SDG Actiedag Generaties, onderling verbonden en delen

Datum
23 september 2023
Locatie
Julianakerk, Deventerstraat 91

GelreRegio partners nodigt je uit voor de actiedag op zaterdag 23 september. Met een integraal, informatief en activerend programma. Met ontmoetingen om van elkaar te leren en elkaar te assisteren bij de opgaven waar we voor staan.

Tijdens de SDG-Actiedagen staat ons bestaan, ons leven op aarde nu -en dat van onze kinderen, kleinkinderen en het leven van komende generaties centraal. Een gelegenheid en kans om de natuur en elkaar te respecteren en in samenwerking te zorgen voor een duurzame toekomst.

Ochtendprogramma:

Hoe werk jij, werken jullie samen aan SDG-IDG doelen? Wat zijn jouw
persoonlijke drijfveren, waar wil je naar toe, met en voor wie? In het ochtenprogramma delen interessante gastsprekers hun verhaal:

Judith Maas
Sinds 2021 directeur SDG Nederland. Daarvoor diplomaat, o.a. Mexico, Uganda, Afghanistan, Frankrijk en Spanje.

Dorine van Norren
Diplomaat, wetenschapster en kunstenaar
ʻDuurzaamheid betekent leven op basis van de wederkerige relatie tussen mens en natuur én tussen mensen onderlingʼ

Jan Willem de Graaf
Lector Brain en Technology Saxion Deventer
ʻIn ons huidige systeem is de waarde van technologie op termijn vaak negatief. Zoek bij ieder nieuw probleem niet direct naar nieuwe technologieën, maar kijk in plaats daarvan naar ons eigen gedragʼ.

Middagprogramma:

Jouw verhaal – Ons verhaal Thematafels
ʻHoe realiseren we onze doelen voor onze duurzame gemeenschap?ʼ

Aan 7 thema-tafels bespreken we hoe we deze doelen realiseren voor een duurzame gemeenschap in Apeldoorn. Met thema-tafel Lokale energie. In gesprek met Marleen Kwast, Arien Scholtens en Fun Hendriks van energiecoöperatie deA.

Tijden:

10:00 Inloop
10:30 Start ochtendprogramma
12:15 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:15 Thematafels
15:00 Impact, afspraken & afsluiten

GelreRegio partners

Is een beweging voor brede, sectoroverstijgende samenwerking van overheid, onderwijs, burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Wil je erbij zijn? Meld je aan per email aan: s.boon9@kpnplanet.nl