Klanten

Hoe werkt overstappen?

Overstappen naar deA werkt eenvoudig.
Stap 1: Je kiest hier je eigen, lokale energiebron
Stap 2: Als je inschrijving gereed is, stuurt Greenchoice je binnen 7 dagen een bevestiging. Greenchoice neemt ook contact op met je vorige leverancier. Hierdoor betaal je dus nooit dubbel.
Stap 3: Na je overstap stelt Greenchoice het voorschotbedrag vast aan de hand van je energieverbruik. Na een maand kun je dit bedrag altijd naar eigen wens aanpassen.

deA bestaand contract verlengen?

Wil je je bestaand contract van deA verlengen? Kies een energiebron op de website van deA en meld je als nieuwe klant aan, dit wordt vervolgens verwerkt als een verlenging.

Hoe weet ik of ik wel echte groene energie krijg?

Een producent van elektriciteit of gas die voldoet aan de eisen van het opwekken van duurzame energie, ontvangt hiervoor een groencertificaat. Dit is een certificaat dat de overheid heeft ontwikkeld. De producenten van deA (Waterschap Vallei en Veluwe, Attero en Kalvermesterij Kroes) beschikken over deze groencertificaten. Een groene energieleverancier koopt deze groencertificaten van producenten. In ons geval koopt Greenchoice deze van het Waterschap, Attero of een van de andere energiebronnen. Op een certificaat staat een bepaalde hoeveelheid elektriciteit of gas die de leverancier als groene energie mag verkopen. Is de hoeveelheid groene energie verkocht of verbruikt dan moet de energieleverancier weer nieuwe certificaten kopen. Door de certificering is gegarandeerd dat uw energie ook daadwerkelijk groen is. Onafhankelijke instanties controleren dit.

Waarom werkt deA samen met Greenchoice?

In Nederland is vastgelegd dat een bedrijf alleen energie mag leveren als men beschikt over een leveringsvergunning. Omdat deA (nog) geen eigen leveringsvergunning heeft, werken wij samen met een energiepartner: Greenchoice. Dit betekent dat je een contract afsluit met Greenchoice en deA daarbij optreedt als wederverkoper. Klanten die via deA overstappen naar Greenchoice, krijgen de stroom geleverd van Waterschap Vallei en Veluwe, Attero (voorheen de VAR), Zonnepark Ecofactorij, Zonnepark Apeldoornen/of Ecoferm Kroes. Het gas is bosgecompenseerd gas.

Welke tarieven hanteert deA?

Klik hier voor de actuele tarieven

Wat is het verschil tussen lidmaatschap en klant zijn?

Als lid bent u mede-eigenaar en heeft u zeggenschap over de coöperatie. De leden bepalen samen het beleid in de algemene vergadering. Daarnaast wordt u als lid uitgenodigd voor de ledenbijeenkomsten, ontvangt u de nieuwsbrief en heeft u een platform voor uitwisseling van kennis, ideeën en ervaringen.

Als klant van het energiebedrijft krijgt u energie (elektriciteit en gas) geleverd waarvoor u betaalt. U kunt dus lid én klant zijn van deA. Maar dat hoeft niet. U kunt ook alleen lid zijn, of alleen klant.

Ik heb een vast contract. Kan ik wel overstappen?

Ja, u kunt altijd overstappen. Als u een vast contract heeft en u stapt per direct over, loopt u echter de kans om een boete te krijgen van uw huidige leverancier. U kunt ook overstappen zodra uw huidige contract is afgelopen.

Energie uit mijn stopcontact in Apeldoorn opgewekt met duurzame bronnen?

De groene stroom die u afneemt als klant is in (de gemeente) Apeldoorn opgewekt. Het gas dat u afneemt komt niet uit Apeldoorn. Dit is CO-2 gecompenseerd gas. Dat wil zeggen dat er bomen geplant worden als compensatie voor het gebruik. Het is overigens wel de bedoeling om in de toekomst groen gas uit Apeldoorn te leveren. 

Kan de energie uit mijn stopcontact ook door een kolencentrale opgewekt zijn?

Alle energiecentrales zetten hun energie op het “net” en dat raakt natuurlijk door elkaar. In die zin weet u nooit waar de energie vandaan komt. Maar de hoeveelheid energie die u afneemt is wel in de gemeente Apeldoorn duurzaam opgewekt. Die rekening moet wel kloppen en daar zorgt deA voor samen met onze energiepartner Greenchoice.

Vergelijk het met de betaalautomaat. Als u geld uit de automaat haalt, kan het ook van een andere bank komen. En al komt het van een andere bank, het geld gaat wel van uw saldo af. Daar zorgt uw bank voor, net zogoed als dat uw rekeningoverzicht van bij- en afboekingen blijft kloppen. Met de levering van energie gaat het eigenlijk net zo.

Zegt deA mijn contract op of moet ik dat zelf doen?

Onze energiepartner Greenchoice zegt je contract met de huidige energieleverancier op. Het enige dat je hoeft te doen is je aanmelden voor een duurzame energiebron.

Gaat deA ook energie produceren met windmolens?

Op dit moment produceren Waterschap Vallei en Veluwe in Apeldoorn, Attero in Wilp (voorheen de VAR), Zonnepark Ecofactorij, Zonnepark Apeldoorn en Kalvermesterij Kroes in Uddel de energie voor deA.
Windenergie willen we op de langere termijn ook binnen deA opnemen omdat windmolens schone energie leveren in grotere hoeveelheden dan andere bronnen.  

Welke vergoeding hanteert deA voor teruglevering?

Als je zonnepanelen op je dak hebt liggen, produceer je zelf energie. Deze energie wordt terug geleverd op het net. De hoeveelheid energie die je produceert, wordt tegen dezelfde prijs verrekend met de hoeveelheid die je afneemt. Wanneer je over het jaar meer energie produceert dan je afneemt ontvang je over de extra geproduceerde energie de ‘kale’ elektriciteitsprijs. Dit is de prijs die je ook zelf betaalt zonder energiebelasting.

Ik heb winddelen van Greenchoice. Kan ik dan ook overstappen naar deA?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Je kunt wel lid worden van de coöperatie.

Aan welke vormen van biomassa denken jullie?

Bij biomassa denken we vooral aan afval dat vrijkomt bij het onderhoud van groenvoorzieningen en bossen.

Vragen of opmerkingen?