Wij zoeken een nieuwe voorzitter!

Word jij onze nieuwe voorzitter?


Een taak met maatschappelijke relevantie

Wij zoeken een nieuwe voorzitter!

Omdat onze huidige voorzitter Fun zijn zittingstermijn niet verlengt, zoeken wij per november een nieuwe voorzitter. Wil jij:

 • meebouwen aan een duurzaam Apeldoorn,
 • onze coöperatie met enthousiaste en betrokken bestuursleden en werkorganisatie van betaalde krachten en vrijwilligers van binnenuit te leren kennen,
 • je kennis en kunde inzetten om de cooperatie te ondersteunen en te laten ontwikkelen,
 • en je netwerk vergroten?

Lees dan vooral verder.

De energiecoöperatie

Duurzame energiecoöperatie Apeldoorn (deA) is een actieve, groeiende, gedreven club die als doel heeft om vanuit de coöperatieve gedachte de energietransitie lokaal en met lokale partijen vorm te geven. Dit betekent dat we als Apeldoorners samen, op basis van gelijkheid de verbinding zoeken, innovatief zijn en aanpakken; we wekken zelf grootschalig zonne-energie op, grotendeels gefinancierd door crowdfunding. En helpen bewoners met energie besparen en hun huis verduurzamen.

Tien jaar deA

deA vierde vorig jaar haar tienjarig bestaan. In die tien jaar is deA uitgegroeid tot een professionele werkorganisatie bestaande uit 15 betaalde krachten, 55 vrijwilligers en 900 leden die stevig is geborgd in de Apeldoornse samenleving. Met onze zonneparken wekken we jaarlijks zonne-energie op, vergelijkbaar met het verbruik van ruim 8,5 duizend huishoudens. En met diensten als de energiecoach en energiehulp op maat hielpen we inmiddels duizenden Apeldoorners met energie besparen en hun huis verduurzamen. Regiobreed ondersteunen we ook andere energiecoöperaties met opgedane kennis en ervaring.

Voorzitter deA
Wij zoeken een nieuwe voorzitter!
Een coöperatie is een interessante organisatievorm. Als voorzitter vertegenwoordig je 900 leden en zorg je voor de randvoorwaarden zodat de werkorganisatie goed haar werk kan doen. Je bent dienstbaar en moet tegelijkertijd bijsturen als het nodig is. Het geeft energie! Fun Hendriks

Het bestuur

Het bestuur van deA geeft richting aan, en ziet toe op de uitvoering van de strategische koers die we met elkaar als coöperatie hebben afgesproken. De operationele activiteiten worden binnen de afzonderlijke werkorganisatie aangestuurd door een directeur. Het bestuur staat daarmee meer op afstand van de dagelijkse praktijk en functioneert als het ware als een raad van toezicht.

Het bestuur van deA bestaat uit zes leden. Momenteel zijn we op zoek naar een voorzitter. Gelet op de samenstelling van het huidige bestuur gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw, maar ook mannelijke kandidaten wordt zeker gevraagd te reageren. Onze belangrijkste insteek is een kwalitatief goede invulling van de vacature waarbij we aanvullend een goede ‘klik’ met de rest van het bestuur belangrijk vinden. Het is en blijft vrijwilligerswerk, we hechten eraan dat het bestuurswerk leuk en uitdagend is.

Bestuur

Marcel van der Maal
Marcel van der Maal
bestuurslid
Thomas Taberima
Thomas Taberima
penningmeester
Barbara Daam
Barbara Daam
secretaris
Fun Hendriks, voorzitter
Fun Hendriks, voorzitter
voorzitter
Peter van Dillen
Peter van Dillen
bestuurslid

Taken van de voorzitter (m/v)

Als voorzitter ben je de spil binnen het bestuur. Je coördineert, initieert, controleert en bewaakt de uitvoering van bestuurlijke onderwerpen. Je bereidt onder meer de bestuursvergaderingen voor, coördineert de organisatie van de algemene ledenvergaderingen (deze worden twee keer in het jaar gehouden) en ziet toe op de totstandkoming van de begroting, het jaarverslag en de financiële verantwoording. Je legt jaarlijks verantwoording af aan de ALV  over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten. 

Je bent het eerste aanspreekpunt en sparringpartner voor de directeur. En bent het externe gezicht van de organisatie om de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen.

Wat kenmerkt een geschikte voorzitter voor deA?

 • Je bent een prettig, toegankelijk persoon die het leuk vindt om de leden van de coöperatie te vertegenwoordigen.
 • Je hebt affiniteit met verduurzaming en de doelstellingen van de coöperatie.
 • Je denkt en werkt op hoofdlijnen (abstractieniveau).
 • Je bent een teamspeler: je stimuleert de samenwerking maar daar waar nodig kun je directief aansturen.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
 • Je hebt een flexibele instelling.
 • Je kunt initiatieven nemen, coördineren en de uitvoering van bestuurlijke onderwerpen bewaken.
 • Je biedt ruimte aan de uitvoeringsorganisatie en staat hen tegelijkertijd met raad en daad bij wanneer er belangrijke beslissingen genomen moeten worden.
 • Je kunt deA extern vertegenwoordigen; je bent in staat de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen.
 • Je kunt op afstand inhoud geven aan integraal toezicht op het beleid en uitvoering binnen de dochterorganisaties (het energiebedrijf, de zonneparken Klarenbeek en Brinkenweg).

Tijdsinzet

Gemiddeld genomen vergt de voorzittersrol een tijdsinzet van zo’n 4 uur per week. Deze inzet kan over de weken en maanden, afhankelijk van de lopende zaken verschillen; enige flexibiliteit is daarmee wel gewenst. 

Wat bieden we

 • Een onbezoldigde vrijwilligersfunctie bij een inspirerende organisatie die de energietransitie op lokaal niveau aanjaagt en een handelingsperspectief voor een hele groep Apeldoorners van de grond krijgt.
 • De mogelijkheid om een coöperatievorm met enthousiaste en betrokken bestuursleden en werkorganisatie van betaalde krachten en vrijwilligers van binnenuit te leren kennen en te ondersteunen.
 • De mogelijkheid om je eigen netwerk verder uit te bouwen in de regio.
Wij zoeken een nieuwe voorzitter! Voorzitter

950 leden vertegenwoordigen

Een functie met meerwaarde

Je bestuurlijke kwaliteiten inzetten en vergroten?

Dan komen we graag in gesprek met jou

Ben je geïnteresseerd in de vacature van voorzitter bij deA? Dan komen we graag met je in gesprek. Mocht je vragen hebben of toelichting willen, bel 06 – 53831500 of mail Fun Hendriks via voorzitter@de-a.nl. Je kunt ook een tijdje meedraaien in het bestuur.