Lokaal Apeldoorn en duurzame energieopwek

We vroegen alle politieke partijen in Apeldoorn wat ze willen doen op het gebied van duurzame energieopwek in Apeldoorn. Wat wil Lokaal Apeldoorn?
“Het was De Monitor eraan gelegen om de problematiek van energieneutraliteit aan de orde te stellen. Drie gemeenteraadsleden kregen deze vraag voorgelegd, Jan-Dirk v.d. Borg (CDA), Dennis Russchen (D66) en Wim Willems (Lokaal Apeldoorn). De fractievoorzitter van Lokaal Apeldoorn kwam wel in beeld, maar zijn betoog werd niet uitgezonden. De reden hiervan is dat Lokaal Apeldoorn plannen had om Apeldoorn wel energie-neutraal te krijgen, en dit niet paste binnen de boodschap die De Monitor wilde uitzenden.
Lokaal Apeldoorn gaf hiervoor drie belangrijke redenen. Bewustwording van energieverbruik, aangezien we momenteel vanaf 1950 4,5% meer energie verbruiken. Volgens de heer Hocks gaf aan dat hiermee zeker 20% reductie behaald kan worden. Daarnaast zijn wij groot voorstander van zonnecollectoren langs de A1 en de A50. En met betrekking tot windenergie zijn er alternatieven die geïntegreerd kunnen worden in het landschap. Wij zijn dus tegen windmolens die het leefklimaat aantasten, maar voor windenergie.
Al met al hebben wij dankzij het programma aan kunnen tonen dat Lokaal Apeldoorn plannen in huis heeft om Apeldoorn energie-neutraal te krijgen.”
Het verkiezingsprogramma