participaties

Bouw mee aan onze coöperatie


en draag bij aan de beweging van duurzame energieopwek

participaties

Bouw mee aan het werkkapitaal van deA

Investeer in deA

Participaties vormen het werkkapitaal van onze coöperatie. Het is onze financiële buffer. Dat kapitaal maakt het mogelijk projecten op te pakken. Het eigen kapitaal hebben we ook nodig bij het opzetten van grotere opwekprojecten. We doen steeds meer en grotere projecten. Het werkkapitaal moet in verhouding staan met onze omzet. Meer werkkapitaal maakt onze coöperatie robuuster.

Participaties

Een participatie heeft een waarde van 50 euro. Je kunt 1 – 100 participaties afnemen waarover deA minimaal 5 jaar, of langer kan beschikken. Er wordt geen dividend uitgekeerd over de participaties. Door het nemen van participaties maak je meer dingen mogelijk, je bouwt en draagt bij aan de beweging van duurzame energieopwek in Apeldoorn.

participaties Participaties

Werkkapitaal van onze coöperatie

Bouw mee aan onze coöperatie en aan een duurzame toekomst

Ik wil participeren in deA

Investeer mee in het werkkapitaal van deA

De participaties vormen het werkkapitaal van onze coöperatie waardoor we projecten kunnen oppakken. Je kunt minimaal 1 en maximaal 100 participaties afnemen van € 50,00 per stuk. Zo bouw je mee aan onze coöperatie en aan een duurzame toekomst.