deA | Zon op School | Jacobus Fruytier

Zon Op School

Scholengemeenschap Jacobus Fruytier doet mee met Zon op School en heeft nu 252 zonnepanelen. De verkoop startte officieel op 14 oktober 2016 en ruim drie weken later zijn alle 600 zoncertificaten verkocht. Hierbij heel veel dank aan alle mensen die ingeschreven hebben voor één of meer zoncertificaten en daarmee dit project mogelijk maken!

Goed met schepping omgaan
De leerlingen verkochten 600 Zoncertificaten om 252 zonnepanelen op het dak te leggen op hun gebouw aan de Anklaarseweg. De school vindt het belangrijk om “goed met de schepping om te gaan en jongeren daar al vroeg bij te betrekken.” Duurzame, niet vervuilende energie opwekken is daar een onderdeel van. Om het project te laten slagen, werd financiële hulp gevraagd van zowel de ouders van de leerlingen als bewoners van Kerschoten. Maar iedereen kon aan de actie meedoen.

Waarom duurzaam?
Energie die is opgewekt uit kolen of gas, is vervuilend. Die belast ons milieu en klimaat. Ook raken voorraden op. Daarom is het belangrijk dat we minder energie gebruiken en omschakelen naar hernieuwbare energie: energie van bronnen die niet opraken zoals zon, wind, water. Ook in onze eigen omgeving. Het is belangrijk jongeren hier vertrouwd mee te maken, want het gaat om hun dagelijks leven en hun toekomst.

Zeventiende school
Eerder werkte de school al aan de verduurzaming van het gebouw door een speciaal isolerend dak en een eerste dak met zonnepanelen. Aangezien er ruimte is om meer energie op te wekken op het dak, gaat de school nu aan de slag met Zon op School. De Jacobus Fruytier scholengemeenschap is de eerste middelbare school die met Zon op School meedoet. Zestien basisscholen in de gemeente Apeldoorn gingen hen voor in de afgelopen twee jaar. Bij alle voorgaande scholen is de actie geslaagd en liggen de panelen inmiddels op het dak.