Zonnepark Woudhuis

In voorbereiding


Lokale energie opwek met 5 hectare natuur

Zonnepark Woudhuis

Zonnepark in voorbereiding

deA en Statkraft werken samen aan een nieuw zonnepark bij Woudhuis. Samen werken we zo aan meer duurzame energieopwek in Apeldoorn en geven we Apeldoorners ook de mogelijkheid om hieraan mee te doen.

In de afgelopen jaren zijn gesprekken met de omwonenden gevoerd. In 2022 is de vergunning verleend door gemeente Apeldoorn. De netaansluitingsovereenkomst is getekend en er wordt gewerkt aan de aanleg van de aansluiting. Het ontwerp is geoptimaliseerd wat heeft geleid tot een hoger vermogen en productie.

De verwachting is dat in mei 2025 met de bouw gestart wordt. Dat zou betekenen dat eind 2025 de eerste stroom geleverd zou gaan worden.

Wil je op de hoogte blijven? Meld je hier aan, dan ontvang je de informatie in je mailbox.

Locatie en inrichting

In de hoek van de A50 en de spoorlijn richting Deventer ligt het perceel waar Statkraft en deA een zonnepark willen realiseren.
Ons streven is om het zonnepark in te richten in twee delen:

  1. Een deel met zonnepanelen
    De openheid van het gebied blijft behouden door het park op afstand (20 meter vanaf de slootkant) van de Woudhuizerweg en op ooghoogte te plaatsen (panelen zijn maximaal 1.45 meter hoog). Aan de zuidoostelijke kant van het perceel komen geen zonnepanelen en dit blijft landbouwgrond. Door struweelhagen te plaatsen, zorgen we dat het zonnepark niet goed zichtbaar is. Dit deel kan na afloop van het project (25 jaar) weer worden gebruikt als landbouwgrond.
  2. Een permanent deel met natte natuur
    De 5 hectare permanente nieuwe natuur sluit aan op de bestaande natte natuur van Landgoed Woudhuizen. Het grootste deel van het natuurgebied zal bestaan uit nat bos met een poel. In het natte bos komen soorten voor als elzen en wilgen. Een klein deel van het bos zal worden ingericht als voedselbos. Dit is een blijvend deel nieuwe natuur.

Communicatie met belanghebbenden

Na gesprekken met belanghebbenden is het oorspronkelijk beoogde terrein teruggebracht met een kwart. Ook zijn een aantal kleinere wijzigingen gedaan, waardoor omwonenden een vrijer uitzicht behouden. Dit hebben is gedaan naar aanleiding van informatiesessies in april 2020 en 2021 en persoonlijke gesprekken met een aantal omwonenden.
De 5 hectare permanente natuur zijn toegevoegd na een aantal bijeenkomsten met de gemeente. Ook zijn er contacten geweest met het Waterschap Vallei en Veluwe en met de zuidelijke ‘buur’ Natuurmonumenten. In de zomer van 2021 is de vergunningsaanvraag ingediend.
Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie.

Lokaal eigendom

Stattkraft en energiecoöperatie deA werken eraan 50% lokaal financieel eigendom in te vullen. Hiermee kunnen inwoners van Apeldoorn ook financieel profiteren van de komst van zonnepark Woudhuis.

Crowdfunding Nog niet gestart
Aantal Zonnepanelen 48.192
Energie per jaar (kWh) 26.000.000
Opbrengst voor ca. 8.000 huishoudens
CO2-besparing (a jr) 13 miljoen ton bij aanvang
Vergunning Zonnepark Woudhuis verleend

Vergunning Zonnepark Woudhuis verleend

De omgevingsvergunning voor Zonnepark Woudhuis is rond. Gemeente Apeldoorn is akkoord met het plan voor het zonnepark aan de A50.

Conceptvergunning ter inzage

Conceptvergunning ter inzage

In januari is de gemeenteraad van Apeldoorn akkoord gegaan met de ontwerp omgevingsvergunning voor het zonnepark aan de A50 bij

Vleugelopstelling zonnepanelen

Vleugelopstelling zonnepanelen

De panelen van Zonnepark Woudhuis krijgen een maximale hoogte van 1,47 meter en zijn oostwest georiënteerd in een vleugelopstelling. Door

Online buurtbijeenkomst Zonnepark Woudhuis

Online buurtbijeenkomst Zonnepark Woudhuis

Op 6 januari hielden we een online buurtbijeenkomst met informatie over het zonnepark: over de aanpassingen van het plan, over

Interesse in Zonnepark Woudhuis?

Ja, houd mij per email op de hoogte over de ontwikkelingen van Zonnepark Woudhuis