelen zijn maximaal 1.45 meter hoog). Aan de zuidoostelijke kant van het perceel komen geen zonnepanelen en dit blijft landbouwgrond. Door struweelhagen te plaatsen, zorgen we dat het zonnepark niet goed zichtbaar is.
  2. Een permanent deel met natte natuur
    De 5 hectare permanente nieuwe natuur sluit aan op de bestaande natte natuur van Landgoed Woudhuizen. Het grootste deel van het natuurgebied zal bestaan uit nat bos met een poel. In het natte bos komen soorten voor als elzen en wilgen. Een klein deel van het bos zal worden ingericht als voedselbos.

Communicatie met belanghebbenden

Na gesprekken met belanghebbenden is het oorspronkelijk beoogde terrein teruggebracht met een kwart. Ook zijn een aantal kleinere wijzigingen gedaan, waardoor omwonenden een vrijer uitzicht behouden. Dit hebben we gedaan naar aanleiding van informatiesessies in april 2020 en 2021 en persoonlijke gesprekken met een aantal omwonenden.
De 5 hectare permanente natuur hebben we toegevoegd na een aantal bijeenkomsten met de gemeente. Ook zijn er contacten geweest met het Waterschap Vallei en Veluwe en met de zuidelijke ‘buur’ Natuurmonumenten. Wij zijn van plan om deze zomer te vergunningsaanvraag in te dienen. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie.

Lokaal eigendom

Stattkraft en energiecoöperatie deA werken eraan 50% lokaal financieel eigendom in te vullen. Hiermee kunnen inwoners van Apeldoorn ook financieel profiteren van de komst van zonnepark Woudhuis.

Interesse in Zonnepark Woudhuis?

Ja, houd mij per email op de hoogte over de ontwikkelingen van Zonnepark Woudhuis

Aanmelden mailinglist
Aantal deelnemers Nog niet gestart
Gepland aantal zonnepanelen 48.192
Verwachte opwek per jaar ruim (MWh) 26.000
Verwachte opbrengst voor ruim 8.000 huishoudens
Verwachte CO2-besparing in 25 jaar 90.000 ton

Op donderdagavond 6 januari organiseren deA en Statkraft een volgend informatie-webinar rondom de voortgang van Zonnepark Woudhuis. Meld je hier aan.