De wijk Kerschoten energieneutraal maken, dat is wat GEN in samenwerking met de Apeldoornse coalitie wil waarmaken. GEN (Gebieden Energie Neutraal) is de naam van een landelijk consortium van 14 koploperbedrijven. De Apeldoornse coalitie bestaat uit de woningcorporaties, de gemeente, het lokale bedrijfsleven de wijkraden en deA.

Gelet op het kerndoel van deA, duurzame energie van en voor Apeldoorn, kan en mag deA niet ontbreken als een hele wijk in Apeldoorn aangepakt wordt om energieneutraal te maken. De samenwerkingsovereenkomst zal deA dan ook zeker ondertekenen.

Daarnaast zullen we ook onze aspirant-leden in Kerschoten benaderen en uitnodigen voor een bijeenkomst om te bekijken welke rol zij in het energieneutraal maken van Kerschoten kunnen en willen spelen.

Meer informatie op: www.kerschotenenergieneutraal.nl

 

logo KEN