D66 en duurzame energieopwek

We vroegen alle politieke partijen in Apeldoorn wat ze willen doen op het gebied van duurzame energieopwek in Apeldoorn. Wat wil D66?
“D66 streeft naar een energieneutraal Apeldoorn. We moeten zelf verantwoordelijkheid nemen en het goede voorbeeld geven. Daarom wil D66 dat Apeldoorn koploper wordt als het gaat om duurzaamheid. D66 wil hierin fors investeren, met onder meer de volgende concrete plannen:

 • D66 wil dat Apeldoorn volledig groene energie inkoopt.
 • De gemeente stelt een meldpunt in waar inwoners en ondernemers regels kunnen melden die hen belemmeren in hun duurzaamheidsambitie.
 • Alle nieuwbouwwijken worden wat ons betreft gasloos.
 • Vanwege de urgentie om snel over te schakelen op duurzame energie, ziet D66 een rol voor windenergie op land. Dit in nauw overleg met inwoners en de provincie. Door omwonenden als investeerders mede-eigenaar te maken van lokale windmolens, waardoor ze ook meeprofiteren van de opbrengst, kan betrokkenheid en maatschappelijke acceptatie worden vergroot.
 • D66 wil één zonnepaneel geven aan huishoudens die minimaal 5 zonnepanelen aanschaffen.
 • Per wijk of dorp bekijken we samen met onder andere bewoners, woningcorporaties en netbeheerder welke warmtevoorziening de wijk in de toekomst zal hebben en vervolgens bepalen we hoe we dat gaan doen. De komende periode doen we dat voor minimaal drie wijken of dorpen.
 • De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en maakt haar eigen gebouwen binnen 4 jaar energieneutraal.
 • De leges voor de bouw van nieuwe woningen worden lager naarmate het energieverbruik van de woning lager is.
 • Revolverend fonds D66 is voorstander van een zogenaamd ‘revolverend fonds’ waaruit bedrijven hun duurzame investering kunnen lenen. Daarna verdienen deze investeringen zichzelf terug door lagere lasten en vloeien de terugbetalingen terug naar het fonds.
 • D66 wil afspraken maken met woningcorporaties om hun huurwoningen verder te verduurzamen. Dit zorgt er bovendien voor dat woonlasten in de toekomst betaalbaar blijven.
 • D66 wil in goed overleg met bedrijven bekijken hoe zij energiebesparende maatregelen kunnen nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen.
 • D66 wil braakliggende terreinen van de gemeente beschikbaar stellen voor duurzame ontwikkelingen, zoals zonneweides, natuurontwikkeling of duurzame landbouw. De Apeldoornse Stadsakkers zijn hiervan een mooi voorbeeld.
 • D66 Apeldoorn wil het gebruik van elektrische auto’s, bussen en vrachtwagens stimuleren, door het beschikbaar stellen van voldoende laadplekken en te investeren inuitstootvrij openbaar vervoer.  Uiteraard wordt het wagenpark van de gemeente ook elektrisch.

Naar programma