ChristenUnie en energieopwek in Apeldoorn

We vroegen alle politieke partijen in Apeldoorn wat ze willen doen op het gebied van duurzame energieopwek in Apeldoorn. Wat wil de ChristenUnie?

 • “De ChristenUnie vindt het belangrijk dat omwonenden nauw betrokken worden bij plannen
  voor energieopwekking en dat ze kunnen meeprofiteren van de voordelen.
 • De ChristenUnie staat achter het oprichten van een revolverend fonds als één van de
  financiële arrangementen (zo mogelijk samen met de provincie) en wil daarbij andere
  investeerders aantrekken.
 • Voor nieuwbouw moet gelden: geen gasaansluiting tenzij er écht geen reëel alternatief
  mogelijk is.
 • De gemeente zal met de netbeheerder in gesprek gaan om te onderzoeken of en waar
  duurzame energieopslag (zoals een buurtbatterij) een waardevolle inpassing kan krijgen.
 • Elke inwoner kan terecht bij het Energieloket en de energiecoaches voor zowel technische als financiële arrangementen om zijn eigen woning aan te passen aan de toekomst.
 • De gemeente zorgt ervoor dat de eigen behoefte aan energie duurzaam, binnen de
  gemeentegrenzen opgewekt wordt.
 • In de komende raadsperiode wordt het gemeentelijke inkoopbeleid volledig duurzaam
  en eerlijk: 100% schone energie uit Nederland en producten die voldoen aan de regels van
  eerlijke handel.
 • LED-verlichting is de norm bij vervanging van openbare straatverlichting.

Over de de windmolens is de laatste tijd veel gesproken in Apeldoorn. Voor de
ChristenUnie is daarbij het volgende van belang: 
De ChristenUnie is er van overtuigd dat we alle vormen van nieuwe energie nodig hebben, ook
windmolens. Elektriciteit is een basale levensbehoefte geworden. Principieel gesproken kun je niet zelf elektriciteit willen hebben en de nadelen elders neerleggen. Het kan zijn dat sommige locaties niet geschikt gevonden worden voor plaatsing, maar daarmee is niet gezegd dat er in heel de gemeente Apeldoorn geen plek is voor windmolens.”
Naar programma