SP en duurzame energieopwek

We vroegen alle politieke partijen in Apeldoorn wat ze willen doen op het gebied van duurzame energieopwek in Apeldoorn. Wat wil de SP?
“Wij vinden investeren in het duurzaam opwekken van energie erg belangrijk met het oog op de toekomst, voor Apeldoorn, Gelderland en de wereld. Hierin vinden we samenwerking met inwoners en verschillende gemeentes ook erg belangrijk… Met het Gelderse Klimaatplan willen we het Klimaatakkoord van Parijs vertalen naar Gelderland.”
“Wij vinden investeren in het duurzaam opwekken van energie erg belangrijk met het oog op de toekomst, voor Apeldoorn, Gelderland en de wereld. Hierin vinden we samenwerking met inwoners en verschillende gemeentes ook erg belangrijk. Onze provinciale fractie heeft met nog 7 andere fracties in de Gelderse Staten het initiatief voor een klimaatplan genomen. Hiermee willen we het Klimaatakkoord van Parijs vertalen naar Gelderland.
Uit onderzoek in Friesland (Fryslan foar de wyn) blijkt dat je met een zorgvuldig proces van onderop zelfs meer megawatts zou kunnen plaatsen dan het Rijk nu eist van de provincie. Zo kweek je vertrouwen, geef je omwonenden de gelegenheid afwegingen te maken en beperk je de onvrede. Een grote meerderheid van de bevolking wil immers ook overstappen op duurzame energie. Samen zorgen we ervoor dat de gemeente Apeldoorn de verduurzamingsslag maakt die nodig is.”
Naar programma