Groen Links en duurzame energieopwek

We vroegen alle politieke partijen in Apeldoorn wat ze willen doen op het gebied van duurzame energieopwek in Apeldoorn. Wat wil Groen Links?
“Apeldoorn heeft een behoorlijke uitdaging willen we de klimaatdoelstellingen halen, bleek op het congres van het Gelders Energie Akkoord (GEA).  GroenLinks vindt dat we in Apeldoorn moeten inzetten op een goede mix voor verduurzaming: energie besparen, isoleren, zonnepanelen, energieopslag, power-to-gas en natuurlijk windmolens. Het is onze verantwoordelijkheid om ook binnen de gemeentegrenzen duurzame energie op te wekken en windenergie is een van de meest efficiënte vormen.
GroenLinks blijft mogelijkheden voor windmolens in Apeldoorn onderzoeken. Ook omdat uit het ‘Feitenrapport windenergie’, dat gemaakt is in opdracht van de raadswerkgroep windmolens, blijkt dat er wel windenergie mogelijk is in Apeldoorn en dat dit positief bijdraagt aan de energieambitie van de gemeente Apeldoorn. Dus als het gaat om windmolens zegt GroenLinks: lokaal waar lokaal kan.
Wachten op nieuwe alternatieven, zoals andere partijen voorstellen, is verantwoordelijkheid voor ons uit schuiven. Daarmee gaan we de klimaatdoelstellingen niet halen.
Breed draagvlak is nodig. En “we moeten ons er niet door laten gijzelen” zei Jan Rotmans tijdens het congres van het GEA. Dat zien we in de praktijkvoorbeelden van onze buren in de stedendriehoek Zutphen en Deventer, tijdens het Cleantech Regio Symposium “burgers aan zet”. Onbekend (kennis en ervaring) maakt onbemind. Als de windmolens er staan, vergroot de adaptatie.
We weten dat we het niet iedereen naar de zin maken. Windmolens is een kwestie van DOEN! GroenLinks heeft daar een helder standpunt en blijft de discussie over windmolens gaande houden. Net zo lang tot Apeldoorn haar verantwoordelijkheid neemt en laat zien dat we de klimaatdoelstellingen gaan halen.
We hebben nog veel te doen. GroenLinks gaat daar vol voor, in de nieuwe termijn en de termijnen daarna.”
Naar het programma